Volba o přijetí člena spolku

Dobrý den, dle stanov našeho mysliveckého spolku je třeba pro přijetí nového člena nadpoloviční většina hlasů všech členů (ne přítomných na schůzi, ale všech). Je nás 22 členů, takže by na schůzi muselo hlasovat 12 členů pro přijetí. Na naší poslední schůzi ale proběhlo hlasování, v němž bylo pro pouze 10 členů. Jelikož ale mají o členství tohoto člověka zájem někteří členové výboru spolku, prohlásili volbu za neplatnou s tím, že se bude volba opakovat na příští schůzi. Jako důvod uvedli, že byl výsledek těsný. Mají na takovéto jednání právo? Jak můžeme tuto situaci případně řešit? Děkuji za pomoc! Ing. Petr Bach

— Petr Bach

Odpověď:

Dobrý den,
prohlášení provedené volby za neplatnou nic nezměnilo na tom, že hlasování proběhlo a s ohledem na jeho výsledek osoba nebyla přijata za člena spolku. Výsledek hlasování měl být (a předpokládám, že byl) zachycen v zápisu ze schůze a je rozhodně platný, stejně jako jiná rozhodnutí schůze, která byla ten den učiněna. Na druhou stranu, pokud to stanovy nevylučují, může být o přijetí za člena spolku hlasováno kdykoliv znovu – na základě nového projevu vůle stát se členem spolku. Pravděpodobně nic nebrání tomu, aby byl na příští schůzi znovu předložen k prohlasování návrh na přijetí této osoby do spolku. Stanovami by tato možnost mohla být omezena např. určením lhůty, která musí uplynout, než osoba znovu požádá o přijetí do spolku. Stanovy tedy prostudujte, o ně je možné se opírat. Je to čistě vnitrospolková záležitost, musíte to vyřešit s ostatními členy spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 9. 11. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz