Změna výboru spolku/stanov

Dobrý den,
máme již zapsaný spolek u rejstříkového soudu. Nyní bychom chtěli upravit výbor spolku - rozšířit o nové členy. Jaké dokumenty jsou nutné pro zápis dalších členů výboru do OR a jsou zde nějaké poplatky? Dále bychom potřebovali upravit stanovy. Lze změny sepsat formou nějakého dodatku, který se schválí na členské schůzi nebo je zapotřebí změnit stanovy celé a opět poslat na rejstříkový soud.
Děkuji za odpověď

— Martina Pastyříková, Kynologický klub

Odpověď:


Dobrý den,

změna stanov spolku musí proběhnout v souladu s aktuálními a platnými stanovami, tedy rozhodnutím orgánu určeného stanovami a ve stanovách předpokládaným postupem. V usnesení, kterým orgán spolku bude změnu stanov schvalovat, mohou být vyjmenovány pouze měnící se části stanov. Pro lepší orientaci však doporučujeme stanovy aktualizovat a dát například jako přílohu usnesení orgánu, který o jejich změně rozhodoval, bude pak transparentnější, které znění platí. Po každé změně stanov je pak navíc spolek stejně povinen založit do sbírky listin úplně znění stanov po provedené změně (povinnost vyhotovit úplné znění stanov po změně a založit je do sbírky listin má statutární orgán).

Rozšířit výbor spolku je možné jen tak, aby počet členů výboru byl v souladu se zněním stanov. Zkontrolujte proto, zda plánované rozšíření počtu členů spolku nebude vyžadovat také předchozí úpravu stanov. Pro zápis nových členů výboru spolku do spolkového rejstříku je třeba předložit rejstříkovému soudu návrh změny zápisu (vyplnění formulář), souhlas a prohlášení nových členů výboru se zápisem do veřejného rejstříku a dokumenty osvědčující jejich zvolení (typicky zápis z členské schůze, usnesení členské schůze apod.). Podání k rejstříkovému soudu ve věcech spolku nepodléhají soudnímu poplatku. Více k podání zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 5. 12. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz