Musí být plná moc ověřená při zastupování na členské schůzi?

Dobrý večer, rád bych se zeptal, zda je nutné mít plnou moc při mém zastupování na členské schůzi spolku (nejvyšší orgán spolku) notářsky ověřenou, nebo mít ověřené podpisy na úřadě. Jsem členem spolku a vystavená plná moc bude také na člena našeho spolku. Je nutné specifikovat v plné moci (dle programu schůze), jak má za mne hlasovat? Nebo postačí jeho všeobecné zmocnění k hlasování o bodech schůze a usnesení. Mohou být vystaveny na jednoho člena spolku např. dvě plné moci. Stanovy spolku plnou moc nijak neřeší. Děkuji.

— Petr Novák, Pobočný spolek

Odpověď:

Dobrý den,

s ohledem na ustanovení občanského zákoníku o zastoupení i dle obecné praxe a není-li zastoupení člena na zasedání nejvyššího orgánu spolku vyloučeno stanovami, má člen spolku právo nechat se na zasedání nejvyššího orgánu spolku zastoupit jiným členem spolku. Členovi může být uděleno více plných mocí najednou. Podpis zmocnitele na plné moci principielně nemusí být ověřený (lze to pouze doporučit pro větší průkaznost předkládané plné moci, ze zákona však potřeba ověření podpisu zmocnitele na takové plné moci nevyplývá).
V plné moci musí být vymezen rozsah zmocnění (uvedením výčtu záležitostí, o nichž se má na zasedání orgánu spolku jednat – s ohledem na plánovaný program zasedání), protože vymezení rozsahu zastoupení je povinnou náležitostí plné moci. Způsob hlasování za zmocnitele o jednotlivých záležitostech v plné moci nemusí být uveden. Dlužno však upozornit na skutečnost, že ve věci, v níž se rozcházejí zájmy zastoupeného a zástupce, není zástupce způsobilý za zastoupeného jednat – převedeno do reality – pokud by zplnomocněný člen chtěl hlasovat jinak než ten koho zastupuje, nemůže v ten okamžik při hlasování zmocnitele jako zmocněnec zastoupit (pro střet zájmů). Zástupce tedy může hlasovat pouze těmi hlasy, které korespondují s jeho vlastním rozhodnutím o hlasování.
S pozdravem

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz