Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Registrace plátce daně z příjmů - spolek, který má zaměstnance

Dobrý den,
prosím o radu, zda je spolek povinen provést registraci plátců daně z příjmů v případě, že tento spolek zaměstnává trenéry na DPP (měsíční částka nepřesáhne 10 tis. Kč)? Spolek naplňuje definici veřejně prospěšného poplatníka dle §17a ZDP. Případně je s povinností provedení registrace spojena rovněž povinnost podat daňové přiznání (v případě, že hlavní činnost spolku není zisková)?

Předem Vám děkuji za zodpovězení mého dotazu.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Kubinová

Daňov příznaní pro vedlejší činnost

Dobrý den, v případě pronájmu nemovitosti ve vlastnictví spolku, např. klubovny, jako vedlejší hospodářskou činnost, která není za účelem zisku, je potřeba podávat daňové přiznání či něco jiného? Zde v diskuzi bylo uvedeno, že do 1 mil. obratu nejsem plátce DPH, do 300 tisíc neplatím daň z příjmu. Ppokud by byl můj příjem z této činnosti byl do zmíněných 300 tisíc, plyne z toho pro mě nějaká povinnost? Děkuji

dar SRPŠ jako odečitatelná hodnota bezúplatného plnění ze základu daně z příjmu

Dobrý den, dovolte mi poprosit o ověření, zda dary Spolku rodičů a přátel školy, který má ve stanovách definovánu hlavní činnost jako "všestrannou podporu: 1) kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit školy a jejich žáků, 2) spolupráce při vzdělávání a výchovném působení rodiny, školy i dalších institucí, 3) rozvoje kulturní a umělecké činnosti dětí, 4) účinné dobrovolné pomoci škole při plnění jejího poslání" lze považovat za odečitatelné od základu daně z příjmů podle §15 (1) a §20 (8) Zákona č. 586/1992 Sb.

Jak vykázat náklady na zájezd

Dobrý den, vyplňujeme výkaz zisků a ztrát. Organizovali jsme zájezd, na který jsme vybrali příspěvek od účastníků na zaplacení autobusu a vstupného. Nevíme, do jaké kolonky ve výnosech máme takovou formu příspěvků uvést. Děkuji za odpověď. Ivana Kmínková

Zveřejňování účetní závěrky v jednoduchém účetnictví

Dobrý den, převzala jsem účetnictví spolku rodičů při základní škole, spolek vede jednoduché účetnictví konkrétně pouze Peněžní deník, jeho jedinými příjmy jsou dobrovolné členské příspěvky od rodičů žáků školy, nevlastní žádný majetek a nevede knihu pohledávek a závazků, daňové přiznání nepodává-nemá žádné příjmy z hlavní ani hospodářské činnosti. Jediným příjmem jsou úroky na běžném bankovním účtu a občasný (1x ročně) mimořádný členských příspěvek od učitele školy. Má tento spolek povinnost zveřejňovat svůj Peněžní deník ve Sbírce listin???

Závody v kynologickém spolku

Dobrý den, jsme kynologický klub, jehož hlavní činností je výcvik psů v agility sportu. Letos jsme se rozhodli uspořádat neoficiální agility závody. Závody se budou konat na pronajatém místě, vybíráme startovné od členů a nečlenů klubu, přijali jsme i finanční dar na tuto akci. Rádi bychom do budoucna tuto akci opakovali, tzn. jednou za rok pořádali závody. Předpokládáme, že z celé akce bude zisk, který použijeme na nákup nových překážek. Jedná se o vedlejší činnost a zisk budeme zdaňovat?

Kdy se spolek stává povinně plátcem DPH?

Dobrý den, prosím o odpověď, zda pro spolky platí stejná pravidla k registraci DPH jako u v.o.s. nebo s.r.o. Tedy po dosažená obratu 1000000 Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Z tohoto obratu nebude vytvářen zisk.
Děkuji Stela Dolínková

Zisková hlavní činnost

Dobrý den,
ve všech odpovědích na povinnost podat daňové přiznání odpovídáte mimo jiné formulací - "pokud je zisková hlavní činnost". Co to znamená?
Např.: mám spolek, kde jsou příjmy:
členské příspěvky (684), dary (682), dotace (691) - vše účtuji do výnosů na účty v závorkách. Celková výše výnosů je Kč 200tis.
Dále mám náklady na provoz spolku související s hlavní činností - mzdové náklady, reklama, školení, pronájem prostor, odpisy majetku - v celkové výši Kč 180tis.

Daňové přiznání spolku - prodej předmětů s logem členům

Hezký den,
ráda bych zjistila, zda je nutné, aby spolek podával daňové přiznání, pokud má následující příjmy
- členské příspěvky
- prodej předmětů s logem spolku pouze členům, a to maximálně za ceny, které odpovídají nákladům (plus poštovné a balné) - tj. necháme si udělat trička s logem
- hromadný nákup knih či CD a následný prodej členům maximálně za náklady (plus poštovné a balné)
K tomu má spolek další výdaje spojené s hlavní činností spolku - doména, provoz webu, nákup cen atd.
děkuji

Zdanění příjmu z DPP

Pokud pro spolek pracuje na DPP nejaka fyzická osoba, je možné převést povinnost odvést srážkovou daň na ni tzn, že se sám přihlásí k odvodu srážkové daně, nebo musí vždy tuto daň odvádět spolek za něj?

Daňové přiznání pro SRPDŠ

Zakládáme sdružení rodičů a přátel dětí školy SRPDŠ.
Příjmy budou příspěvky od žáků a občas nějaký příjem ze vstupného koncertu žáků. Výdaje budou charakteru - příspěvek žákům ZŠ na dopravu na výlet nebo zaplatit kroužek AJ vyučujícímu. Musíme dělat nějaká daňová přiznání?
Děkuji za odpověď

Ztráta z vedlejší čínnosti

Dobrý den,
v letošním roce vyšel spolku zisk z hlavní činnosti a ztráta z vedlejší činnosti, do přiznání k dani z příjmů napíši HV jakou součet za obě činnosti a použiji daňovou úsporu podle §20 ods. 7 az do výše 300tis. Je to tak správně?

Klub rodičů při ZŠ

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jsme Klub rodičů při ZŠ a nyní chce škola přes nás vést žákovský ples. Zatím jsme měli příjmy jen členské příspěvky a sponzorské dary. Nyní škola chce, abychom přes nás šel ples - prodej vstupenek si prodává škola a pak by peníze převedla na náš bankovní účet ze kterého by se hradila skupina, osa, atd.. jen nevím jak to bude dál v účetnictví, budeme muset odvádět daň? přihlásit se na FÚ? Předem moc děkuji za radu

Spolek bez příjmů a výdajů - přiznání k dani z příjmu PO

Dobrý den, náš spolek, který provozuje sportovní činnosti byl zapsán 3.9.2018. Do konce roku 2018 nevykonával žádnou činnost, tzn. neměl žádné výdaje ani příjmy, žádný majetek. Je nutné podávat přiznání k dani z příjmu PO za rok 2018? V případě, že nemusí podávat přiznání a sestavovat účetní závěrku, je nutné tuto informaci sdělit (FÚ, někomu dalšímu)? Pokud spolek ještě nevykonával žádnou činnost, nebylo potřeba podávat přihlášku k dani z příjmu právnických osob na FÚ, je tomu tak (povinnost do 15 dnů ode dne, kdy začne vykonávat činnost)? Děkuji.

Krátkodobá bezúročná půjčka v daňovém přiznání

Prosím o radu, do kterého řádku daňového přiznání uvést přijatou peněžní zápůjčku od předsedkyně spolku ve výši 3 500 Kč, která ale byla v daném účetním období čerpána pouze z nepatrné části, a to ve výši 119 Kč, a zbývající část (3 381 Kč) je rozdílem mezi příjmy a výdaji na ř. 10?
Děkuji za odpověď.
Alena Vykonalová

Daňová povinnost u online aplikací

Dobrý den,
mám dotaz ohledně danění u online aplikací. Zažádali jsme jako spolek o poskytnutí reklamy na propagaci přes Google Grants. Fakticky žádné peníze nedostaneme, ale princip je v tom, že Google poskytuje neziskovkám nějaký rozpočet na reklamu (počítá se v USD) v rámci jejich aplikace Google Ads, tedy pro neziskovky zdarma. Nevznikala by tam pro nás pak nějaká daňová povinnost?

Daňové přiznání spolku

Dobrý den,

máme kynologický spolek, kdy jeho příjmy jsou dotace a pravidelné členské příspěvky a dary. Vím, že z těchto položek se daň neodvádí a není tak potřeba podávat daňové přiznání. Ovšem, letos jedna členka platila příspěvky jednou měsíčně na náš transparentní účet a požadovala na to vystavit fakturu, protože sama je OSVČ. Ty jsme vystavili. Zisk za letošní rok máme 295,-. Ráda bych se zeptala, zda musíme podat daňové přiznání?

Nulové daňové přiznání u zapsaného spolku

Dobrý den,

pokud náš zapsaný spolek za minulý kalendářní rok neměl žádnou ekonomickou ani jinou činnost, musím podávat daňové přiznání? Nebo stačí jen čestné prohlášení o tom, že žádná činnost neproběhla.
Moc děkuji

Finanční dar na reklamu na trika

Dobrý den, náš spolek dobrovolných hasičů přijat od soukromé firmy finanční dar ve výši 10.000,-. Ve smlouvě je uvedeno, že dar je určen na reklamu a propagaci firmy na dresech a dále, že spolek zváží možnost vhodného způsobu poděkování dárci. Takto přijatý dar je předmětem daně (do 300.000,- lze odečíst) nebo je potřeba takto přijatou částku vždy zdanit? Děkuji za odpověď.

Změna § 20 odst.7 zákona o dani z příjmů v praxi

Dobrý den,
od 1.7.2017 se změnil § 20 odst.7 zákona o dani z příjmů, ale dočetla jsem se, že to platí až za rok 2018 (tím, že zdaňovací období máme stejné jako kalendářní rok). To znamená, že tohle snížení základu daně z roku 2016 můžeme uplatnit ještě do roku 2019, z roku 2017 do roku 2020 a z roku 2018 hned v roce 2019? Nebo vše v roce 2019? A dá se to nově uplatnit na úplně všechny výdaje nepodnikatelské činnosti (i hrazené osvobozenými příjmy, daňově neuznatelné, atd.?).
Kde by se v přiznání případně vyplnilo navýšení ZD, když by se to neuplatnilo celé?

registrace k dani

Dobrý den,
náš spolek bude provozovat divadelní představení. Kdy se má registrovat k dani z příjmů, případně silniční dani? Až po zjištění, jestli hlavní činnost byla zisková a tedy předmětem daně? Reálně tedy třeba k 1.1.2018 při vyhotovení závěrky za rok 2018 v březnu 2019?
Pokud bude hlavní činnost zisková, ač ve stokorunách, stává se spolek i poplatníkem daně silniční, když vyplácí cestovní náhrady za použití vlastního vozidla členů spolku. Taktéž se registrovat zpětně?

Sportovní klub - příjmy z dotace, čl. příspěvků a reklamy

Chtěla bych se zeptat, jak to bude s daňovým přiznáním u tenisového klubu, který má příjmy z dotace, kterou nevyúčtovává, příjmy z členských příspěvků dle stanov a jednou ročně příjem z reklamy ve výši do 15 tisíc Kč. Vykonává jen hlavní činnost, pro kterou byl založen a která je ztrátová, vede jednoduché účetnictví. Nevím si rady s tím, kam nebo jak uvést příjem z reklamy, když všechny výdaje se týkají hlavní činnosti tenisového spolku, jak to započítat nebo rozdělit v přiznání. Děkuji.

Zadne prijmy ani vydaje - podání daňového přiznání

Dobry den, v roce 2018 jsem od kamaradky prevzala spolek, zmenily jsme nazev, sidlo a predsedu spolku, vse ted preslo na me a tedy i povinnost podat danove priznani. Ale za rok 2018 nemel spolek zadne prijmy ani vydaje, ptobihaly jen organizacni zmeny. Je nutne podavat danove priznany, kdyz nevznikl zadny zisk? Mockrat dekuji za odpoved.

Odpisy majetku

Spolek (sportovní klub) má v majetku budovy a jiný hmotný majetek, který využívá ke své hlavní činnosti. Majetek účetně odepisujeme - díky odpisům je hlavní činnost ztrátová. Jak je to ale při výpočtu DPPO - lze v rámci hlavní činnosti uplatňovat daňové odpisy? Pokud bychom je neuplatnili, dostaneme se do zisku. Považovala by se i poté hlavní činnost za ztrátovou? Děkuji za vysvětlení.

Darovaná budova v daňovém přiznání

Dobrý den,
fungujeme jako spolek a v loňském roce nám byla darována starší budova pro naše aktivity. Na FÚ nám řekli, že jsme osvobozeni od darovací daně, ale je potřeba zahrnout tento dar do daňového přiznání za 2018. Prozatím jsme neměli žádné příjmy ani aktivity, teprve se rozjíždíme. Prosím o radu, jak tento dar (budovu s pozemkem) ocenit, zda je potřeba např. ocenit budovu soudním znalcem a zda uvést do daňového přiznání jako příjem. Děkuji

Příjem spolku a zdanění

Dobrý den, jsme mikrospolek zahrádkářů. Jednou z našich hlavních činností je i zvelebování obce. Vedeme jednoduché účetnictví. Chtěli bychom nahodile a nepravidelně provádět určité práce pro obec jako například sekání trávy nebo opravy autobusových zastávek na základě dohody o provedení práce a za peníze. Tento výdělek v řádech tisíců korun zdaní obec 15%. Chtěl bych se zeptat jak by se to projevilo v našem účetnictví, zda musíme podávat daňové přiznání, nebo to někde hlásit. Děkuji.

Zaúčtování výsledku hospodaření, daňová úspora

Dobrý den, nevím si rady se zaúčtováním VH za letošní rok. Můžete mi pomoci, pokud je to možné? Jsme zapsaný spolek, který hospodaří s dotacemi z MPSV. V letošním roce jsme měli poprvé zisk z hosp.činnosti cca 535000,-Kč. V daň.přiznání si můžeme odečíst nejvýše 300000,-Kč a z 235000,- zaplatíme daň 44650,-Kč. Můžeme si jako spolek snížit daň povinnost o 25380,- Kč za zaměstnání ID? Jak a kam mám pak zaúčtovat těch 300000,- Kč a z toho ušetřenou daň 57000,-Kč a jak 235000,- mínus 44650,-Kč?

Dar v daňovém přiznání

Dobrý den,

v rámci spolku vedeme jednoduché účetnictví (peněžní deník). V průběhu roku 2018 jsme dostali několik darů na činnost spojenou s mládeží (termín vyčerpání nebyl stanoven). Chci se zeptat, jak naložit s darem, pokud v roce 2018 nedojde k jeho vyčerpání. Je nutné v roce 2018 dar dodanit nebo je dále osvobozeným příjmem a můžu prokázat jeho vyčerpání v letech následujících (proúčtováním do daňově neuznatelných nákladů v příštím roce)?

daň z prodaných knih (5000 Kč/rok)

Dobrý den!
náš spolek v loňském roce prodal nějaké knihy (kde je uveden jako vydavatel, i když poskytl jen ISBN a vydání knih nefinancoval - prakticky je tedy dostal darem) a tržba představuje necelých 5400 Kč (byly vydány daňové doklady) při výdajích (na dopravu a poštovné) asi 1500 Kč. Zbylý "zisk" do konce roku nebyl utracen a peníze jsou na transparentním účtu (budou použity v souladu se zaměřením spolku, až jich bude více). Jak to vyřešit v daňovém přiznání? Je nějaká výše "zisku", do které se daň neplatí? (podobně jako u fyzických osob) Děkuji

Daňové přiznání právnických osob

Dobrý den,
spolek( vede jednoduché účetnictví) přijal v roce 2018 dotaci ve výši 140000,-, ale utratil pouze 118000,-, zbytek potom až v lednu 2019. Uvede se v DPPO na ř. 101 podle §18a,b)
140000,- a na ř. 40 118000,-, čímž se sníží základ daně o 22000,- a v příštím roce by se na ř. 40 uvedlo těch 22000,- a základ daně by se zase zvýšil? Nebo by se mělo postupovat podle §18a.a), kdy hlavní činnost je zisková a proto je předmětem daně a na ř. 101 uvést 118000,- a proti tomu na ř.40 také 118000,- a v příštím roce už to neřešit?
Děkuji.

Nákup hudebních nástrojů z fondu SRPŠ při ZUŠ

Dobrý den.
Náš spolek Sdružení rodičů a přátel při Základní umělecké škole by rád podpořil ZUŠ nákupem hudebních nástrojů pro žáky. Jednalo by se o nástroje, které začínajícím "hudebníkům" škola půjčuje. Nevím jak vše provést, aby spolek i škola měla vše v pořádku. Nákup by schválil na základě žádosti o finanční příspěvek Výkonný výbor spolku. Hudební nástroje by spolek uhradil a poté převedl do majetku ZUŠ (jako věcný dar od SRPŠ ve výši zaplacených nástrojů). Je tento postup možný? Velice děkuji za pomoc. Fousková

Zdanitelné příjmy spolku

Dobrý den,
naše organizace (z.s.) v rámci svých aktivit provozuje e-shop, v rámci kterého prodává výrobky, zpracovávané zaměstnanci (na DPP) organizace. Příjmy z prodeje jsou používány na provozování e-shopu a platbu mzdových nákladů. Aktivita e-shopu přímo souvisí s hlavní činnosti spolku, tj. zvyšování životní úrovně rodičů samoživitelů v ČR. Jsou prosím tyto příjmy považovány za zdanitelné příjmy?
Děkuji předem za informaci,
Pavlousková

Náklady - zapsaný spolek

Dobrý den, jsme nově zapsaný spolek, registrovaný k dani na FÚ (kvůli účasti na akcích - požadováno pořadateli).
Vystavené faktury máme za účast na rekonstrukci historických bitev. Jednotlivým členům vyplácíme přes bankovní účet jejich náklady za cestu soukromým automobilem. Jak mám tyto náklady vést v účetnictví, abychom nemuseli platit silniční daň?

Spolek

Dobrý den. Je spolek povinen podávat daňové přiznání, když má příjmy pouze od účastníků pořádaných akcí (tábor, víkendová akce)? 1x ročně se vyplácejí DPP organizátorům akcí a daň se řádně odvádí. Následně se na příslušný finanční úřad podává vyúčtování srážkové daně.
Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Iva Čadková

Daňové přiznání z.s.

Dobrý den,

vloni jsme si založili spolek za účelem výuky tance a pořádání tančíren, festivalů. Nemáme žádný majetek. Získané peníze investujeme zpět do našeho rozvoje, momentálně máme za loňský rok zisk pod 50.000 Kč. Účetnictví vedeme v peněžním deníku. Můžete mi prosím poradit, jestli je s uzavřením roku potřeba podávat nějaké daňové přiznání, něco někam hlásit? Jak dlouho je prosím nutné skladovat doklady, které k platbám máme?
Moc děkuji za pomoc.
Iva Krupíková

2% z daně

Dobrý den, jsme spolek, který združuje lidi rusinské národnosti. Chtěla bych se zeptat, co musí spolek udělat, aby mohl lidi požádat o darování 2% z daní? Je potřeba se někde registrovat?

Děkuji za odpověď

Převod majetku spolku

Dobrý den, náš spolek v roce 2003 na základě kupní smlouvy získal za symbolickou částku 8.000,- Kč budovu a přilehlou zahradu. Nyní náš spolek ukončuje činnost a předmětné nemovitosti bychom chtěli převést na nově vzniklý spolek. Jak nejlépe postupovat abychom minimalizovali finanční náklady převodu pro obě strany?

daňové přiznání u keramického spolku

Dobrý den,založili jsme keramický spolek,kde si sami vyrábíme své výtvory. Chtěla bych se zeptat,zda musíme podávat daňové přiznání,pokud tyto výrobky budeme prodávat přímo v té dílně a případně zda je k tomu nutné mít živnostenský list.

Děkuji

Snižují dary spolku základ daně z příjmů právnických osob?

Dobrý den,
jsme zapsaný spolek a provozujeme lesní školku. Potřbebovala bych vědět, zda dary poskytnuné naší organizaci
snižují základ daně z příjmů právnických osob dle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmu.
Děkuji za odpověď!

Daň z příjmu

Jsme spolek lidi, ktere sdruzuje jednou rocne organizace letniho tabora a vidina vystavby taborove osady pro tuto cinnost, abychom nemuseli chodit do pronajmu taboriste. Chci se zeptat, zda cena tabora pro ucastnika ke predmetem dane z prijmu a zda je tedy nutne podavat danove priznani?

Daňové přiznání spolku

Dobrý den,
máme spolek a nevybíráme žádné stanovami dané členské příspěvky. Pořádáme ale čas od času snídaně pro naše členy, které souvisí s naší hlavní činností (vzdělávací aktivity). Ten, kdo se snídaně zúčastní, platí příspěvek, který slouží k úhradě nákladů - tedy kryje to náklady na občerstvení. Žádný příjem z této činnosti spolek nemá. Musíme tyto příspěvky na občerstvení uvádět do daňového přiznání? V případě, kdybychom získali dotaci, museli bychom daňové přiznání podávat, ač by naše činnost nebyla výdělečná?
Budu Vám za Vaši radu velmi vděčná.

Prodej doplňkového zboží za spolek a DP

Dobrý den,
jsme zapsaný spolek pořádající kulturní akce v pronajatém prostoru. Prostor slouží jako galerie a programem jej doplňují vystoupení, promítání a jiné kulturní aktivity.
Jelikož je potřeba splatit vysoký nájem, můžeme mít kout s odznaky, tričkami, samolepkami apod.? Nejednalo by se tedy asi o jednorázovou akci. Vyřešilo by to, že "prodej" by byl pouze pro členy spolku a ne pro veřejnost (tj. každý do by si ho chtěl koupit, musel by být členem spolku s kartičkou)?

účetnictví a převod prostředků do dalšího období

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat:
1 máme v hlavní činnosti spolku taneční skupinu a pravidelné tréninky v průběhu školního roku a zároven organizování akcí. Akci organizujeme jednou ročně a občas se stane, že kromě dotace dostaneme od někoho smlouvu o reklamě. Díky tomu bychom měli podávat DP - můj dotaz zní, musí být v přiznání i vše ohledně tréninků v průběhu roku nebo mohu podat danove priznani pouze na tu akci, na kterou jsem čerpala finance ze smlouvy o reklame?

Prodej vánočních výrobků - SPŠ

Dobrý den,
jako spolek přátel školy máme příjmy pouze z členských příspěvků. Pokud bychom měli nyní nahodilý příjem z prodeje vánočních výrobků dětí, museli bychom podávat daňové přiznání z příjmu PO?
Děkuji, JD

Financování zapsaného spolku zakládajícími členy

Dobrý den,
mám dotaz ohledně financování nové zakládaného zapsaného spolku. Konkrétně půjde o divadelní společnost, neziskovku, která bude inscenovat představení (A vybírat vstupné, ovšem zisk vždy použijeme pouze na financování dalších projektů).

Transparentní účet a daňové povinnosti

Hezký den,

náš nově založený spolek a jeho činnost (vzdělávání, kultivace občanského prostředí) bude financován pouze z darů na transparentní účet. Pokud jsem legislativu správně pochopil, dary pro veřejně prospěšného poplatníka nebudeme muset danit. Je nutné se jakkoliv registrovat na finanční úřad? Dále jsem zde vyčetl, že mi stačí vést jednoduché účetnictví, nikoliv podvojné, je to tak? Jak je to s potvrzením o daru? Stačí jednoduchý dokument podepsaný předsedou spolku, případně, stačí toto potvrzení poslat souhrnně za celý rok každému v jeden den? Děkuji za radu.

Zveřejňování účetní uzávěrky a povinnost podat daňové přiznání

Dobrý den
Jsme pobočný spolek Českého radioklubu.
Nemáme žádný majetek ani nemáme žádný zisk z nájmu,prodeje ,výroby apd... . Roční členské poplatky platíme hlavnímu spolku.
Jediný příjem jsou dary od OSVČ ,které si dar odečítají z daní . Cca do 40.ooo Kč ročně.Během roku použito na náklady pobočného spolku ( nákup materiálu,platba energie apd..)
Je nutné zasílat na soud účetní uzávěrku a na finanční úřad daňové přiznání. Děkuji Jiří K

Hospodaření s vlastním majetkem

Dobrý den,

spadá hospodaření s vlastním majetkem pod hlavní činnost?

Konkrétně, vzniká při prodeji (již nepotřebného) majetku veřejně prospěšného spolku (movitého i nemovitého) zisk, který by mohl být předmětem daně z příjmu právnických osob?

Na jednu stranu, negeneruje se zisk ve smyslu faktické sumy majetku, jen se mění jeho forma (věci-peníze). Na druhou stranu, v našem případě se jedná o majetek bez aktivní účetní hodnoty (byl získán buď darem, nebo jde o majetek již odepsaný).

předem děkuji za názor

Richterová

daňové přiznání spolku z. s.

Dobrý den,

potřebuji pomoci s touto věcí. Založili jsme spolek z. s., který má letošní jen velmi malé příjmy (5000,--), výdaje ve stejně výši. Jedná se o naši srdeční záležitost - výcvik psů (poskytování canisterapie). Vedeme přehled o příjmech a výdajích, přehled o majetku, vypíšeme rozvahu. Jak to bude s daňovým přiznáním? Jsme povinni ho podádvat, když nebudeme vykazovat žádný zisk? Nebo stačí čestné prohlášení?

Děkuji za odpověď, chceme mít všechno v pořádku.

S velkým pozdravem,

Silvie Fenclová.

Prodej doplňkového zboží spolku

Dobrý den,
jsem členem zapsaného spolku a zajímalo by mě, jak je to s prodáváním drobného zboží. Jsme spolek, který pořádá akci pro veřejnost. Na této akci bychom rádi prodávali plátěné tašky a odznaky.
Ráda bych se Vás zeptala, jak je to v tomto případě s vyúčtováním zisku, který jako spolek obdržíme z prodeje.

Děkuji
Buchtová

Daňové přiznání spolku pořádajícího tábor

Dobrý den, jsme parta dobrovolníků, co jsme si založili spolek pro sportovní a kulturní akce abychom jednou ročně mohli pořádat dětský tábor.
Příjmy jsou nějaké dary a potom úhrada rodičů za tábor. nikdo nemáme za účast na táboře žádnou mzdu. Nečerpáme žádné dotace na činnost.
Jsme povinni podat daňové přiznání?
Děkuji

Daňové přiznání spolku

Dobrý den, jaké jsou prosím daňové povinnosti zapsaného spolku, konkrétně kočičího útulku, který má příjmy pouze z hlavní činnosti a to ve formě darů od fyzických a právnických osob? Musí být spolek registrován na FÚ jako daňový subjekt? Za jakých podmínek musí odvádět daň z příjmu a v jaké výši v případě, že příjmy z hlavní činnosti jsou vyšší než náklady na tuto činnost, tedy ke konci roku je finanční zůstatek např. 350 tis Kč? Musí podávat daňové přiznání i v případě, že roční příjmy z hlavní činnosti nepřevýší částku 3 mil Kč?

Daňové přiznání

Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli musíme podávat daňové přiznání kdyš prodáváme povolenky k rybolovu 300 Kč na rok a pořádáme rybářské závody 2 do roka z kterých máme taky nějakou korunu. Děkuji za odpověď.

Nahodilá komerční činnost spolku

Dobrý den,

náš spolek sdružuje zájemce o historickou dopravní techniku, se kterou pořádáme pro nadšence z řad veřejnosti výletní jízdy. Jeden z jejich účastníků (není členem spolku) nás oslovil, jestli bychom jemu zorganizovali vyjížďku na objednávku s tím, že pokud by se tato služba osvědčila, mohla by být poptávána i v budoucnu. Tuto komerční službu ovšem veřejně nenabízíme a ani o tom neuvažujeme, tj. nehodláme cíleně vyvíjet hospodářskou činnost. Jedná se o činnost výhradně v souladu se stanovami, žádné doplňkové služby (občerstvení atp.) nejsou nabízeny.

Od jaké částky musí spolek podat finanční přiznání

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli spolek musí podávat finanční přiznání, jestliže jeho jediný příjem byl z grantu, který byl v nominální hodnotě 30 000Kč. Respektive od jaké částky je nutné podat přiznání?

Děkuji moc

dar

Dobrý den,
jsme spolek rodičů (rodinné centrum), máme příjmy ze členských poplatků, z pronájmu prostor a ze vstupného na různé akce pro děti, dostáváme dotace a nyní jsme obdrželi také dar od firmy ve výši 35000 Kč. Vedeme JUCE a podáváme daňové přiznání. Dar bude použit na nákup her do herničky případně na pořádání akcí pro děti. Může být dar osvobozen nebo je třeba platit nějakou darovací daň či daň z příjmů, případně podávat nějaké daňové přiznání extra v průběhu roku? Děkuji

Nabytí majetku - daň z nemovitosti

Dobrý den ,
spolek získal do svého majetku pozemek s klubovnou . Je to část majetku, která spolku připadla po rozpadu centrální TJ ve městě na jednotlivé sporty - liknavostí a nepořádkem byl převod dořešen až nyní a vše je konečně zapsáno na katastrálním úřadu . Můj dotaz - musím tedy udělat přiznání k dani z nemovitosti a spolek se tedy stává plátcem daně z nemovitosti ? Potřebuji nějaký odhad hodnoty nemovitosti - kdo mi ho může pořídit ? A co se týče odpisů - spolek vede daňovou evidenci , majetek je vlastně darovaný - nemusím tedy odepisovat ? Děkuji za odpověď

platba za produkci + přiznání příjmů

Dobrý den, máme spolek zřízený za účelem realizace neprofesionální kulturně umělecké činnosti v oblasti hudební tvorby, pořádání tanečních a hudebních produkcí a představení. Vše nasvědčuje tomu, že v letošním roce 2018 budeme mít příjem z cca 2-3 kulturních akcí. Bude se jednat o příjem spolku, který bude tvořen odměnou za hudební produkci kapely, která bude vystupovat jménem spolku na kulturních akcích. Můžeme jako spolek vystavit fakturu, na základě které proběhne platba od pořadatele akce za hudební produkci námi oslovené kapely?

Spolek - Příjem z reklamy

Dobrý den, spolek má příjem z reklamy vedlejší hospodářské činnosti. Všechny příjmy se používají na hlavní činnost spolku. Daňové přiznání podáváme. Vztahuje se na nás, když příjmy z reklamy nejsou vyšší než 300 000 Kč ročně, že nemusíme platit daň ?

Prodej nemoviteho majetku z vlastnictví spolku

Dobrý den, při prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví spolku, je tento povinnen odvést daň z přijmu ve výši 19% jako jiná právnická osoba? Pokud by došlo k převodu nemovitosti formou daru, pak tato daň je vypočtena z výše ceny odhadní stanovenou soudním odhadcem?
Děkuji
Proch

Spolek - nulové příjmy - daňové přiznání

Dobrý den,

prosím o radu ohledně spolku (neziskovky) a daňového přiznání. Spolek nám byl založen v listopadu 2017 a do konce roku jsme měli nulové příjmy a výdaje a nic se finančně neodehrálo. Tak nějak jsem vyčetl, že stačí sepsat čestné prohlášení, že jsme neměli žádné příjmy. Našel jsem zde na stránkách toto:

stačí napsat:
jméno, příjmení, datum narození, adresa,

Prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období roku …............................ neměl(a) žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyplnění přiznání k DPPO, účtování prodeje majetku

Dobrý den,

náš spolek měl v majetku pozemek, který odprodal svému členovi. Příjem bude podléhat dani z příjmů. Chtěl bych se zeptat, zda si do výdajů mohu dát pořizovací cenu toho pozemku či nikoliv. Pozemek pořízen v předchozím roce.
A další dotaz zní: v přiznání k DPPO když vyplňuji přes EPO, jakou vyhlášku zaškrtnu v příloze vybrané údaje z účetnictví.

Děkuji

Příjem 2200 Kč jako spolek

Dobrý den,

náš spolek byl založen v lednu 2017. Za loňský rok jsme měli jako jediný příjem částku 2200 Kč a to z členských příspěvků. Máme v t tomto případě podávat dňové přiznání? Moc děkuji Zbyněk R.

DPH při nákupu služeb ze zahraničí

Dobrý deň,
mal by som jednu otázku týkajúce sa študentského spolku. - mikro účtovná jednotka (Spolok je registrované v Česku a sa riadi podľa Českých pravidiel)
Hlavnou činnosťou spolku je podpora a organizácia kultúrnych a vzdelávacích akcií/projektov a je verejne prospešným poplatníkom.
Moja otázka by sa týkala platenie vystupovaní pozvaných hudobných kapiel a prednášajúcich osôb z iných EU krajín (napr. Slovensko).- hlavná činnosť spolku

Zapsaný spolek - příjmy z reklam menší než výdaje

Dobrý den, věnujeme se malému závodění, máme měsíční příjmy na hlavní činnost jen z jedné reklamy a celkové výdaje na hlavní činnost větší než příjmy. vedlejší činnosti neprovozujeme. Musíme podávat daňové přiznání?

Spolek a datová schránka

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je spolek povinný vlastnit Datovou schránku. Ptám se hlavně s ohledem na podání daňového přiznání, zda musí podat elektronicky či může být podáno v papírové formě.
Děkuji za odpověď.
Romana

Příloha k účetní závěrce

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda v případě spolku podávacího přiznání k dani z příjmu (spolek splňuje kriteria a vede jednoduché účetnictví) se sestavuje a přikládá i PŘÍLOHA? Osobně se domnívám, že nikoliv, ale 100% jistotu nemám. Předem děkuji za odpověď

Hlavní a vedlejší činnost

Dobrý den, spolek má ve stanovách uvedenou hlavní činnost pořádání kulturních akcí, organizace volného času v obci atd. a vedlejší činnost je výběr vstupného z akcí a občerstvení (mají ŽL). Pro výpočet daně vezmu výnos.ze vstupného mínus náklady na kulturní akce (může být zisková i ztrátová hlavně. činnost) a poté výnosy mínus náklady z občerstvení jako doplňková činnost. Mě jde o to,zda to takto můžu udělat a nebo bude dle stanov hlavní činnost vždy ztrátová, když tam není zahrnuto vstupné ,( mají ho uvedeno v doplňkové).

Spolek rodičů MŠ a daňové přiznání

Dobrý den,

mám se postarat o Daňové přiznání Spolku rodičů - SRPŠ mateřské školky. Jedinými příjmy jsou příspěvky rodičů do SRPŠ a dobrovolné příspěvky za občerstvení na školkové akci. Výdaji jsou pak školkové akce (karneval, odpoledne s rodiči atd.). Jsou tyto příjmy opravdu osvobozeny od daně? Domnívám se že ano. Spolek pak má za povinnosti informovat jen FÚ o tom, že nemá příjmy podléhající zdanění a zveřejnit účetní závěrku? Zeptám se asi hloupě - jakou formou a kde se závěrka zveřejňuje?

Moc děkuji, EM

Spolek - nutnost podání daňového přiznání

Dobrý den, náš spolek má příjmy z dotací, darů, členských přízpěvků dle stanov. Domnívám se, že v případě těchto příjmů, by náš spolek neměl povinnost podávat daňové přiznání. Dalším naším příjmem jsou ale poplatky za zkoušky, které náš spolek pořádá a naši členové, nebo členové jiných ZKO je mohou složit a platby za výcvik psů od lidí, kteří nejsou členy našeho spolku. Tyto příjmy již podléhají dani, nebo i s těmito příjmy nemáme povinnost podávat daňové přiznání? Děkuji, Hulcová.

přiznání daně spolku

Ptám se, zda musíme podávat daňové přiznání. Naše příjmy jsou: členské příspěvky, drobné dary, dotace od MěÚ.
Jsem jednatelkou spolku. děkuji za odpověď. Vojtová

Povinnost podání DP a zveřejnění účetní závěrky

Dobrý den,
jsme zapsaný spolek a roce 2017 jsme neprováděli žádnou činnost, ani jsme neměli žádné příjmy, či výdaje.
1) musíme podávat DP, nebo jen tuto skutečnost oznámíme?
2) musíme dělat a zveřejňovat účetní závěrku a jakým způsobem?
Velice Vám děkuji za odpověď

Daň z nabytí nemovitosti u pobočného spolku

Dobrý den,
prosím o informaci jsme-li pobočným spolkem TJ a TJ se chystá na převedení části majetku na náš spolek, jsme povinni platit daň z nabytí nemovitosti. Jedná se o loděnici, kterou pro svou činnost užíváme.
Děkuji za odpověď.
S úctou
ip

Spolek - daňové přiznání a zveřejnění účetní uzávěrky

Dobrý den, jako spolek pracujeme s dětmi a rodinami. Příjmy máme z dotací a darů. Z vlastní činnosti občasné vstupné na akce (Pohádkový les lx za rok), za kroužky, baby club (hlídání mini dětí) za letní tábor - celkem cca 150 tis. / rok a celé jdou do nákladů.
Prosím o odpověď na dotazy:
1. Máme podávat daňové přiznání? 2. Máme povinnost zveřejňovat účetní závěrku do sbírky listin a v jakém rozsahu - jsme mikro účetní jednotka, takže nemusíme zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, takže máme zveřejnit rozvahu a přílohu?
Předem děkuji za odpověď M. Kulíková
2

Musí spolek podat daňové přiznání, má-li příjem z pronájmu?

Dobry den, mame spolek, ktery byl zalozen za ucelem pronajmu a provozu farni budovy v Pyselich jako kulturniho prostoru. Spolek je najemnikem a jeho prijmy jsou hlavne clenske prispevky k uhrazeni najmu. Z kulturnich akci spolku zadny zisk neplyne a soucasti najemni smlouvy je, ze spolek se musi o cirkevni budovu starat a udrzovat/opravovat ji. Z najmu se za timto ucelem cast odecita, ale samozrejme to nestaci, takze spolek budovu obcas pronajima filmarum a ziskane penize se vraci do udrzby/opravy fary, ktera patri cirkvy.
Je potreba danove priznani?
s pozdravem a dekuju

Daně u spolků

Dobrý den
Náš spolek má příjmy z darů a členských příspěvku a žádné jiné.Je náš výklad, že nemusíme odevzdávat daňové přiznání správný?
Je to tak, že dary nejsou předmětem daně a členský příspěvek je osvobozený od daně z příjmu či je to jinak?
Děkuji za odpověď
Hlaváč

Daňové přiznání spolku

Dobrý den,
jsme spolek, který má zdroj pouze z členských příspěvků. V roce 2016 jsme dostali od obce dotaci 20 000 Kč na pomůcky a jednorázový dar v hodnotě 3000 Kč jako příspěvek na ubytování dění na soustředění. Musíme podávat daňové přiznání?

Musíme podávat daňové přiznání, když provádíme i vedlejší činnost?

Dobrý den,jsme Spolek rodičů a přátel školy.Hlavní činností je podpora školních aktivit....příjmy jsou složeny z členských příspěvků (osvobozené),ale nyní provádíme i vedlejší činnost na podporu školních aktivit (na školních akcích prodáváme občerstvení, pořádáme různé akce-např.školní ples)a z toho máme výdělky,z kterých pak nakupujeme různé věci do školy,platíme výlety...Je zde povinnost podávat roční daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob? Registrovaní na FÚ jsme,přiznání se nikdy nepodávalo a ani ho po nás nikdo nechce...Moc děkuji za odpověď. Monika Dostálová

Proč musí neziskovky podávat daňové přiznání?

Děkuji za tyto stránky, jsou velmi užitečné.
(Náš spolek ještě není registrován).
Po přečtení všech příspěvků se musím dotázat na jednu zásadní věc.
Mám zato, že podnikání je činnost za účelem zisku a oproti tomu jsou neziskovky, které a priory zisk nevytvářejí.
Žiji v domění, že veškeré přijaté peníze (v našem případě příspěvky, dotace a sponzorské dary) jsou přijaty a proti nim jsou výdaje na činnost a rozvoj spolku. Na konci roku je stav nějaký (+/-) a s tím se pracuje v dalším roce.

Jsou dary předmětem daně z příjmů?

Dobrý den,

příjmy z hlavní činnosti NO jsou předmětem daně z příjmů jen tehdy, jsou-li příjmy vyšší než výdaje dané hlavní činnosti. Jak je to ale v případě, jsou-li příjmy konkrétní hlavní činnosti tvořené i dary vázanými na onu konkrétní hlavní činnost (dary jsou přitom předmětem daně darovací), a jen díky přijatým darům je konkrétní hlavní činnost zisková? Jsou pak příjmy konkrétní hlavní činnosti chápány bez darů, nebo jsou dary posléze odečteny ze základu DPPO? Ovlivnilo by situaci fakt, že přijatý dar může být osvobozen od darovací daně?

Děkuji za odpověď.

Musíme podávat daňové přiznání?

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak je to s podáváním přiznání z příjmu u těchto spolků. Vedeme daňovou evidenci.....Jako příjmy máme příspěvky, výdělek z plesu, výjimečně finanční dar.
Jinak to máme zavedené tak, že pokud se jezdí na výlety, kupuji se učebnice a pod., tak se vloží vybrané peníze od žáků do spolku a pak se ta akce proplatí jako za SRPS. Je tento postup správný ?
Děkuji za odpověď

Kalousková

Jsou i dobrovolné členské příspěvky osvobozeny od daně z příjmů?

Dobrý den,

členské příspěvky, vybírané na základě stanov, jsou dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP od daně z příjmů osvobozeny. V případě, kdy stanovy uvádějí, že výši členských příspěvků stanovuje pro daný rok nejvyšší orgán spolku, který však pro daný rok usnesl, že výše členských příspěvků je dobrovolná, lze i tyto příjmy z čl. příspěvků považovat za osvobozené od daně z příjmů?

Děkuji za odpověď.

Témata poradny