Podkategorie

Dotazy k tématu

Předmět činnosti

Hezký den, ráda bych se zeptala na předmět činnosti. Zakládáme lesní klub a nějaké máme předepsané, nicméně ústav bude mít i vedlejší činnosti. Můj dotaz je, či jsou předměty činnosti někde přesně specifikovány a vypsány a my je musíme napsat přesně (popř. kde je najdeme) nebo si je můžeme vymyslet a zformulovat dle svého.
Děkuji

prezident spolku a výbor

Dobrý den,
ráda bych požádala o radu.
Zakládám novou malou neziskovou organizaci "zapsaný spolek", jsme v něm pouze 3.
Do stanov jsem uvedla orgány spolku Statutární: prezident spolku, nejvyšší: výbor spolku.
Obávám se, že je má terminologie nepřesná, můžete mi to prosím okomentovat?
V budoucnu předpokládáme členů více, v jednotkách.

Účel spolku, hlavní a vedlejší činnost spolku. Zisk spolku

Dobrý den, prosím poradíte mi? Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku - je někde nějaký "seznam" oborů, témat, zaměření jako je to třeba u živnostenského listu? Nemohu nikde nic podobného najít... A jak je to se ziskem? Kolik si může spolek "vydělat". Zvažuji, zda zakládat spolek nebo by mi stačil ŽL. Děkuji za odpověď

Založení spolku

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat ohledně založení spolku při ZŠ.
2x za rok se schází zástupci rodičů 12 tříd u ředitelky školy, kde se projednávají věci o chodu školy před třídními schůzkami. Od dětí ve škole se vybírá 1x ročně částka 300,- Kč do fondu SRPDŠ. Fond má účetní, která je zástupcem rodičů jedné třídy. Je nutné v tomto případě zakládat spolek? Scházení rodičů v této podobě probíhá desítky let.
Děkuji za odpověd.
Veronika

Nečinnost předsedy spolku

Dobrý den, zakládali jsme spolek pro volnočasové aktivity. Vše probíhalo běžným způsobem ověřování určení sídla atd Při zakládaní jsme byly 4 členové Na ustavující schůzi byl určen předseda místopředseda a člen představenstva a člen vše je uvedeno v zápisu z ustavující schůze spolku . Najednou předseda přestal komunikovat a zjistili jsme , že do rejstříku byla zapsán pouze jeden člen a to předseda. Sídlo spolku bylo zanecháno na adrese mého trvalém pobytu. O měsíc později si dokonce předseda založil jiný spolek.

Mohu být ve dvou spolcích naráz?

Dobrý den, s kolegyní jsme v jednom spolku, já jako předseda, ona jako člen. Tento týden budeme obě dvě odstupovat ze spolku, s tím že už za sebou máme členskou schůzi, na které se toto dohodlo. Obepíšeme ostatní a podáme to na soud. Chtěli bychom ale společně založit nový spolek. Je možné podat návrh na soud stejný den, nebo o den později po podání odstoupení ze starého spolku? Děkuji

Založení spolku

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je vhodné založit registrovaný spolek pro "financování" sportu.
Pro rok 2020 máme od několika firem přislíbeny fin. prostředky, ale předpokládám že jako fyzické osobě mi je nemohou darovat. Finance by byly poskytnuty na základě smuv o pronájmu reklamních ploch. V případě zapsaného spolku je možné vyúčtovat uhradu startovného, nákup dílů, PHM či občerstvení ? Pochopitelně na základě daňových dokladů. Zároveň jedním z členů spolku bude nezletilá osoba (9 let), lze na ni získat nějaké dotace?
Děkuji

Jde vymazat ze zápisu soudu zakládajícího člena spolku?

Náš spolek jsme zakládali s určitou skupinou lidí. Jedna z osob, která byla přítomna a aktivně se účastnila debaty, nakonec neuhradila členský poplatek a po nějakém čase žádala, aby nebyla uvedena na seznamu zakládajících osob. To však již byl spolek u soudu zapsán se jmény všech zakládajících členů. Ta osoba tedy žádala, aby byla z toho seznamu u soudu vymazána. Moje otázka tedy zní, zda to je možné. Nikomu z ostatních členů by to nevadilo, jde o to, zda je to právně a technicky možné vymazat tohoto člověka ze seznamu zakládajících členů.

15 denní lhůta a zápis

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, co máme jakožto předsednictvo spolku podniknout za kroky, jestliže jsme obdrželi od soudu usnesení o zápisu spolku, avšak v rejstříku stále nejsme (již uplynula lhůta 15 dní). Kolik dní má soud na zápis? Podle zákona již spolek existuje, ale je v praxi velmi složité prokázat jeho existenci u institucí, se kterými potřebujeme komunikovat.

Děkuji předem za odpověď.

Musí být stanovy spolku podepsané?

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda musí být stanovy nově zakládajícího spolku podepsány, když podpisy členů máme v zápise z ustavující schůze. Stačí tedy, když budou pouze v zápise?
Děkuji.

finance

Dobrý den,
dovolte mi, prosím, několik dotazů.

Počet předsedů

Dobrý den,

zajímalo by mne, zda je nějak právně dáno, že spolek musí mít pouze jednoho předsedu anebo je počet předsedů neomezený.

Děkuji

Založení spolku- ověřené podpisy

Dobrý den, rádi bychom založili spolek.
Výkonným orgánem bude Výkonný výbor, statutárním orgánem Předseda Výkonného výboru.
V Zápisu z ustavující schůze spolku je podáním návrhu na zápis pověřen Předseda Výkonného výboru.
Ráda bych se zeptala kdo bude ve formuláři návrhu uveden pod kolonkou: "Navrhovatel: Seznam navrhovatelů"- či všichni zakládající členové nebo pouze Předseda a kdo bude uveden pod kolonkou: "Tento návrh podává za navrhovatele" (také Předseda?)?

střet zájmů

Dobrý den, zakládáme spolek - 2 fyzické osoby a třetí člen právnická osoba, firma, která chce zároveň svými dobrovolnými dary spolek výrazně finančně podporovat (např. koupí pro spolek dům, zaplatí rekonstrukci apod.). Může zde docházet k nějakým střetům zájmu, nepovolenému konání v otázce toku peněz, když se tedy jedná o to, že ta firma je jedním z ustavujících členů? Jaká jsou rizika, co se smí / nesmí ? Děkuji.

Název spolek

Dobrý den, chci se zeptat zda jde ,skupina lidí se přátelí a dělá různé akce a mají název- Spolek ...... ......! musí se zaregistrovat??Nebo můžeme používat název jaký chceme bez registrace? Děkuji Fiřtová

Divadelní kroužek

Dobrý den,
chtěla bych si založit divadelní kroužek pro děti. Co vše to obnáší.
Předem děkuji za odpověď
Tereza BUrešová

jak založit spolek

Dobrý den, v naší obci pořádáme pravidelně výtvarně řemeslné aktivity pro děti, mládež, dospělé i seniory. Pro školy organizujeme animační programy. Každý měsíc v naši rodinné galerii U Klaků pořádáme vernisáže pro začínající výtvarníky. Chtěli bychom pro tyto aktivity zřídit spolek. Bohužel nevíme jak na to. Děkujeme za odpověď

vznik organizace

Dobrý den, jsme dva herci a chceme založit organizaci, pod jejíž hlavičkou by bylo možné realizovat divadelní představení a jejich produkci. Poraďte prosím, jaký právní subjekt, nazývám li to správně, či jakou formu má mít? Pokud o.p.s., je nutné volit správní a dozorčí radu? Děkuji Vám za odpověď.

Založení dětského kroužku

Dobrý den,
co je nutné pro založení dětského kroužku? Musím mít vystudovanou pedagogickou školu nebo mít pedagogické minimum? Případně, co by bylo vhodné si ještě zařídit (např. pojištění)?
Dále bych se chtěla zeptat, jestli by bylo možné kroužek vést i u sebe doma nebo musím mít pro kroužek jiný vyhrazený prostor?
Předem moc děkuji za odpověď.

Založení pohybového kroužku pro děti

Dobrý den,
jsem cvičitelka zdravotní tělesné výchovy a osm let pořádám pravidelná cvičení a semináře pro dospělé. Jeden rok jsem také navštěvovala děti ve školní družině. V tomto roce nastupuji do rekvalifikačního kurzu v oboru vychovatelství (asistent pedagoga pro zájmové kroužky). Chtěla bych založit kroužek pro děti předškolního věku a prvního stupně (cca 10 dětí). Bude zaměřen především na pohybovou výchovu zábavnou formou. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o radu, jak postupovat zhlediska zákona a jiných formalit. Předem děkuji za informace Jana Veřtatová.

Je nutné registrovaný spolek registrovat v obchodním rejstříku?

Dobrý den, spolek je zapsán ve spolkové rejstříku. Mám povinnost registrovat tento spolek v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU? Vznikl na konci roku 2017, pokud bychom chtěli účetní závěrku zpracovat za období 11/17-12/18, dle zákona o účetnictví je to možné, nikde jsem nenašla, kde o to požádat nebo kde to oznámit? Kde se účetní závěrka bude uveřejňovat, kam ji máme povinnost poslat?
Děkuji moc, odpovědi na tyto otázky jsem nikde nenašla....L.Ch.

Založení dětského kroužku

Dobrý den, ráda bych se u vás informovala, jaké musíme jako horolezecký oddíl splnit podmínky, aby jsme mohli provozovat horolezecký kroužek pro děti a mládež. Též pak tábory a různé aktivity s tím spojené.
Děkuji Tripalová.

Sportovní spolek s mezinárodní činností

Dobrý den, zakládáme sportovní spolek pořádající a propagující zcela nový sport. Chceme aby založený spolek působil jako mezinárodní asociace, která bude nadřazeným orgánem dalších jednotlivých národních spolků, které se mohou zakládat dle zajmu v jednotlivých zemích a šířit tak metodiku nového sportu a pořádat soutěže ve svých regionech. Je proces založení shodný jako založení spolku jen si to stanovíme ve stanovách? Děkuji za Váš čas a odpověď.

Povinnosti spolku

Dobrý den,

v dubnu jsem založil spolek, který v současné době nemá žádný příjem ani výdaje ani nepřijímá nové členy.
Chtěl bych se zeptat jaké má takový spolek povinnosti. Jsou nějaké dokumenty, které musím uchovávat, zveřejňovat či někam zasílat? Jsou nějaké povinnosti, které musím dodržovat v určitých termínech?
Spolek jsem založil s cílem vytvořit komunikační platformu na dané téma. Příští rok bych chtěl začít nabírat členy (za administrativní poplatek) a pořádat pro ně školení.

Vše o spolku

Dobrý den, založili jsme spolek a chtěli bychom poradit jak dále pokračovat, to znamená vše co potřebujeme k dalšímu fungování spolku a jejich členů. Co by měli obsahovat členské schůze, prostě vše o fungování spolku. Jde to někde obecně najít nebo se poradit? Díky moc

Založení spolku, když někteří členové dlouhodobě pobývají v zahraničí

Dobrý den. Chceme založit spolek, ale dva ze zakládajících členů žijí dlouhodobě v jiné zemi. Tam také budou vykonávat pro tento spolek činnost. Musí být při podpisu na ustavující schůzi nebo mohou zmocnit jiného člena zakládajícího spolek? Třeba Plnou mocí a jestliže ano, musí být ověřená? Moc děkuji. Honza

Vedení účetnictví od založení spolku

Dobrý den,
jsme zapsaný spolek, rejstříkový soud nám doručil s datem 26.10. oznámení o zápisu a v dopise přiděluje IČ. Je 7.11. a zatím nejsme uveřejněni v rejstříku (banka nám proto nemůže založit účet). Můj dotaz zní: Můžeme mít v účetnictví již doklady (spolek již zahájil činnost a má své náklady) s daty od 30.10., ikdyž nejsme uveřejněni v rejstříku spolků, ale IČ již máme?
Děkujeme

Založení spolku nezletilými

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, s kamarády máme svojí FB stránku o hasičské tématice. Chtěly bychom si založit spolek ale 2 jsem nezletílí (16 a 17 let) je možné jej založit? Jsme celkem tři. Chtěly bychom pořádat různé akce a prodávat různé upomínkové předměty (vedlejší činnost). Hlavní činností by bylo zveřejňovat fotografie s hasičskou tématikou.
Popřípadě co je potřeba k založení spolku?

Děkuji J. E

Klub rodičů při MŠ, ale ne jako právnická osoba?

Dobrý den,
chceme založit Klub rodičů při MŠ, ale nechceme být nutně právnickou osobu, Klub nebude disponovat nejspíše s financemi, jeho účel je sdružovat rodiče při plánovaných akcí školky. Aby ve svém volném čase podnikali aktivity pro děti. Děkuji za radu pro případný postup.

Ing. Pavlína Hudková

Základní kapitál do spolku

Dobrý den,
chceme založit spolek, ale nevíme si moc rady ohledně "peněz" a toku peněz. Moje první otázka je, jestli může být do spolku při založení vložený nějaký základní kapitál, nebo proste finanční prostředky, které by sloužili pro začátek k nějakému provozu atp. Jak pak s prostředky musíme nakládat? Musíme je "utratit" do konce roku ? Nebo je na to nějaký stanovený čas?

Úřední kontrola činnosti spolku

Chystáme se založit rodinné, komunitní, vzdělávací, zkrátka volnočasové centrum pro lidi všech věkových kategorií, sousedské aktivity, kroužky, kurzy, přednášky apod. Centrum zřizované spolkem. Jaké úřední kontroly můžeme kromě finančního úřadu očekávat? Hygienické požadavky, stavební kolaudace podle jakých směrnic, administrativa, další kontroly? Děkuji za Vaše stránky Tatarová

Co všechno potřebujeme na založení divadelního spolku?

Dobrý den,

máme ochotnický divadelní spolek, který je vedený pod pionýrem. Ale nyní bychom si chtěli spolek napsat tzv. sami na sebe. Co všechno to obnáší, jak se to vyřizuje, co se kam hlásí, můžeme mít představení a vybírat vstupné? Zajímaly by mne alespoň základní informace co se musí zařídit a udělat. Na Vašich stránkách jsem odpověď na všechno nenašla, tak zkouším napsat nový dotaz.
Moc děkuji.

jakou členskou organizaci zvolit pro cimbalovku

Dobrý den,
prosím o radu jakou formu organizace zvolit pro mladou cimbálovou muziku. Prozatím hrajeme jen tak pro radost, sem tam nějaké rodinné oslavy, ale už se nám stalo, že po nás chtěli vystoupení za peníze ve sklepě, ale chtěli i nějaký doklad po nás. Jelikož nejsme nikde registrováni začali jsme se o to více zajímat a hledáme, jak to udělat.
Jedná se nám o to, abychom se co nejvíce vyhnuli administrativně a nejlépe i účetnictví jelikož se v tom nevyznáme.
Případně doporučit, jak takové "občasné" hraní ošetřit právně a účetně.

Kam doložit změnu stanov a kdy vzniká spolek?

Dobry den,
Chci se zeptat jak je to se zmenou stanov spolku. Menime jen seznam vedlejsich cinnosti spolku, protoze budeme zadat o zivnostensky list. Kam to mame dolozit?

Dale se chci zeptat, jak je to s datem nabyti pravni moci spolku. Jedna se mi o to, ze soud uz schvalil nasi zadost, pridelil IČO, ale do rejstriku nas zapisou az po uplynuti lhuty na odvolani. Nevadi, ze jsme mezi tim jiz nakupovali kancelarske potreby, pronajali auto a podobne? Moc dekuji

Chceme založit fitcentrum jako zapsaný spolek.

Rádi bychom u nás ve městě založili malý spolek, který bude fungovat jako fitcentrum a bude združovat lidi se zájmem o fitness. Mimo cvičení zde budou probíhat i semináře apod.. Případné prostory musí splňovat chygienické normy fitcentra, nebo můžou být kolaudovány jako klubovna?
Výdělek z pernamentek bychom použili výhradně k provozu a pro výplaty za správu spolku. Je toto vůbec právně možné?
Děkuji za odpověď.

Chceme založit spolek k uspořádání mini festivalu.

Dobrý den,
chceme uspořádat mini festival pro naše známé, jejich známé atd. Čili +/- 200 osob.

Chceme festival uspořádat "čistě", neboli nebýt v křížku s finanční správou či úřadem. Nechceme evidovat tržby (EET).

Jelikož roční příjmy nebudou vyšší než 175tis. nepodléhá příjem (nebo zisk??) evidenci tržeb, rozhodli jsme se založit spolek, který bude zaštiťovat celou akci. To už víme.
Jednalo by se vedlejší podnikatelskou činnost. Děláme to bez vlastního nároku na zisk a ve volném čase.

Co je potřeba k založení spolku?

Dobrý den ,chtěla bych se zeptat , na vše co vše potřebujeme k založení spolku nebo klubu , nenašel se do naší obecní hospody žádný vhodný provozovatel a nechceme , aby hospoda byla zavřená . Jak vše vyřešit a neocházet zákon. Předem děkuji za odpověď Jana Bergerová

SRPŠ při ZŠ

Dobrý den, mám dotaz ohledně zakládání spolku SRPŠ. Před 5 lety mě SRPŠ zvolilo pokladníkem ,vedu tedy peněžní deník o příjmech a vydáních -a také platím faktury za plavání a lyžařský výcvik, na které SRPŠ pravidelně přispívá. Protože již na této ZŠ nemám v současné době žádné své dítě ,automaticky se zvolil nový pokladník, kterému jsem chtěla vše předat tak,jak to udělal můj přechůdce. Prostě jen v bance předělat podpisové vzory, předat pokladnu...Bohužel v bance mi bylo řečeno,že takto už to fungovat nemůže, že musíme založit nový spolek s IČO apod.

Můžeme založit spolek k provozování hudební skupiny?

Dobrý den, chceme založit spolek na pořádání hudebního festivalu (hlavní činnost spolku). Zároveň bychom chtěli mít ve spolku naší hudení skupinu a fakturovat pořadatelům za vystoupení(vedlejší činnost). Je to z hlediska zákonů, daní, finanč. správy proveditelní? Protože se jedná o jeden hudební festival za rok, ale koncertů je cca 80 za rok v příjmech cca 500000Kč. Každý člen by se vyplácel na dohodu.

Děkuji moc za odpověď.

Založenie spolku zahraničnou osobou

Dobrý deň prajem, plánujeme založiť spolek v ČR, zakladateľom je zahraničná fyzická osoba z členskej krajiny EU. Poprosil by som o radu, či pre takýto prvozápis je potrebný aj výpis z rejstříku trestů navrhovateľa - zahraničnej osoby - a jeho úradné overenie. Ďakujem pekne

Jak můžeme založit Sdružení rodičů ZUŠ?

Dobrý den,
rádi bychom při naší základní umělecké školy založily sdružení rodičů, můžete mi prosím poradit, jak v tomto případě postupovat, kde a jak se zaregistrovat.
Moc děkuji!
Kateřina Víznerová

Mohou být stanovy účinné hned při sepsání?

Dobrý den, rádi bychom založili spolek. Rád bych se zeptal jak správně provést datování ve stanovách. Ve vzorových stanovách je u podpisů místo a čas, a pak "s účinností od" Mohou tedy být stanovy účinné hned při sepsání, nebo to datum musí být poplatné dni ke kterému budou stanovy schváleny? A jak vědět jak dlouho schvalování potrvá? Ve webovém formuláři na webu se také má vyplnit žádost o zapsání spolku k určitému datu. Je to důležité? A jak staré mohou být stanovy k datu podání? Co když byly sepsány např.

Jak postupovat po založení spolku?

Dobrý den, 
soud nám zapsal spolek. Co máme dále dělat, aby bylo vše papírově v pořádku. Vím, že musíme zřídit bankovní účet pro právnické osoby a zaregistrovat se na finančním úřadu. Musíme se ale ještě registrovat na ČSSZ a vybrat zdravotní pojišťovnu případně na živnostenský úřad? Veškeré zaměstnance budeme zaměstnávat na Švarc systém.
Děkuji.

Potřebujeme na vedlejší činnost živnostenský list?

Dobrý den, zakládám spolek a ve vedlejší činnosti spolku je pronájem a prodej, na co budu potřebovat živnostenské oprávnění. Jen mi není jasné na koho to má být napsané, když spolek ještě není zapsán v rejstříku a tudíž nemá IČO. Děkuji za odpověď.

Musí být osoby zakládající spolek plnoleté?

Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat jestli ještě platí podmínka, že občanské sdružení nově spolek mohou založit 3 osoby z nichž alespoň jedna musí být starší 18 let.

Děkují za odpověď.

Kdo může být členem spolku?

Dobrý den, připravujeme založení spolku pro oblast medicíny katastrof. Mohou být členy vedle fyzických osob také právnické osoby? Pokud ano, existuje pro nějaké právnické osoby omezení  členství ve spolku? 
Děkuji za odpověď

Co je třeba, abychom si mohli pronajmout rybník?

Dobrý den, rádi bychom si od obce pronajali rybník, na kterém by se chytaly ryby. Co je potřeba, aby toto bylo oficiální, jsme tři fyzické osoby?
 
                                                            děkuji Koubek

Můžou spolek založit fyzické i právnické osoby zároveň?

Pokud je v občanském zákoníku (§ 214) stanoveno, že spolek mohou založit aspoň tři osoby, má se v souladu s § 18 NOZ za to, že to mohou být osoby jak fyzické, tak právnické? Tj. že členy spolku budou dvě dosavadní občanská sdružení a jeden jednotlivec? Současný zákon o sdružování to takto připouští. Myslím si správně, že i do budoucna to bude možné? Děkuji za odpověď.

Témata poradny