Žádné články nebyly nalezeny.

Dotazy k tématu

Sídlo a jiná doručovací adresa

Dobrý den.

Zakládáme spolek a sídlo chceme mít v místě XYZ, abychom splnili zákonou povinnost mít sídlo. Jenže působíme v jiném místě než je spolek a tam mít sídlo nemůžeme. Ale může nám tam být doručována pošta. Je velký problém když je doručovací adresa jiná než sídlo? Lze mít doručovací adresu v jiném domě než je sídlo?

Děkuji

Změna sídla spolku

Mám dotaz kamarád má napsaný spolek na svůj barák ale chtěl by ten spolek odepsat ze své adresy. Je tu nějaká možnost něco s tím udělat??
Předem děkuji za odpověď

Sídlo spolku

Dobrý den, Společnost Jiřího Mahena existuje již od roku 1993. V souvislosti se změnami v občanském zákoníku byly provedeny různé změny ve stanovách, ale prý bylo zapotřebí požádat i majitele objektu, kde má Společnost sídlo, o souhlas. Majitelem je město Brno. Je nutné požádat o souhlas i zpětně? Za odpověď předem děkuje a srdečně zdraví Jana Černá

Souhlas s umístěním sídla spolku

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak je to se sídlem spolku. Bydlím ve vícegeneračním době, kde mám trvalé bydliště. Nyní mi od soudu přišlo, že musím předložit písemné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že souhlasí s umístěním sídla. Stačí tedy mé prohlášení, když tam mám trvalé bydliště?

Děkuji za odpověď

Sídlo spolku

Dobrý den,
jak sídlo spolku chceme používat budovu, která je v katastru vedená bez čp/če, ale stojí na pozemku s parcelním číslem. Je možné použít místo čp. nebo če. číslo parcely?
Předem děkuji za odpověď.

Sídlo Spolku

Z jakého předpisu a nebo zákona čerpáte informaci, že k zapsání sídla spolku do rejstříku spolků je třeba souhlas majitele nemovitosti se sídlem daného spolku? NOZ žádnou takovou povinnost nestanovuje a pokud to sám o sobě žádá rejstříkový soud, pak jedná nad rámec zákona a tím pádem nezákonně. Jediná povinnost je mít zapsané sídlo, dle § 136 NOZ. Ale dle §14 zákona 304/2013 Sb. je možné, aby sídlo spolku bylo zapsáno na základě právního důvodu užívání prostor, které budou sloužit jako sídlo spolku. Což ale neznamená pouze souhlas majitele, ale také i např. pronajímatele bytu.

Nesouhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku

Dobrý den,

před lety při zakládání spolku manžel udělil souhlas s umístěním sídla spolku v rodinném domě, kde žijeme. Spolek zde fakticky nikdy nesídlil ani neprovozoval činnost a manžel již členem spolku několik let není. Několikrát jsme zasílali na adresu předsedy spolku výzvu ke změně sídla spolku a nesouhlas s jeho umístněním v manželově nemovitosti. Změna ani po 1 roce provedena nebyla. Prosím o radu jak dále postupovat a sídlo spolku u nás zrušit? Na jakou instituci se máme obrátit, pokud spolek nereaguje?

Sídlo spolku-souhlas všech majitelů bytů

Dobrý den,
chtěli bychom založit spolek se sídlem v domě společenství vlastníků.
Sídlo spolku by bylo v bytě jednoho z členů spolku pkud je to možné. Je nutné mít souhlas od všech vlastníků bytů tedy stanovisko předsedy se zápisem ze schůze vlastníků nebo stačí souhlas nadpoloviční většiny?
Nebo stačí souhlas pouze vlastníka bytu? Což by bylo ideální.
Jednoznačnou odpověď jsem zde nenašel. Prosím tedy o odpověď.
Děkuji

Sídlo spolku - za jakých poddmínek a kde všude lze zřídit?

Dobrý den,
chceme s nadpoloviční většinou vlastníků bytů založit spolek. Víme, že musíme mít sídlo, ale nevíme kde všude lze takové sidlo zřídit.
V nejlepším případě samozřejmě v našem domě (vlastníků bytů).
Stačí mít souhlas předsedy spolku vlastníků bytů
nebo je v tomto případě nutné mit souhlas všech majitelů bytů
nebo stačí jen souhlas nadpoloviční většiny?
V připadě, že jeden vlastnik bytu souhlasit nebude, jaké jsou možnosti?
Lze zřídit sidlo spolku přímo jen na byt v osobním vlastnictví?
Lze zřídit sídlo naobecním úřadě?

3 vlastníci nemovitosti, kde bude sídlo spolku

Dobrý den, chci v domě kde bydlím mít sídlo našeho fotoklubu z.s. Tendo dům vlastní tři majitelé, ale náš domácí má plnou moc od těch dvou. Nevím jak to napsat do souhlasu, který přikládám při založení spolku. Mám tám uvést všechny tři? Nebo stačí jen jeden? A jak se dokazuje, že ten jeden má plnou moc? Děkuji moc

Sídlo spolku - nutný podpis?

Dobrý den, je nutné mít k založení spolku podpisy se souhlasem o umístění spolku, když zde mají členové spolku adresu, trvalé bydliště a bydlí zde? Díky moc!

Sídlo spolku bez poštovní adresy?

Dobrý den, připravujeme změnu občanského sdružení na spolek ...
Může být ve stanovách spolku uvedena jako sídlo spolku pozemková parcela (list vlastnictví, případně GPS souřadnice) která je ve vlastnictví spolku? Zde probíhají veškeré aktivity spolku, je cca 2 km od vesnice a stojí na ni stavební buňka, která však nemá svoji poštovní adresu. Jako korespondenční adresa slouží adresa bydliště předsedy.

Změna sídla u pobočného spolku

Dobrý den,
prosím o informaci, jak změnit adresu sídla u pobočného spolku. Je nutno tuto změnu podávat návrhem na zápis změn? nebo stačí jen založit do sbírky listin? a kdo vlastně tuto změnu navrhuje? Děkuji za odpověď.
S pozdravem Karel Prágr

Změna sídla a stanov spolku

Dobrý den,
Prosím Vás, potřebuji změnit sídlo spolku na nemovitost, která je ve vlastnictví spolku, a zároveň změnit stanovy, a vůbec netuším kde a jak to udělat.
Děkuji 

Sídlo spolku

Dobrý den,
chceme založit spolek a rádi bychom měli sídlo na mé adrese (jaké jedné ze zakládajících členek), kde mám trvalé bydliště a žijí tam moji rodiče. Jedná se o byt v panelovém domě, který je nyní ve stadiu společenství vlastníků bytových jednotek. Řešíme tedy, kdo musí být podepsaný pod Souhlasem vlastníka nemovitosti? Stačí podpis mých rodičů jako nájemníků nebo je potřeba mít podpis od vlastníka, kterým je družstvo?
Děkuji za upřesnění,
Katka

Sídlo spolku P.O Box

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda je dle platné legislativy možné uvést jako sídlo spolku adresu, která obsahuje P.O. Box (např. P.O.Box XY, Nová Ves), a to bez uvedení PSČ?
Děkuji za odpověď

Oldřich Nový....zavřete oči - odcházím.....

Změna sídla a nové stanovy

Dobrý den,

I náš (nyní již spolek) se potýká se změnami, spuštěnými novým Občanským zákoníkem. Na začátku roku 2014 došlo ke změně sídla Spolku, poté se uskutečnila Valná hromada a došlo k změnám v Radě (Výboru) našeho Spolku. 

De facto tímto musíme nejdříve požádat o změnu sídla spolku. Poté musí být rejstříkový soud informován o změně stanov.

Sídlo spolku

Dobrý den, chci založit spolek a sídlo spolku chci udělat v hospodářských budovách, které jsou na stejné adrese jako dům. Mám v adrese spolku specifikovat místo (hospodářské budovy. ..adresa), nebo tam má být jen adresa? Co v takovém případě budu potřebovat pro zápis spolku?
Děkuji za odpověď.

Sídlo na městském úřadě

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat na poměrně triviální otázku, a to zda může mít zapsaný spolek jako sídlo městský úřad (obvod). Vím, že fyzické osoby zde mohou být zapsané, ale nikde jsem již nedohledal zda se to týká i právnických.

Předem děkuji za odpoveď

Sídlo spolku a právní důsledky

Dobrý den, chystáme se založit spolek, jehož sídlo má být na adrese jedné ze členek. Dům patří, ale jejím rodičům, proto se chci zeptat jaké důsledky má zapsání sídla spolku na jejich adresu, pokud by se dostal spolek do exekuce, mohou nějaké věci zabavit i v sídle spolku, i když v něm není nic majetkem spolku?
Děkuji mnohokrát za odpověď.

právní důsledky souhlasu majitele nemovitosti se sídlem spolku

Dobrý den,
dcera zakládá spolek a chce po nás jako po majitelích nemovitosti souhlas se sídlem spolku. Proto bych se chtěla zeptat, jaké by náš souhlas měl pro nás právní důsledky v případě nějakých "komplikací" při jejích aktivitách. Jde mi zejména o to, aby nevznikly probémy např. pokud by měl spolek finanční problémy atd.
Děkuji předem za Váš čas a za odpověď.
Blanka 

Sídlo spolku a interktivní formulář

Dobrý den,
nevím, na koho se správně obrátit za účelem získání souhlasu se sídlem spolku, které je ve škole. Majitelem budovy je Magistrát hl.m. Prahy, budovu má ve správě Městská část. Na školském odboru Magistrátu mi doporučili obrátit se na ředitele školy. Je to tak správně? Může ten souhlas vydat ředitel?

Sídlo spolku v bytě - jaká mohou být rizika

Dobrý den, zakládáme spolek na podporu mládežnického sportu. 
Mohl bych Vás poprosit o informaci, jaké mohou z adresy spolku v místě trvalého bydliště (byt v bytovém domě) vyplývat rizika pro vlastníka bytu? Například v případě, že by se spolek v budoucnu dostal v souvislosti se svou činností do finančních potíží a nebyl by schopen plnit závazky ( => exekuce, apod.). 

Změna sídla spolku

Dobrý den, 
 sídlo spolku, jehož jsem statutární orgán, je zapsáno na bývalé adrese mého trvalého pobytu. Nová adresa a tím i nové sídlo spolku bych ráda změnila do nájemního bytu. Musí být na souhlasu majitele bytu  podpisy úředně ověřeny? Musí dojít ke změně stanov?  A kam listiny a v kolika provedeních zaslat?
S pozdravem Jana Ž

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz