Nahlédnutí do účetnictví spolku

Zajímalo by mně, zda mám jako člen spolku, který přispívá na jeho činnost právo nahlédnout do účetnictví spolku, jakým způsobem spolek hospodaří.
Vzhledem k tomu, že na činnost spolku přispívám a to nejen finančně, domnívám se, že se jedná zčásti i o můj majetek a tedy mám právo vědět, zda se s ním hospodaří s péčí řádného hospodáře. Pokladník spolku mi odmítá umožnit nahlédnutí s odůvodněním, že od toho jekoontrolní a revizní komise.
Dotazuji se z toho důvodu, že jsem v občanském zákoníku o této problematice nenašel žádnou zmínku a tedy by mě zajímalo, zda mám pravdu já a o jakou zákonnou či podzákonnou normu se moje právo opírá, nebo zda má pravdu pokladník v jak normě má oporu.
Předem děkuji za odpověď.

— Ing. Jaroslav Váňa

Odpověď:

Dobrý den,

občanský zákoník toto oprávnění člena spolku nezakotvuje, nicméně bývá to často upraveno ve stanovách spolku, jako logické právo člena směřující ke kontrole fungování právnické osoby, jejíž je členem. Je-li ustanovena kontrolní komise, pak pravomoc kontrolovat je svěřena této komisi, členové už nejsou automaticky oprávněni nahlížet do všech dokladů spolku (Jiná situace by nastala, pokud by kontrolní komise třeba odstoupila a nebyla zvolena nová...). Na druhou stranu je třeba uvést, že nevykonává-li kontrolní komise svou činnost dobře, je to jistě důvod k jejímu odvolání a zvolení nové. I když tedy nemůže člen nahlížet do dokladů spolku, má možnost domoci se kontroly hospodaření prostřednictvím jiných svých členských práv, která mu náleží dle stanov spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 18. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz