Co je to transformace spolku?

Dotaz byl položen na semináři v Justiční akademii, v odpovědi je přepis z jednání.

— Eva Beránková, ČRDM

Odpověď:

K přeměně právní formy může dojít, pouze když to zákon výslovně stanoví. Základním rysem transformace je, že se ta právnická osoba nezrušuje, nezaniká, ale ani se nemění v podstatě kromě právní formy téměř nic. Dochází pouze k jakémusi "převlékání kabátu". Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz