Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Členský příspěvek a členství ve spolku

Dobrý den. Jsme zatím pod mestem, ale chtěli by jsme být spolek. Členský příspěvek, když jsem byla někdy ve spolku byla zadaná částka. Kdo zaplatil méně, nebyl pravoplatny člen a neměl hlasovaci pravo. Vím, že osvobozen od členského příspěvků je Čestný člen, ale ten nemá hlasovací právo. Bylo navrhnuto, že by cca 5 aktivních členů budoucího spolku bylo členem, ale byly osvobození od členského příspěvků, ale hlasovaci pravo by měli. Je to možné? Je na to prosím nějaky paragraf? Děkuji.

zakladatel spolku a placení členských příspěvků

Musí zakladatel spolku a současný jeho první místopředseda (respektive oba místopředsedové- zakladatelé) povinně platit i členské příspěvky? Zakladatelé byli původně 4 (jeden z věkových důvodů odstoupil), nyní jsme tedy tři (3 první členové), zakládáno v roce 2010 jako sdružení, zaregistrováno již jako spolek podle NOZ.

Členský příspěvěk

Dobrý den,
chtěli bychom založit spolek přátel koní, který by navštěvovaly děti, případně bychom pomáhali jiným zvířatům v nouzi... kde by se platil měsíční členský příspěvek ( na provoz, zaměstnance, který se koně stará, nákup krmení a pod...), spadá tento členský příspěvek již do výdělečné činnosti či nikoliv.
Moc děkuji za odpověď.

Výše členského příspěvku dětí a mládeže

Dobrý den.
Rád bych se Vás zeptal, jestli jsou stanoveny nějaké procentuální poměry členského příspěvku dětí do 15 let a mládeže 15-18 let vůči dospělým členům spolku nebo záleží pouze na vůli ústředního orgánu spolku (valné hromady)? Pokud tyto poměry nejsou stanoveny, jsou dány nějaké obecné zásady, podle kterých se výše členského příspěvku dětí stanoví? Je v souladu s obecnými zásadami, aby výše členského příspěvku dětí byla stejná jako u dospělých?

Vznik členství

Dobrý den,
v případě, že spolek vznikne 1.9. jaké členské příspěvky budeme vybírat když ve stanovách je výběr poplatků stanven ročně. Je nutné vybírat poměrnou částku? A co když přijmeme člena v průběhu roku,také vybíráme poměrnou částku?
Děkuji
Fuksová H

Výšší členské příspěvky než stanovené

Dobrý den,
může být stanoven členský příspěvek spolku v minimální výši, tedy mohou někteří členové dobrovolně zaplatit vyšší členský příspěvek, než je stanovené minimum ?

Může mít z.s. na konci roku na účtu zůstatek?

Může mít zapsaný spolek na konci roku na účtu zůstatek a případně jak veliký?
Musí se vést případné kurzovné dětí za jejich aktivity jako příspěvek do spolku nebo platí příspěvek člen zvlášť mimo částku za aktivity?

Jak můžeme vybírat příspěvky?

Dobrý den,
můj dotaz se týká toho, jakou formou může náš spolek vybírat příspěvky na chod spolku, jehož hlavní činností je mimoškolní příprava pro děti předškolního věku. Docházka dětí je pravidelná a z vybraných příspěvku se platí běžný chod spolku. (nájem prostoru, lektoři, nákup potřeb). Někteří rodiče, ale nechtějí být členy spolku, takže nevíme jak přesně vybírat od rodičů finance. Někteří rodiče by si to chtěli nechat proplácet firmou, odečítat z daní, vypsat z naší strany fakturu, atd. Jaké jsou prosím naše možnosti? Děkuji za odpověď.

Jsou i dobrovolné členské příspěvky osvobozeny od daně z příjmů?

Dobrý den,

členské příspěvky, vybírané na základě stanov, jsou dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP od daně z příjmů osvobozeny. V případě, kdy stanovy uvádějí, že výši členských příspěvků stanovuje pro daný rok nejvyšší orgán spolku, který však pro daný rok usnesl, že výše členských příspěvků je dobrovolná, lze i tyto příjmy z čl. příspěvků považovat za osvobozené od daně z příjmů?

Děkuji za odpověď.

Může být různá výše členských poplatků pro různé skupiny jednoho spolku?

Dobrý den,
Potřebovala bych poradit ohledně spolkových poplatků. Náš oddíl je sokolský a zároveň jsme členy Českého svazu akrobatického rokenrolu. Valná hromada tohoto svazu odsouhlasila, že nesokolští členové budou platit roční spolkový poplatek 500,- Kč a sokolské oddíly 1350,- Kč.
Přijde mi to diskriminační a ráda bych znala i Váš názor na danou problematiku spolkových poplatků. 
Děkuji Vám za odborný výklad a případnou pomoc
Štěpánka Slámová
Mob: 734 381 258

Témata poradny