SVJ - může výbor zplnomocnit někoho jiného v případě dlouhodobé zahr. cesty řádně zvoleného člena výboru?

Jestliže řádně zvolený člen výboru SVJ odjede na delší zahraniční cestu, může výbor SVJ pověřit zplnomocněním někoho jiného, který by jej v plném rozsahu funkce ( např. technika domu) po dobu nepřítomnosti zastupoval?

Má řadový člen SVJ právo vědět jak v průběhu 1/4 roku výbor SVJ hospodaří? Má právo znát stav účtu a výši DPZ ?

— ladislav nestrojil, svj,veletržní 5, 603 00 brno

Odpověď:

Dobrý den,
zplnomocnění k výkonu funkce je jistě možné, nevylučují-li to stanovy SVJ.
Práva člena SVJ, včetně jeho práva nahlížet do účetnictví SVJ rovněž upravují stanovy SVJ. Pokud není právo člena SVJ nahlížet do účetnictví přímo ve stanovách (a SVJ ani neustanovilo kontrolní komisi nebo např. revizora, zkrátka kontrolní orgán, jehož úkolem by bylo dohlížet na řádné hospodaření s majetkem SVJ), je možné je dovodit oprávněním člena SVJ mít kontrolu nad využíváním prostředků určených ke správě majetku, který má ve spoluvlastnictví s ostatními členy SVJ. Pokud by předseda nebo výbor SVJ bránili ostatním členům SVJ nahlížet do účetních a dalších dokladů týkajících se činnosti SVJ, doporučila bych ověřit, zda není nejvyšší čas odvolat je z funkce…
Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 8. 9. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz