Dokumenty do sbírky listin?

Jaké dokumenty budou spolky a pobočné spolky povinně ukládat do sbírky listin k rejstříkovému soudu, od kdy a za jaké období? Kromě stanov třeba účetní závěrku? Děkuji za odpověď.

— Jana Polnická, MOP

Odpověď:

Rejstříkový zákon je v tomto docela obsáhlý. Ne každý bod je ovšem relevantní pro každou právní formu i pro všechny spolky. Pokusím se o výtah běžných dokumentů. Opomíjím situaci přeměny právnické osoby, stejně tak, jako povinně zveřejňované dokumenty při likvidaci.

Hlava IV Sbírka listin § 66 zákona č. 304/2013 Sb

Sbírka listin obsahuje

a) ..... stanovy spolku, usnesení ustavující schůze spolku, byl-li spolek založen usnesením ustavující

schůze, rozhodnutí příslušného orgánu spolku o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, .....

b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob,

které jsou členem statutárního orgánu, likvidátorem, insolvenčním správcem ......

c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky,

pozn.: tuto povinnost například může stanovit zákon o statusu veřejné prospěšnosti. V současné době u spolku tato povinnost není

d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně právnické osoby, rozhodnutí soudu o neplatnosti právnické osoby a konečnou zprávu o průběhu likvidace,

g) smlouvu o sloučení spolků, smlouvu o splynutí spolků a smlouvu o rozdělení sloučením,

projekt rozdělení spolků se založením nových spolků a rozhodnutí o změně právní formy

spolku,

q) rozhodnutí soudu o neplatnosti rozhodnutí orgánu právnické osoby,

Jedná se o výtah, prosím neváhejte nastudovat celý § 66 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

od kdy a za jaké období?

K založení dokumentů do sbírky listin je lhůta tří let od účinnosti ZVR (tj. do 1. 1. 2017). Řekla bych, že obecně je třeba doplnit listiny za období od účinnosti zákona - takže stanovy nejpozději ty platné k 1. 1. 2014, doklady o volbě aktuálních orgánů - statutární orgán, kontrolní komise apod. Možná soud bude chtít i ty předchozí změny, ale pokud je nemají (i když u stanov by měli mít, protože změny stanov se dokládaly na ministerstvo průběžně), zrušit je kvůli tomu soud nemůže. Myslím, že vzhledem k poměrně dlouhému přechodnému období (3 roky) bude možné založit do sbírky listin až doklady ke složení orgánů zvolených v průběhu přechodného období (pokud v průběhu tohoto období proběhne volba nových orgánů) nebo budou doplňovat jen souhlasy stávajících zvolených orgánů s jejich zápisem do rejstříku. Dokumenty, které před účinností ZVR nevytvářeli, myslím, můžou být podle mého názoru nahrazeny čestným prohlášením subjektů, jichž se obsah prohlášení týká, protože jinak to udělat nejde.

Mgr. Alena Hájková, Ing. Aleš Sedláček

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz