Můžeme založit spolek k provozování hudební skupiny?

Dobrý den, chceme založit spolek na pořádání hudebního festivalu (hlavní činnost spolku). Zároveň bychom chtěli mít ve spolku naší hudení skupinu a fakturovat pořadatelům za vystoupení(vedlejší činnost). Je to z hlediska zákonů, daní, finanč. správy proveditelní? Protože se jedná o jeden hudební festival za rok, ale koncertů je cca 80 za rok v příjmech cca 500000Kč. Každý člen by se vyplácel na dohodu.

Děkuji moc za odpověď.

— Vojtěch Lanta

Odpověď:

Dobrý den,

proveditelné to teoreticky je. Myslím, že je mnoho hudebních skupin, které si jako právní formu zvolili spolek (dříve občanské sdružení) a je to jistě opodstatněné (členové se sdružili za společným účelem – hudba je to, co je spojuje). Při rozdělení činností na hlavní (pořádání festivalu) a vedlejší (vystoupení členů) by neměl v souvislosti s činností spolku vzniknout žádný problém. Na vedlejší činnost bude nezbytné spolku zařídit živnostenské oprávnění. Výplata odměny členům kapely na základě „dohody“ je rovněž reálná. Nezbytnou podmínkou je, aby spolku z vydělaných peněz zůstalo dost prostředků na rozvoj hlavní činnosti (festival). Pak bude vše v pořádku.

V souvislosti s popsaným objemem činnosti upozorňuji, že pokud má počet koncertů během roku tendenci stoupat, zvažte, zda je do budoucna obhajitelné vůči finančnímu úřadu, že vystupování na koncertech je jen vedlejší činností, kterou spolek obstarává peníze pro pořádání festivalu (protože tak by to mělo být) a nejde o činnost, která především zajišťuje obživu členům kapely (protože tak by to nemělo být, a když bude a finanční úřad si na vás „došlápne“, stálo by vás to všechny asi dost peněz...).

Celou věc bych ještě konzultovala s účetní nebo daňovým poradcem, kteří se zabývají účtováním neziskových organizací. Kromě jiného bude takový člověk dobře orientován v přístupu finančních úřadů k vedlejší činnosti spolků a mohl by hodně napovědět o tom, do jaké míry je možné vystupování s kapelou vést jako vedlejší činnost spolku.

Pro podrobnější informace také doporučuji ještě přímo kontaktovat znalce z oboru práva, prostor tohoto webu není pro poskytnutí všech informací dostatečný.

Další informace s vazbou na dané téma můžete nalézt například zde: http://poradna.crdm.cz/zalozeni-spolku

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 9. 6. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz