Příprava voleb

Nemáme ve spolku volební řád, který by upravoval postup přípravy voleb. Otázka zní : kdo připravuje volby, resp. vybírá kandidáty, projednává jejich souhlas s kandidaturou atd. Nebo to je při neexistenci volebního řádu ponecháno na ,,anarchii" členské schůze (což lze očekávat) ? Zodpovídá za přípravu voleb současný výbor ?

— Ing.Doubek Ctirad, MS Dubina Tisová

Odpověď:

Dobrý den,
na tyto otázky by měly primárně odpovědět stanovy spolku. Pokud stanovy v tomto ohledu mlčí, je potřeba postupovat tak, jak je ve spolku obvyklé. Pokud se nelze řídit zavedenou zvyklostí, členská schůze je jistě oprávněná rozhodnout při svém zasedání o tom, jak bude při organizaci voleb postupováno. Není neobvyklé, že členská schůze zvolí mandátovou a volební komisi a svěří organizaci voleb těmto „ad hoc“ ustaveným orgánům. Důležité pro taková rozhodnutí členské schůze je samozřejmě soulad rozhodování o nich se stanovami spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 9. 11. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz