Můžu použít fotografie z akce pro veřejnost na náš web k propagaci akce a našeho spolku, i když nemám souhlas osoby na fotografii?

Můžu použít fotografie z akce pro veřejnost na náš web k propagaci akce a našeho spolku, i když nemám souhlas osoby na fotografii? 

— Kateřina Babická

Odpověď:

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., upravuje pořizování a zveřejňování fotografií v několika ustanoveních podřazených pod ochranu osobnosti. Fotografovat jinou osobu lze jen s jejím souhlasem dle § 84, který říká, že „zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.“
Z uvedeného však podobně jako v minulosti existuje výjimka a to v případě takzvané umělecké či zpravodajské licence. Dle § 89 „podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“
Fotografie pořízené na veřejně přístupné akci spolku, sloužící k zdokumentování a zaznamenání této akce a jejího průběhu, by pod uvedenou výjimku měla spadat. Nicméně nelze pouštět ze zřetele uvedenou „přiměřenost“ - zde je třeba se především držet obecné slušnosti a zdravého rozumu. Uměleckou, případně zpravodajskou fotografií bude jistě záběr do publika sledujícího probíhající sportovní utkání, nikoliv však detail líbajícího se páru, z něhož lze jednotlivé osoby poznat. Osoby zvěčněné v druhém příkladu by se mohly cítit právem dotčeny a podniknout kroky směrem k právní ochraně osobnosti. Pořizování fotografií sloužících k dokumentaci veřejných spolkových akcí je tedy, s ohledem na výše uvedené, možné.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 27. 7. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz