Volba předsednictva

Dobrý den,
Jsou platné volby do předsednictva a komisí spolku, pokud valná hromada byla ukončena před schválením usnesení?
Děkuji
Martina Špindlerová

— Martina Špindlerová

Odpověď:

Dobrý den,

do velké míry záleží na stanovách spolku – jak formalizují proces vydání usnesení Valné hromady. Pokud stanovy pouze určují, že Valná hromada přijímá usnesení určitou většinou hlasů členů oprávněných hlasovat, pak usnesení je přijato okamžikem, kdy je sečtením hlasů zjištěno, že se potřebná většina členů vyslovila pro přijetí usnesení. Přitom v zápisu ze zasedání valné hromady jsou přirozeně u výsledku hlasování uvedeny i podrobnější informace o záležitosti, o které bylo hlasováno. Usnesení je tedy principielně přijato již v okamžiku hlasování o jednotlivých záležitostech, nikoliv až schválením konečného usnesení Valné hromady. To je především určeno k užití pro potřeby Spolku ve vztahu k třetím osobám – díky vydání souhrnného usnesení Valné hromady není nutné předkládat třetím osobám k prokázání, že určité usnesení Valná hromada přijala, zápis ze zasedání Valné hromady (v něm je kromě jednotlivých usnesení uvedeno také mnoho dalších podrobností o průběhu zasedání Valné hromady, z nichž některé ani nemusí být určeny ke zveřejnění).

Principielně lze tedy říci, že volby do předsednictva a komisí spolku jsou platné, i když nebylo schváleno „souhrnné“ usnesení z jednání valné hromady. Členové orgánů byli zvoleni v okamžiku sečtení hlasů, jimiž členové vyjádřili svou vůli je zvolit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz