SRPŠ při ZUŠ

Dobrý den, pro zapsání spolku k rejstříkovému soudu potřebujeme " Doklad o zřízení sídla spolku", jaký doklad je myšleno? Kde ho získáme? My, jako škola, budeme spolku půjčovat školní prostory, stačí jen náš úředně ověřený souhlas? Děkuji

— Táňa Dědovská, škola - spolek

Odpověď:

Dobrý den,

zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v § 14 odst. 1., stanovuje, že „navrhovatel při návrhu na zápis doloží právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo osoby, jíž se zápis týká; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.“ Typickým právním důvodem může být například nájemní smlouva či smlouva o výpůjčce prostor. V uvedeném případě by třeba smlouva o výpůjčce uvedených prostor, podepsaná ředitelem školy, měla být dostatečným právním důvodem pro zapsání sídla. Nicméně odst. 2., téhož ustanovení uvádí, že „k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny.“ Obě naznačené varianty jsou možné – jak smlouva o výpůjčce prostor, nájemní smlouva (dle odst. 1.) či souhlas vlastníka (s náležitostmi dle odst. 2.) Některé soudy ve své praxi požadují i na smlouvách (potvrzujících právní důvod k užívání prostor) ověřené podpisy. Více v již zpracované odpovědi zde: http://poradna.crdm.cz/sidlo-spolku/proc-je-nutny-souhlas-majitele-nemovitosti-se-sidlem-spolku-395

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 3. 8. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz