Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Volby

Dobrý den, v našem pobočenem spolku se blíží volební schůze. Všichni členové měli možnost se přihlásit na kandidátní listinu nového výboru do určitého data. Pokud někdo přihlášku nepodal, je možné se do volby přihlásit i po uplynulém termínu? Případně se do volby přihlásit přímo na volební schůzi?
Děkuji za odpověď

Volební komise

Dobrý den, prosil bych o odpověď na tuto otázku. Před začátkem volby statutárního orgánu spolku, je zvolena volební komise v počtu dvou osob. V průběhu voleb je jeden z členů volební komise zvolen do statutárního orgánu spolku. Je tato skutečnost v souladu se zakonem? Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Volba členů výboru a KK

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na novou volbu členů výboru a kontrolní komise. Vždy pořádáme Valnou hromadu na začátku dubna.
Bohužel se jednou stalo, že valná hromada byla na začátku prosince a zrovna na této valné hromadě se zvolili dva členové kontrolní komise a jeden člen VV. Ve stanovách máme čtyřleté funkční období.
Tak prosím o radu, jestli již na této valné hromadě musíme členy znovu volit (členství bude jen 3,5roku), nebo stačí volbu uskutečnit až na následující valné hromadě (členství ale již bude skoro 4,5roku).

Volba o přijetí člena spolku

Dobrý den, dle stanov našeho mysliveckého spolku je třeba pro přijetí nového člena nadpoloviční většina hlasů všech členů (ne přítomných na schůzi, ale všech). Je nás 22 členů, takže by na schůzi muselo hlasovat 12 členů pro přijetí. Na naší poslední schůzi ale proběhlo hlasování, v němž bylo pro pouze 10 členů. Jelikož ale mají o členství tohoto člověka zájem někteří členové výboru spolku, prohlásili volbu za neplatnou s tím, že se bude volba opakovat na příští schůzi. Jako důvod uvedli, že byl výsledek těsný. Mají na takovéto jednání právo? Jak můžeme tuto situaci případně řešit?

Příprava voleb

Nemáme ve spolku volební řád, který by upravoval postup přípravy voleb. Otázka zní : kdo připravuje volby, resp. vybírá kandidáty, projednává jejich souhlas s kandidaturou atd. Nebo to je při neexistenci volebního řádu ponecháno na ,,anarchii" členské schůze (což lze očekávat) ? Zodpovídá za přípravu voleb současný výbor ?

Zpoždění zápisu do rejstříku

Dobrý den.
Vedoucí našeho pobočného spolku (statutární orgán) projevil zájem ukončit členství v pobočném spolku. Proběhla řádná volba nového statutárního orgánu a změna sídla. Doklady o volbě byly předány hlavnímu spolku, ten je doručil na příslušný rejstříkový soud. A od té doby uběhlo téměř půl roku a nic se neděje. Vedení pobočného spolku začíná být nečinností soudu pomalu paralyzované.

Jak se počítají hlasy při hlasování

V našem spolku rezignoval předseda na svojí funkci během členské schůze. Byl tedy volen nový předseda. Při této volbě se někteří členové vzdali hlasování. Jak se počítají jejich hlasy? Nebo raději se zeptám: Pokud pro volbu kandidáta musí být nadpoloviční většina - a z 15 členů oprávněných bude volit 6 pro, 5 proti a 4 se zdrželi hlasování - bude kandidát zvolen? Předem děkuji za odpověď

Volba předsedy spolku

Dobrý den, prosím Váso radu. Ve spolku jsme volili nový výbor. Naší základnu tvoří 15 lidí , na schůzi bylo přítomno 13 členů. Volba předsedy dopadla ,,proFrantu 6 hlasů'' pro ,,Pepíka 5 hlasů '' a ,,pro Lukáše 2 hlasy'', podle mého názoru vyhrál sice Franta, ale nedostal nadpoloviční většinu hlasů potřebnou k vykonávání funkce. Je tato volba dle zákona platná ???

Volba předsedy až po skončení funkčního období předchozího

Dobrý den,

funkční období bývalé předsedkyně mělo skončit 11.1.2018, nicméně volba nového předsedy proběhla až 14.1.2018, vzhledem k tomu, že členská schůze byla takto naplánovaná. Předpokládám, že toto prodlení by neměl znamenat žádný problém, ale pro jistotu jsme se chtěli ujistit.

Předem děkuji za odpověď.

Volba členů výboru spolku

Dobrý den, zakládáme spolek a máme nějaké nesrovnalosti ve stanovách. Soud nám poslal usnesení k doplnění podání a jeden z bodů je cituji : "Dle předložení stanov je členská schůze nejvyšším orgánem, výbor nejvyšším statutárním orgánem a předseda spolku statutárním zástupcem, v návrhu jsou však uvedeni jako členové statutárního orgánu všichni členové výboru, přičemž volba členů výboru doložena nebyla."
Když zápis ustavující schůzi doplníme o volbu členů výboru, bude tato informace pro soud dostačující?

volby spolku

Přeji hezký den,
ve stanovách máme, že volby vyboru spolku musí být tajné. Hlasovalo se ale veřejně zvedáním ruky. Pokud s výsledky a postupem nesouhlasím kam se mám obrátit. Revizní komise reagovala na mé upozornění - výsledek voleb nezpochybnila.
Děkuji Novotný

Volba předsednictva

Dobrý den,
Jsou platné volby do předsednictva a komisí spolku, pokud valná hromada byla ukončena před schválením usnesení?
Děkuji
Martina Špindlerová

Volba orgánů spolku

Dobrý den,
příští měsíc se uskuteční členská schůze v našem Aeroklubu, kde poprvé budeme volit Radu spolku jako kolektivní statutární orgán. Prosím o informaci, zda je nutná účast notáře a jeho ověření volby jednotlivých členů Rady pro zápis do veřejného rejstříku. Předpokládáme, že jednotliví členové Rady musí obdržet nadpoloviční většinu hlasů členů spolku s právem volby. Děkuji za odpověď. Ing. Jan Hýla Aeroklub Zbraslavice.

volba nového předsedy spolku

Dobrý den, chtěla bych se ujistit ohledně postupu v této situaci. Předchozí předseda oznámil odstoupení z funkce. Proběhlo oznámení volby nového předsedy a na následné členské schůzi byl zvolen nový předseda. Je potřeba tuto informaci písemně někomu oznámit (+ dodat ofocenou jmenovací listinu)  např. Krajskému soudu, pod který spolek patří? Nebo to stačí mít pouze založené ve věcech spolku.Předem děkuji za odpověď. Petra Ž.

Archivace volebních lístků

Dobrý den,
hlasujeme-li o výboru tajnou volbou,musí mít hlasovací lístek nějakou konkrétní podobu ? A jak dlouho je musíme po volbách uschovávat ?

Platnost volby.

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. V našem klubu proběhla minulý týden volba nového výboru. Dopadla tak, že se i přes výhrady opět zvolil stejný výbor způsobem o kterým si myslím že nebyl v pořádku. Předseda před schůzí obvolal členy klubu,u kterých byl předpoklad že se na schůzi nedostaví a vyžádal si od nich plné moci aby mohl za ně volit. Tímto způsobem byla celá volba ovlivněna a opět se navolili stejní členové. Nevím zdali je tento postup možný a jsem spíše přesvědčen že toto nejni možné. Po volbě nám bylo odmítnuto nnahlédnout do volebních lístků a do prezenční listiny.

Témata poradny