Kontrolní komise v pobočném spolku

Dobrý den, za jakých podmínek musí mít pobočný spolek kontrolora či kontrolní komisi, pokud tento požadavek není povinně uveden ani zamítnut zapsaným spolkem?
Musí být kontrolor volený nebo ho lze jmenovat?
Může být členem výboru, když pobočný spolek má malý počet členů?
Pokud není kontrolor ani kontrolní komise stanovena, kdo provádí kontrolu?
Děkuji za odpověď a případné další tipy k tématu. JN

— Jan Novák

Odpověď:

Dobrý den, 

pro hlavní spolek ani pro pobočný spolek povinnost ustanovit kontrolní komisi ze zákona nevyplývá.

Existence kontrolní komise vychází ze stanov spolku. První způsobem je uvedení ve stanovách, že hlavní spolek, popř. pobočné spolky, mají povinnost založit kontrolní komisi, je nutné tato ustanovení dodržet. Stejně tak by ve stanovách měla být upravena práva a povinnosti kontrolní komise, její složení, způsob nabytí a pozbytí členství v tomto orgánu. Druhým způsobem vznik kontrolní komise je existence bodu ve stanovách o orgánu, který má pravomoc vytvořit kontrolní komisi a interním předpisem jí stanovit práva a povinnosti. 

Pokud tedy požadavek není uveden, nevzniká povinnost kontrolní komisi mít. 

Způsob nabytí členství v kontrolní komisi je upraven stanovami nebo intermním předpisem vydaným oprávněným orgánem, jinak jmenování či odvolávání členů kontrolní komise provádí členská schůze(sněm, valná hromada). Je však nepřípustné, aby členy kontrolní komise jmenoval přímo statutární orgán. Takové ustanovení ve stanovách by bylo nepřípustné.

Kontrolní komise (zákon uznává i jiné označení) musí mít nejméně 3 členy. Existuje zákonný zákaz členství pro členy statutárního orgánu nebo likvidátora. Zákon však nezakazuje členství v kontrolní komisi nečlenům dané organizace.

Záleží na definici "výboru", pokud s jedná o statutární orgán, nebo obdobný orgán, tak by členství v kontrolní komisi takového člena bylo v rozporu se zákonem. Důležité se uvědomit si hlavní podstatu kontrolní komise, tedy mechanismu, který má provádět vnitřní kontrolu statutárního orgánu, popř. jiných orgánů.

V případě, že kontrolní komise neexistuje, provádí kontrolu jiný orgán, který má tuto kompetenci uvedenou ve stanovách. 

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

 

Poslední revize: 6. 1. 2020

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz