Ručí hlavní spolek za pobočný spolek?

Dotaz byl položen na semináři v Justiční akademii, v odpovědi je přepis z jednání.

— Eva Beránková, ČRDM

Odpověď:

Ručení za pobočný spolek není automatické. Zákon (§229) říká, je-li pobočný spolek zapsán do rejstříku, ručí hlavní spolek za pobočný v rozsahu vymezeném stanovami. Stanovy vymezí, jaký je ten rozsah a tím fakticky založí ručení. Jinými slovy nemusím mít ručení, ale můžu i ho mít obrovské. Vše závisí na tom, jak se hlavní spolek rozhodne. Právě proto je tam ponecháno "v rozsahu vymezeném stanovami". Jiná situace nastává ve chvíli, kdy pobočný spolek ještě není zapsaný do rejstříku, pak je hlavní spolek s pobočným zavázán a do okamžiku zápisu pobočného spolku do rejstříku za něj plně ručí. Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz