Výmaz člena spolku z výkonného výboru

Dobrý den, potřebovali bychom provést výmaz člena spolku z výkonného výboru po jeho rezignaci, kterou nám zaslal emailem. Je potřeba nějaké opět prohlášení člena o výmazu, jako při zápisu do funkce, nebo jaké dokumenty jsou potřeba dát do příloh k formuláři pro veřejný rejstřík? Musí návrh na zápis změn podepsat a úředně ověřit člen, který se chce nechat vymazat z výkonného výboru?
Předem děkuji za odpověď

S pozdravem
Matěj Štroch

— Matěj Štroch, Sdružení přátel vodicích psů

Odpověď:

Dobrý den,
podkladem pro výmaz ze spolkového rejstříku bude doručené podání adresované spolku, obsahující projev vůle dotčeného člena výboru odstoupit z funkce. Prohlášení obdobné souhlasu se zápisem do veřejného rejstříku již není třeba. Je třeba také mít na zřeteli lhůtu, kterou zákon stanoví pro odstoupení člena voleného orgánu právnické osoby: „Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Nelze tedy podat návrh na výmaz ze spolkového rejstříku před uplynutím této lhůty.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 14. 6. 2018

Komentář

Dobrý den, žadatel se mimo jiné ptal, zda emailová forma odstoupení jakožto forma podání postačuje.
Rád bych na tuto otázku taktéž znal odpověď.
S díky.
Marek Vachule
Klášter Zásmuky, z.s.

Marek Vachule (neověřeno)

Dobrý den,

ustanovení § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví, že „Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.“ Zákonné ustanovení neurčuje, jakou formou má být prohlášení právnické osobě doručeno. I e-mailová zpráva doručená všem členům výboru spolku (předpokládám, že výbor je výkonným nebo statutárním orgánem spolku, který hlavně řídí činnost spolku) splní účel, tj. spolku došlo prohlášení o odstoupení z funkce. Neurčují-li tedy stanovy spolku jinak, prohlášení bylo doručeno. Zánik funkce uplynutím dvouměsíční lhůty je pak skutečnost, která nastane na základě dojití prohlášení. Odstoupivší člen nemůže tuto skutečnost jednostranně ovlivnit, kromě snad situace, kdy by členům výboru nejdříve došlo jeho rozhodnutí, že neodstupuje a pak teprve prohlášení, že odstupuje z funkce. Funkce jednatele tedy zanikne uplynutím dvou měsíců ode dne doručení prohlášení o odstoupení členům výboru. Lhůta se počítá ode dne doručení prohlášení – tj. pokud bylo prohlášení doručeno dne 26. 10. 2018, funkce jednatele zanikne 26. 12. 2018.

AK Mgr. Alena Hájková

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz