Bude přechodná lhůta k doložení dokladů k získání statutu veřejné prospěšnosti?

Bude po 1.1.2014 nějaká přechodná lhůta na doložení dokladů k získání statutu veřejné prospěšnosti, vzhledem k tomu, že sdružení ještě začátkem roku nemají některé dokumenty (jako výroční zprávu, audit apod.)?

Dotaz byl položen na semináři v Justiční akademii, v odpovědi je přepis z jednání.

— Eva Beránková, ČRDM

Odpověď:

Není-li možné doložit audit, protože nebyl, nebo není-li možné doložit výroční zprávu, protože není povinna, doložíte to, co máte schopnost doložit podle práva. Zákon nedává retrospektivně povinnost, pouze říká: ano, tohle doložte, pokud máte možnost to podle práva doložit. (Toto platí pro subjekty, které již existují, v budoucnu subjekty dokazují.) (Dotazovaní se shodli, že se nad otázkou přechodné lhůty ještě zamyslí, ověří.) Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz