Exekuce - Ředitel, člen správní rady, zakladatel

Dobrý den,

chci se zeptat na dvě otázky. Pokud bude ředitel ústavu v exekuci, může exekutor postihnout majetek ústavu? Ta stejná otázka platí na člena správní rady a hlavně zakladatele Ústavu?

Druhá otázka, pokud by byl ředitel ústavu pravomocně odsouzen za spáchaný trestný čin během svého působení, musí odstoupit, když zvolen být nesmí v případě odsouzení?

— Petr Štokr

Odpověď:

Dobrý den,

exekuce vedená na majetek kteréhokoliv člena orgánu nebo zakladatele ústavu jako dlužníka nemůže postihnout majetek ústavu, protože exekucí lze postihnout jen majetek dlužníka. Majetek ústavu není majetkem dlužníka.

V případě, že člen správní rady (nebo dozorčí rady) ústavu v průběhu výkonu své funkce pozbude ve vztahu k účelu ústavu bezúhonnost (viz. § 363 písm. c) a § 369 písm. c)) jeho funkce zanikne ze zákona (viz ust. § 155 odst. 1 OZ). Dotčená osoba je povinna zánik funkce ústavu oznámit, ale neoznámení neznamená, že funkce nezanikla. Pozor ale na to, že funkce zanikne ze zákona jen v případě, že dojde ke ztrátě bezúhonnosti ve vztahu k účelu ústavu. Pokud by došlo k odsouzení člena orgánu ústavu z důvodu, který s účelem ústavu nesouvisí, k zániku funkce by mohlo dojít jen na základě odstoupení člena orgánu z funkce nebo odvoláním z funkce.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 8. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz