Žádné články nebyly nalezeny.

Dotazy k tématu

Prodej vánočních výrobků - SPŠ

Dobrý den,
jako spolek přátel školy máme příjmy pouze z členských příspěvků. Pokud bychom měli nyní nahodilý příjem z prodeje vánočních výrobků dětí, museli bychom podávat daňové přiznání z příjmu PO?
Děkuji, JD

Financování zapsaného spolku zakládajícími členy

Dobrý den,
mám dotaz ohledně financování nové zakládaného zapsaného spolku. Konkrétně půjde o divadelní společnost, neziskovku, která bude inscenovat představení (A vybírat vstupné, ovšem zisk vždy použijeme pouze na financování dalších projektů).

Transparentní účet a daňové povinnosti

Hezký den,

náš nově založený spolek a jeho činnost (vzdělávání, kultivace občanského prostředí) bude financován pouze z darů na transparentní účet. Pokud jsem legislativu správně pochopil, dary pro veřejně prospěšného poplatníka nebudeme muset danit. Je nutné se jakkoliv registrovat na finanční úřad? Dále jsem zde vyčetl, že mi stačí vést jednoduché účetnictví, nikoliv podvojné, je to tak? Jak je to s potvrzením o daru? Stačí jednoduchý dokument podepsaný předsedou spolku, případně, stačí toto potvrzení poslat souhrnně za celý rok každému v jeden den? Děkuji za radu.

Zveřejňování účetní uzávěrky a povinnost podat daňové přiznání

Dobrý den
Jsme pobočný spolek Českého radioklubu.
Nemáme žádný majetek ani nemáme žádný zisk z nájmu,prodeje ,výroby apd... . Roční členské poplatky platíme hlavnímu spolku.
Jediný příjem jsou dary od OSVČ ,které si dar odečítají z daní . Cca do 40.ooo Kč ročně.Během roku použito na náklady pobočného spolku ( nákup materiálu,platba energie apd..)
Je nutné zasílat na soud účetní uzávěrku a na finanční úřad daňové přiznání. Děkuji Jiří K

Hospodaření s vlastním majetkem

Dobrý den,

spadá hospodaření s vlastním majetkem pod hlavní činnost?

Konkrétně, vzniká při prodeji (již nepotřebného) majetku veřejně prospěšného spolku (movitého i nemovitého) zisk, který by mohl být předmětem daně z příjmu právnických osob?

Na jednu stranu, negeneruje se zisk ve smyslu faktické sumy majetku, jen se mění jeho forma (věci-peníze). Na druhou stranu, v našem případě se jedná o majetek bez aktivní účetní hodnoty (byl získán buď darem, nebo jde o majetek již odepsaný).

předem děkuji za názor

Richterová

Nahodilá komerční činnost spolku

Dobrý den,

náš spolek sdružuje zájemce o historickou dopravní techniku, se kterou pořádáme pro nadšence z řad veřejnosti výletní jízdy. Jeden z jejich účastníků (není členem spolku) nás oslovil, jestli bychom jemu zorganizovali vyjížďku na objednávku s tím, že pokud by se tato služba osvědčila, mohla by být poptávána i v budoucnu. Tuto komerční službu ovšem veřejně nenabízíme a ani o tom neuvažujeme, tj. nehodláme cíleně vyvíjet hospodářskou činnost. Jedná se o činnost výhradně v souladu se stanovami, žádné doplňkové služby (občerstvení atp.) nejsou nabízeny.

Nabytí majetku - daň z nemovitosti

Dobrý den ,
spolek získal do svého majetku pozemek s klubovnou . Je to část majetku, která spolku připadla po rozpadu centrální TJ ve městě na jednotlivé sporty - liknavostí a nepořádkem byl převod dořešen až nyní a vše je konečně zapsáno na katastrálním úřadu . Můj dotaz - musím tedy udělat přiznání k dani z nemovitosti a spolek se tedy stává plátcem daně z nemovitosti ? Potřebuji nějaký odhad hodnoty nemovitosti - kdo mi ho může pořídit ? A co se týče odpisů - spolek vede daňovou evidenci , majetek je vlastně darovaný - nemusím tedy odepisovat ? Děkuji za odpověď

platba za produkci + přiznání příjmů

Dobrý den, máme spolek zřízený za účelem realizace neprofesionální kulturně umělecké činnosti v oblasti hudební tvorby, pořádání tanečních a hudebních produkcí a představení. Vše nasvědčuje tomu, že v letošním roce 2018 budeme mít příjem z cca 2-3 kulturních akcí. Bude se jednat o příjem spolku, který bude tvořen odměnou za hudební produkci kapely, která bude vystupovat jménem spolku na kulturních akcích. Můžeme jako spolek vystavit fakturu, na základě které proběhne platba od pořadatele akce za hudební produkci námi oslovené kapely?

Spolek - Příjem z reklamy

Dobrý den, spolek má příjem z reklamy vedlejší hospodářské činnosti. Všechny příjmy se používají na hlavní činnost spolku. Daňové přiznání podáváme. Vztahuje se na nás, když příjmy z reklamy nejsou vyšší než 300 000 Kč ročně, že nemusíme platit daň ?

Prodej nemoviteho majetku z vlastnictví spolku

Dobrý den, při prodeji nemovitého majetku ve vlastnictví spolku, je tento povinnen odvést daň z přijmu ve výši 19% jako jiná právnická osoba? Pokud by došlo k převodu nemovitosti formou daru, pak tato daň je vypočtena z výše ceny odhadní stanovenou soudním odhadcem?
Děkuji
Proch

Spolek - nulové příjmy - daňové přiznání

Dobrý den,

prosím o radu ohledně spolku (neziskovky) a daňového přiznání. Spolek nám byl založen v listopadu 2017 a do konce roku jsme měli nulové příjmy a výdaje a nic se finančně neodehrálo. Tak nějak jsem vyčetl, že stačí sepsat čestné prohlášení, že jsme neměli žádné příjmy. Našel jsem zde na stránkách toto:

stačí napsat:
jméno, příjmení, datum narození, adresa,

Prohlašuji, že jsem ve zdaňovacím období roku …............................ neměl(a) žádné příjmy ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyplnění přiznání k DPPO, účtování prodeje majetku

Dobrý den,

náš spolek měl v majetku pozemek, který odprodal svému členovi. Příjem bude podléhat dani z příjmů. Chtěl bych se zeptat, zda si do výdajů mohu dát pořizovací cenu toho pozemku či nikoliv. Pozemek pořízen v předchozím roce.
A další dotaz zní: v přiznání k DPPO když vyplňuji přes EPO, jakou vyhlášku zaškrtnu v příloze vybrané údaje z účetnictví.

Děkuji

Příjem 2200 Kč jako spolek

Dobrý den,

náš spolek byl založen v lednu 2017. Za loňský rok jsme měli jako jediný příjem částku 2200 Kč a to z členských příspěvků. Máme v t tomto případě podávat dňové přiznání? Moc děkuji Zbyněk R.

DPH při nákupu služeb ze zahraničí

Dobrý deň,
mal by som jednu otázku týkajúce sa študentského spolku. - mikro účtovná jednotka (Spolok je registrované v Česku a sa riadi podľa Českých pravidiel)
Hlavnou činnosťou spolku je podpora a organizácia kultúrnych a vzdelávacích akcií/projektov a je verejne prospešným poplatníkom.
Moja otázka by sa týkala platenie vystupovaní pozvaných hudobných kapiel a prednášajúcich osôb z iných EU krajín (napr. Slovensko).- hlavná činnosť spolku

Zapsaný spolek - příjmy z reklam menší než výdaje

Dobrý den, věnujeme se malému závodění, máme měsíční příjmy na hlavní činnost jen z jedné reklamy a celkové výdaje na hlavní činnost větší než příjmy. vedlejší činnosti neprovozujeme. Musíme podávat daňové přiznání?

Spolek a datová schránka

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda je spolek povinný vlastnit Datovou schránku. Ptám se hlavně s ohledem na podání daňového přiznání, zda musí podat elektronicky či může být podáno v papírové formě.
Děkuji za odpověď.
Romana

Příloha k účetní závěrce

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda v případě spolku podávacího přiznání k dani z příjmu (spolek splňuje kriteria a vede jednoduché účetnictví) se sestavuje a přikládá i PŘÍLOHA? Osobně se domnívám, že nikoliv, ale 100% jistotu nemám. Předem děkuji za odpověď

Hlavní a vedlejší činnost

Dobrý den, spolek má ve stanovách uvedenou hlavní činnost pořádání kulturních akcí, organizace volného času v obci atd. a vedlejší činnost je výběr vstupného z akcí a občerstvení (mají ŽL). Pro výpočet daně vezmu výnos.ze vstupného mínus náklady na kulturní akce (může být zisková i ztrátová hlavně. činnost) a poté výnosy mínus náklady z občerstvení jako doplňková činnost. Mě jde o to,zda to takto můžu udělat a nebo bude dle stanov hlavní činnost vždy ztrátová, když tam není zahrnuto vstupné ,( mají ho uvedeno v doplňkové).

Spolek rodičů MŠ a daňové přiznání

Dobrý den,

mám se postarat o Daňové přiznání Spolku rodičů - SRPŠ mateřské školky. Jedinými příjmy jsou příspěvky rodičů do SRPŠ a dobrovolné příspěvky za občerstvení na školkové akci. Výdaji jsou pak školkové akce (karneval, odpoledne s rodiči atd.). Jsou tyto příjmy opravdu osvobozeny od daně? Domnívám se že ano. Spolek pak má za povinnosti informovat jen FÚ o tom, že nemá příjmy podléhající zdanění a zveřejnit účetní závěrku? Zeptám se asi hloupě - jakou formou a kde se závěrka zveřejňuje?

Moc děkuji, EM

Spolek - nutnost podání daňového přiznání

Dobrý den, náš spolek má příjmy z dotací, darů, členských přízpěvků dle stanov. Domnívám se, že v případě těchto příjmů, by náš spolek neměl povinnost podávat daňové přiznání. Dalším naším příjmem jsou ale poplatky za zkoušky, které náš spolek pořádá a naši členové, nebo členové jiných ZKO je mohou složit a platby za výcvik psů od lidí, kteří nejsou členy našeho spolku. Tyto příjmy již podléhají dani, nebo i s těmito příjmy nemáme povinnost podávat daňové přiznání? Děkuji, Hulcová.

přiznání daně spolku

Ptám se, zda musíme podávat daňové přiznání. Naše příjmy jsou: členské příspěvky, drobné dary, dotace od MěÚ.
Jsem jednatelkou spolku. děkuji za odpověď. Vojtová

Povinnost podání DP a zveřejnění účetní závěrky

Dobrý den,
jsme zapsaný spolek a roce 2017 jsme neprováděli žádnou činnost, ani jsme neměli žádné příjmy, či výdaje.
1) musíme podávat DP, nebo jen tuto skutečnost oznámíme?
2) musíme dělat a zveřejňovat účetní závěrku a jakým způsobem?
Velice Vám děkuji za odpověď

Daň z nabytí nemovitosti u pobočného spolku

Dobrý den,
prosím o informaci jsme-li pobočným spolkem TJ a TJ se chystá na převedení části majetku na náš spolek, jsme povinni platit daň z nabytí nemovitosti. Jedná se o loděnici, kterou pro svou činnost užíváme.
Děkuji za odpověď.
S úctou
ip

Spolek - daňové přiznání a zveřejnění účetní uzávěrky

Dobrý den, jako spolek pracujeme s dětmi a rodinami. Příjmy máme z dotací a darů. Z vlastní činnosti občasné vstupné na akce (Pohádkový les lx za rok), za kroužky, baby club (hlídání mini dětí) za letní tábor - celkem cca 150 tis. / rok a celé jdou do nákladů.
Prosím o odpověď na dotazy:
1. Máme podávat daňové přiznání? 2. Máme povinnost zveřejňovat účetní závěrku do sbírky listin a v jakém rozsahu - jsme mikro účetní jednotka, takže nemusíme zveřejňovat výkaz zisku a ztrát, takže máme zveřejnit rozvahu a přílohu?
Předem děkuji za odpověď M. Kulíková
2

Musí spolek podat daňové přiznání, má-li příjem z pronájmu?

Dobry den, mame spolek, ktery byl zalozen za ucelem pronajmu a provozu farni budovy v Pyselich jako kulturniho prostoru. Spolek je najemnikem a jeho prijmy jsou hlavne clenske prispevky k uhrazeni najmu. Z kulturnich akci spolku zadny zisk neplyne a soucasti najemni smlouvy je, ze spolek se musi o cirkevni budovu starat a udrzovat/opravovat ji. Z najmu se za timto ucelem cast odecita, ale samozrejme to nestaci, takze spolek budovu obcas pronajima filmarum a ziskane penize se vraci do udrzby/opravy fary, ktera patri cirkvy.
Je potreba danove priznani?
s pozdravem a dekuju

Daně u spolků

Dobrý den
Náš spolek má příjmy z darů a členských příspěvku a žádné jiné.Je náš výklad, že nemusíme odevzdávat daňové přiznání správný?
Je to tak, že dary nejsou předmětem daně a členský příspěvek je osvobozený od daně z příjmu či je to jinak?
Děkuji za odpověď
Hlaváč

Daňové přiznání spolku

Dobrý den,
jsme spolek, který má zdroj pouze z členských příspěvků. V roce 2016 jsme dostali od obce dotaci 20 000 Kč na pomůcky a jednorázový dar v hodnotě 3000 Kč jako příspěvek na ubytování dění na soustředění. Musíme podávat daňové přiznání?

Musíme podávat daňové přiznání, když provádíme i vedlejší činnost?

Dobrý den,jsme Spolek rodičů a přátel školy.Hlavní činností je podpora školních aktivit....příjmy jsou složeny z členských příspěvků (osvobozené),ale nyní provádíme i vedlejší činnost na podporu školních aktivit (na školních akcích prodáváme občerstvení, pořádáme různé akce-např.školní ples)a z toho máme výdělky,z kterých pak nakupujeme různé věci do školy,platíme výlety...Je zde povinnost podávat roční daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob? Registrovaní na FÚ jsme,přiznání se nikdy nepodávalo a ani ho po nás nikdo nechce...Moc děkuji za odpověď. Monika Dostálová

Proč musí neziskovky podávat daňové přiznání?

Děkuji za tyto stránky, jsou velmi užitečné.
(Náš spolek ještě není registrován).
Po přečtení všech příspěvků se musím dotázat na jednu zásadní věc.
Mám zato, že podnikání je činnost za účelem zisku a oproti tomu jsou neziskovky, které a priory zisk nevytvářejí.
Žiji v domění, že veškeré přijaté peníze (v našem případě příspěvky, dotace a sponzorské dary) jsou přijaty a proti nim jsou výdaje na činnost a rozvoj spolku. Na konci roku je stav nějaký (+/-) a s tím se pracuje v dalším roce.

Jsou dary předmětem daně z příjmů?

Dobrý den,

příjmy z hlavní činnosti NO jsou předmětem daně z příjmů jen tehdy, jsou-li příjmy vyšší než výdaje dané hlavní činnosti. Jak je to ale v případě, jsou-li příjmy konkrétní hlavní činnosti tvořené i dary vázanými na onu konkrétní hlavní činnost (dary jsou přitom předmětem daně darovací), a jen díky přijatým darům je konkrétní hlavní činnost zisková? Jsou pak příjmy konkrétní hlavní činnosti chápány bez darů, nebo jsou dary posléze odečteny ze základu DPPO? Ovlivnilo by situaci fakt, že přijatý dar může být osvobozen od darovací daně?

Děkuji za odpověď.

Musíme podávat daňové přiznání?

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak je to s podáváním přiznání z příjmu u těchto spolků. Vedeme daňovou evidenci.....Jako příjmy máme příspěvky, výdělek z plesu, výjimečně finanční dar.
Jinak to máme zavedené tak, že pokud se jezdí na výlety, kupuji se učebnice a pod., tak se vloží vybrané peníze od žáků do spolku a pak se ta akce proplatí jako za SRPS. Je tento postup správný ?
Děkuji za odpověď

Kalousková

Jsou i dobrovolné členské příspěvky osvobozeny od daně z příjmů?

Dobrý den,

členské příspěvky, vybírané na základě stanov, jsou dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP od daně z příjmů osvobozeny. V případě, kdy stanovy uvádějí, že výši členských příspěvků stanovuje pro daný rok nejvyšší orgán spolku, který však pro daný rok usnesl, že výše členských příspěvků je dobrovolná, lze i tyto příjmy z čl. příspěvků považovat za osvobozené od daně z příjmů?

Děkuji za odpověď.

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz