Zveřejňování účetní závěrky v jednoduchém účetnictví

Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku rodičů při základní škole, spolek vede jednoduché účetnictví konkrétně pouze Peněžní deník, jeho jedinými příjmy jsou dobrovolné členské příspěvky od rodičů žáků školy, nevlastní žádný majetek a nevede knihu pohledávek a závazků, daňové přiznání nepodává-nemá žádné příjmy z hlavní ani hospodářské činnosti. Jediným příjmem jsou úroky na běžném bankovním účtu a občasný (1x ročně) mimořádný členských příspěvek od učitele školy. Má tento spolek povinnost zveřejňovat svůj Peněžní deník ve Sbírce listin??? Pokud dobře chápu, že účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, jsou povinny zveřejňovat pouze přehled o majetku a závazcích, předpokládám, že se nás tato povinnost netýká. Děkuji za odpověď

— Jiřina Švejnohová, Spolek rodičů při ZŠ

Odpověď:

Dobrý den,

máte povinnost zveřejnit pouze Přehled o majetku a závazcích, kde budou vykázány finanční prostředky. Členské příspěvky jsou jen ty, které jsou uvedeny ve stanovách nebo schváleny radou. Mimořádné příspěvky nejsou daňově osvobozené, tudíž by se na vás vztahovala povinnost podat daňové přiznání - pokud se nejedná o dar. V případě daru by se na vás povinnost nevztahovala, navíc by učitel mohl uplatnit slevu na dani z příjmů.

Ing. Marie Konečná

Ekonomka ČRDM 

Poslední revize: 7. 11. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz