Volba členů výboru spolku

Dobrý den, zakládáme spolek a máme nějaké nesrovnalosti ve stanovách. Soud nám poslal usnesení k doplnění podání a jeden z bodů je cituji : "Dle předložení stanov je členská schůze nejvyšším orgánem, výbor nejvyšším statutárním orgánem a předseda spolku statutárním zástupcem, v návrhu jsou však uvedeni jako členové statutárního orgánu všichni členové výboru, přičemž volba členů výboru doložena nebyla."
Když zápis ustavující schůzi doplníme o volbu členů výboru, bude tato informace pro soud dostačující?

— Aneta Svobodová

Odpověď:

Dobrý den,
pokud vycházíme pouze z výše uvedené informace, tak statutárním orgánem je celý výbor a tudíž je třeba soudu doložit dokumenty prokazující volbu těchto členů výboru (dle stanov, tedy nejspíše rozhodnutí členské schůze) a čestné prohlášení a souhlas těchto členů se zápisem do veřejného rejstříku. Doplnění zápisu ustavující schůze o volbu členů výboru, by mělo být dostačující. Na základě takto doložených informací by měl soud členy výboru zapsat. Samozřejmě není na škodu se u příslušného soudu a dle konkrétní spisové značky telefonicky či písemně informovat jaké dokumenty a v jaké podobě soud v konkrétním případě vyžaduje.

Pro úplnost – výbor není „nejvyšším statutárním orgánem“, ale prostě statutárním orgánem. Předseda pak jedná za spolek navenek a stanovy musí určit, zda tak činí samostatně nebo jedná s dalším členem výboru. Pojem „statutární zástupce“ nemá z právního hlediska žádný zvláštní význam. Fakticky může každý člen statutárního orgánu jednat za spolek navenek sám (i když by neměl), stanovami určená pravomoc jen jednoho člena statutárního orgánu jednat za spolek navenek působí především dovnitř spolku na členy statutárního orgánu (sami musí dbát na to, aby při výkonu své funkce nepřekračovali své kompetence).
AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 2. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz