Zpoždění zápisu do rejstříku

Dobrý den.
Vedoucí našeho pobočného spolku (statutární orgán) projevil zájem ukončit členství v pobočném spolku. Proběhla řádná volba nového statutárního orgánu a změna sídla. Doklady o volbě byly předány hlavnímu spolku, ten je doručil na příslušný rejstříkový soud. A od té doby uběhlo téměř půl roku a nic se neděje. Vedení pobočného spolku začíná být nečinností soudu pomalu paralyzované.

Kdo je statutárním orgánem pobočného spolku v době mezi volbou a zápisem do rejstříku?
Může původní vedoucí spolku (jediný statutář) ukončit členství před zápisem nového?
Má soud nějakou zákonnou lhůtu na zapsání změn do rejstříku?

Děkuji za odpovědi.

— David, Brno

Odpověď:

Dobrý den,

zákon o veřejných rejstřících (č. 304/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanoví v § 96 odst. 1., že „rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů.“ V případě, že tak soud neučiní je v § 98 tamtéž, stanoveno, že „neprovede-li rejstříkový soud zápis ani o návrhu nerozhodne ve lhůtě uvedené v § 96 odst. 1, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty; to neplatí, byl-li před uplynutím této lhůty návrh vzat účinně zpět.“ Podle výše uvedeného lze všechny soudu navrhované skutečnosti považovat za zapsané a platí tedy stav, který byl soudu navrhován. Přesto doporučujeme obrátit se telefonicky nebo písemně na rejstříkový soud a urgovat nápravu uvedeného stavu. Snad na vaše urgence odpoví bezodkladným zveřejněním nově zapsaných skutečností.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz