T.J. Sokol

Dobrý den,
V naší jednotě vedeme podvojné i jednoduché účetnictví. Každý rok jako člen kontrolní komise musíme předkládat dokument, že schvalujeme účetní závěrku. Jednoduché účetnictví, tedy účetní doklady, sice KK kontroluje, ale nikdy neviděla podvojné účetnictví ani účetní závěrku, která nemýlím-li se by měla obsahovat rozvahu a výkaz zisku a ztráty. Mohu tedy odsouhlait něco co jsem nikdy neviděla (i když jednoduché účetnictví je vedeno bezchybně)??
A ještě prosím o odpověď na jeden dotaz. Existuje nějaký zákon nebo dokument, jak se taková zpráva kontrolní komise píše?? Vždy mi příjde že jsem kritizována za absenci nějakých informací ač tedy nevím kde mám dohledat jaké informace má zprava KK obsahovat. Ve stanovách ČOS se o ničem takovém nepíše a na internetu lze dohledat pouze jedinou zprávu KK, která tam těch infirmací má ještě méně.
Děkuji za odpověď.

— Kateřina Slezáková

Odpověď:

Dobrý den,

předně nemusíte rozhodně podepisovat nic, co jste neviděla a s čím jste se neměla šanci blíže seznámit. Jelikož dle § 264 občanského zákoníku, může „V rozsahu působnosti kontrolní komise její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.“ Pokud tedy stanovy vašeho spolku neuvádějí jinak, měli by členové kontrolní komise mít přístup ke všem účetním dokladům spolku tak, aby mohli řádně vykonávat svou funkci. Spolek by tyto dokumenty neměl členům kontrolní komise odpírat bez řádného odůvodnění.

Zákon obsahové náležitosti zprávy kontrolní komise nestanovuje. Zákon pouze uvádí, že „Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.“ Jakou podobu toto upozornění má mít, zákon nestanovuje. Je na úvaze členů kontrolní komise, jaké informace bude jejich zpráva obsahovat, aby mohla plnit svou funkci.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 4. 6. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz