Nový předseda spolku a změna sídla ve stejnou dobu

Dobrý den,

v rámci našeho spolku má během krátké doby (během pár dnů) dojít ke změně předsedy a zároveň změně sídla (a tím i změně stanov). Prvně by měl být zvolen nový předseda a až následně podle výsledku se bude měnit sídlo spolku. Mám proto několik dotazů:

Může vlastně nový předseda právoplatně podepsat nové stanovy, aniž by ještě byl jakožto předseda spolku zaregistrován ve veřejném rejstříku?

Druhý dotaz pak je, zda je v souhlasu nového předsedy s vepsáním do veřejného rejstříku potřeba k sídlu spolku napsat dosavadní adresu sídla, nebo již plánovanou novou adresu, když se tyto dvě žádosti budou řešit vlastně zároveň ve stejnou dobu.

Posledním dotazem pak je, za jak dlouho by měl soud prosím rozhodnout o změne sídla, tedy za jak dlouho po podání žádosti by měl spolek opravdu oficiálně sídlit na novém sídle?

Moc Vám předem děkuji a přeji krásný den!

— B. Nová

Odpověď:

Dobrý den,

nový předseda stanovy podepsat může. Jeho funkce vznikne ke dni zvolení do funkce příslušným orgánem spolku nebo rozhodnutím orgánu spolku o jeho jmenování do funkce (pokud z rozhodnutí nevyplývá datum pozdější).. Zápis do veřejného rejstříku v tomto případě pouze potvrzuje již vzniklé a existující skutečnosti.
Do prohlášení a souhlasu se zápisem do veřejného rejstříku uveďte sídlo, které odpovídá datu, ve kterém bylo toto prohlášení a souhlas podepsán, tedy platné sídlo v okamžiku podepsání. Tedy ať údaje časově korespondují se skutečností.
Dle ust. § 96 odst. 1, zákona o veřejných rejstřících, provede rejstříkový soud zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů. Neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě uvedené v § 96 odst. 1, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty; to neplatí, byl-li před uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět. Zpravidla od podání návrhu na zápis změny v rejstříku do zveřejnění změny (pokud se vzdáte práva na odvolání proti usnesení o vyhovění návrhu na zápis), není-li třeba nic doplňovat, uplyne 10 – 14 dní.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 21. 12. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz