Zakladatel ústavu a zároven revizor či člen správní rady

Dobrý den, zaujal mě tento váš dotaz:
http://poradna.crdm.cz/obecne/muze-byt-zakladatel-ustavu-zaroven-redite…

Je jasné, že zakladatel ústavu může být zároveň člen správní rady. Jak je to však v případě, kdy je zakladatel ústavu zároveň člen správní rady s:
§ 409

(1) Neurčí-li zakladatelské právní jednání jiný způsob, jmenuje a odvolává členy správní rady zakladatel. Není-li to možné, volí a odvolává členy správní rady dozorčí rada, pokud byla zřízena; jinak správní rada volí a odvolává své členy sama.

(2) Neurčí-li zakladatelské právní jednání jiné funkční období člena správní rady, je tříleté. Nevyloučí-li to zakladatelské právní jednání, lze člena správní rady volit i opakovaně; pokud však správní rada volí a odvolává své členy sama, lze tutéž osobu opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Kdo pak v tomto případě kdy je zakladatel zároven jako člen správní rady tohoto člena správního rady volí? Volí se tedy sám sebe do správní rady zakladatel? Nebo dochází ke střetu a pak ho musí volit správní rada (dozorčí rada není zřízena, je pouze revizor)? Jak je to však s funkčními odbobími, může být opakovaně volen v tomto případě více než dvakrát za sebou či nikoli?

Zároveň jsem nikde nenašla, zda může být případně zakladatel ústavu revizorem či nikoli?

děkuji

— Petra Helebrantová

Odpověď:

Dobrý den,

v tomto případě skutečně dochází k situaci, kdy zakladatel jmenuje členem správní rady sám sebe. Ačkoli se jedná o stejnou osobu, vystupuje při tomto ve dvou odlišných pozicích – jako zakladatel a jako člen správní rady. Tomu musí odpovídat i dokumenty, které tento krok zachycují, byť je podepisuje jedna osoba. Samozřejmě také vždy záleží na znění zakladatelského právního jednání.

Funkční období je stejné jako pro všechny ostatní členy správní rady. Zakladatel v pozici člena správní rady nemá v tomto případě odlišný režim. Opět je třeba vzít do úvahy znění zakladatelského právního jednání, protože zákonné ustanovení se použije jen tehdy, pokud není v zakladatelském právním jednání stanoveno něco jiného viz „Nevyloučí-li to zakladatelské právní jednání, lze člena správní rady volit i opakovaně; pokud však správní rada volí a odvolává své členy sama, lze tutéž osobu opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí funkční období.“ Zakladatele jako člena správní rady v tomto případě nevolila správní rada, a tak může zůstat ve funkci i více funkčních období (pokud to není omezeno v zakladatelském právním jednání).

Zakladatel ústavu může být revizorem (členem kontrolního orgánu). Nicméně není možné, aby tento zakladatel byl zároveň členem správní rady a revizorem. Z logiky věci by pak v takovém případě kontroloval sám sebe. Toto omezení plyne z §418 NOZ v kombinaci s § 369 a 374 tamtéž.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 15. 7. 2021

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Napiště slovo "Poradna"
Answer this question to verify that you are not a spam robot.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz