dokumenty nutné k zápisu do rejstříku spolků

Dobrý den, je nutné k návrhu na změnu ve spolkovém rejstříku (vyplněný inteligentní formulář) dokládat i pozvánku na konání členské schůze a prezenci osob, které se schůze účastnily včetně listiny osvědčující schopnost nejvyššího orgánu přijímat usnesení o schválených bodech programu? Návrh byl podán bez těchto dokumentů, k návrhu byl přiložen zápis z konání nejvyššího orgánů, který schválil změny a v zápise bylo uvedeno, že dle prezenční listiny je nejvyšší orgán usnášeníshopný.

Děkuji

— Aneta Prná

Odpověď:

Dobrý den,
tyto dokumenty přílohou návrhu do veřejného rejstříku být nemusí. Pokud z doložených listin vyplývá rozhodnutí orgánů spolku i usnášeníschopnost těchto orgánů, mělo by to k zápisu uvedených skutečností stačit. Bohužel, některé rejstříkové soudy (někteří vyšší soudní úředníci) vyžadují i doložení dokumentů, které není nezbytné předkládat... Pokud je ale máte, je samozřejmě jednodušší a pro zápis změn rychlejší dokumenty soudu doložit.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 1. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz