Povolené výdaje spolku

Dobrý den, existuje někde výčet činností, které lze v účetnictví spolku uplatnit jako výdaj? Mám na mysli např. jízdné (vlak, autobus, letadlo), ubytování v hotelu, pohoštění v restauraci, účet za telefon, vstupné na akci apod. Všechny činnosti se týkají členů spolku a jsou spojeny s jeho hlavní činností.

— Josef Voráček

Odpověď:

Dobrý den,
výčet činností, které lze v účetnictví spolku uplatnit jako výdaj, nenajdeme. Obecně platí, že takovým výdajem může být prakticky cokoli, co odpovídá hlavní či vedlejší činnosti spolku, je v souladu s jeho účelem a v neposlední řadě bylo jako výdaj schváleno vedením spolku. Všechny Vámi uváděné příklady si lze jako uznatelné výdaje spolku představit, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétní situaci, jak bylo naznačeno výše.
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz