Existuje vzor zakládací listiny pro založení ústavu?

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na některé náležitosti spojené se založením NO, forma zapsaný ústav.

Je nějaká daná forma (vzor) zakládací listiny pro založení z.ú. a kde bych ji mohla sehnat? Dočetla jsem se, že musí mít formu veřejné listiny a tedy být sepsána s notářem. Je to pravda? Pokud nemusí být notářsky ověřena, stačí podpisy na listině ověřit úředně na příslušném úřadě či někde jinde? A stejně tak i další potřebné listiny jako čestná prohlášení a doklady musí být ověřeny a jak? 

Jak mám postupovat po vyplnění veškerých potřebných listin před podání návrhu o zapsaní do veřejného rejstříku? Mám s vyplněnými formuláři zajít k soudu a tam podat návrh o zápis?

V případě, že nebude zřízena dozorčí rada, stačí na její místo dosadit pozici revizora ke kontrole činnosti ústavu?

Velmi Vám děkuji za odpovědi!

— Klára Horáková

Odpověď:

Dobrý den,

Váš dotaz bohužel přesahuje svým rozsahem kapacitu tohoto fóra.

K celému procesu založení ústavu není možné se zde vyjádřit do všech detailů. Bude nezbytné vyhledat pomoc právníka, který se problematikou zabývá.

V krátkosti se pokusím shrnout alespoň základní informace.

Vzor zakládací listiny ústavu dnes už možná najdete někde na internetu. Pokud ne, zkuste se inspirovat zakládacími listinami jiných ústavů - měly by už snad být dostupné, protože zakládací listina ústavu je povinně zveřejňovaných dokumentem ve sbírce listin rejstříku ústavů (a sbírka listin je přístupná z internetu).

O tom, zda zakládací listina ústavu musí nebo nemusí mít formu notářského zápisu se vede diskuze. Zákon to výslovně neříká, ale dá se to určitým způsobem dovodit. Proto - chcete-li mít jistotu, nechte si zakládací listinu sepsat notářem. Nevadí-li Vám trochu riskovat, sepište listinu bez notářského zápisu a nechte ověřit podpisy zakladatelů (na poště, na úřadu, u notáře....). Alespoň ověření podpisů zakladatelů bych ale doporučila určitě.

U dalších dokumentů je to různé - souhlas se zápisem do rejstříku (který musí podepsat statutární orgán a kontrolní orgán) musí být podepsán ověřeně, prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce nemusí být podepsáno ověřeně. Informace najdete v zákoně o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.) nebo se informujte u příslušného soudu, ke kterému budete návrh na zápis ústavu podávat - tak nejlépe zjistíte jaké přílohy soud k návrhu vyžaduje. Dále budete určitě potřebovat doklad o právu užívat prostory, v nichž má být sídlo ústavu (nájemní smlouva nebo prohlášení vlastníka nemovitosti). I k těmto dokumentům najdete podrobnější informace v zákoně o veř. rejstřících.

Návrh na zápis se vyplňuje prostřednictvím internetového formuláře, který najdete na stránkách veřejného rejstříku ( https://or.justice.cz/ias/ui/podani ). Formulář tu vyplníte, a pak buď odešlete elektronicky (možno jen se zaručeným el. podpisem) nebo si vyplněný formulář vytisknete, ověřeně podepíšete a donesete na soud nebo pošlete na soud poštou).

Soud o Vašem návrhu rozhodne po té, co bude kompletní (pokud by něco chybělo, vyzve Vás k doplnění). Soud rozhoduje usnesením, které Vám doručí na adresu sídla ústavu.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 7. 8. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz