Co když někdo bude zpochybňovat náš status veřejné prospěšnosti?

Podle nového ustanovení může kdokoliv podat námitku, že subjekt není veřejně prospěšný a dokud soud nerozhodne, že subjekt prospěšný je, budou mu pozastaveny daňové výhody. Co s tím, když třeba někdo podává tyto námitky schválně, aby subjektu uškodil?

Dotaz byl položen na semináři v Justiční akademii, v odpovědi je přepis z jednání.

— Eva Beránková, ČRDM

Odpověď:

Existuje dvojí režim, co se týká zahájení řízení o odnětí statusu. Buď může soud zahájit řízení bez návrhu, tam dochází k pozastavení výhod, bez dalšího. Nebo dojde k zahájení řízení na něčí návrh, pak může o pozastavení výhod spojených se statusem rozhodnout soud, je-li to ve veřejném zájmu. Pokud to bude evidentní, že se jedná o nějaké "šikanozní" jednání (např. rozzuřený otec, který bude tvrdit, že Fond ohrožených dětí není veřejně prospěšný), pak je velmi malá pravděpodobnost, že by soud rozhodl o pozastavení výhod. Navíc, pokud se ukáže, že se jedná o "šikanozní" jednání (neoprávněný návrh), pak je zde náhrada újmy za neoprávněný návrh a v takovém případě byste vyčíslovali újmu, která vám v souvislosti s tím vznikla, což jistě většinu těchto rozzuřených navrhovatelů odradí. Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz