Spolek a účetní závěrka

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky.

Většina spolků spadá do kategorie:

mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 10

nebo

malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 50

Dotazy k tématu

Transparentní účet a daňové povinnosti

Hezký den,

náš nově založený spolek a jeho činnost (vzdělávání, kultivace občanského prostředí) bude financován pouze z darů na transparentní účet. Pokud jsem legislativu správně pochopil, dary pro veřejně prospěšného poplatníka nebudeme muset danit. Je nutné se jakkoliv registrovat na finanční úřad? Dále jsem zde vyčetl, že mi stačí vést jednoduché účetnictví, nikoliv podvojné, je to tak? Jak je to s potvrzením o daru? Stačí jednoduchý dokument podepsaný předsedou spolku, případně, stačí toto potvrzení poslat souhrnně za celý rok každému v jeden den? Děkuji za radu.

Účetní závěrka spolku s jednoduchým účetnictvím

Dobrý den,

rád bych se zeptal, když spolek je mikro účetní jednotka a vede jednoduché účetnictví, v jakém rozsahu se dělá účetní závěrka a co se všechno zveřejňuje ve Sbírce listin?

Předem moc děkuji za odpověď.

Cestovní náklady

Dobrý den,pokud náš spolek vyrazí na závody osobním vozem jednoho z členů, je možné dát do účetnitví pouze náklady na PHM nebo proplatit cestu pouze za cenu paliva na 1 km? Co se posléze eviduje jako doklad v účetnictví? Velice Vám děkuji za odpoveď Marek Husák.

Pořízení hm.majetku

Dobrý den, klub stolního tenisu pořídil tréninkového robota propojeného s tabletem na podávání míčků (možnost navolit si rychlost podávání, rotaci), který stál 43 tis. Spolek účtuje v podvojném účetnictví, nepodniká. Můžete mi prosím poradit, do jaké odpisové skupiny robota zařadit a zda se účetní a daňové odpisy mohou rovnat? Spolek vzhledem k minimálním nezdaněným příjmům musí podávat daňové přïznání. Děkuji

DPP ve spolku z.s.

Dobrý den, chci se zeptat, prosím nevíš jestli spolek z.s. jako právní forma firmy může zaměstnávat brigádníky na DPP?

Nahodilá komerční činnost spolku

Dobrý den,

náš spolek sdružuje zájemce o historickou dopravní techniku, se kterou pořádáme pro nadšence z řad veřejnosti výletní jízdy. Jeden z jejich účastníků (není členem spolku) nás oslovil, jestli bychom jemu zorganizovali vyjížďku na objednávku s tím, že pokud by se tato služba osvědčila, mohla by být poptávána i v budoucnu. Tuto komerční službu ovšem veřejně nenabízíme a ani o tom neuvažujeme, tj. nehodláme cíleně vyvíjet hospodářskou činnost. Jedná se o činnost výhradně v souladu se stanovami, žádné doplňkové služby (občerstvení atp.) nejsou nabízeny.

jakou má spolek povinnost

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat. Máme roku fungující spolek. Máme po roce fungování nějaké povinnosti?
Například zveřejnit výsledky členské schůze? (Povinnosti přiznání k dani jsem si vědom.)
Zákon č. 89/2012 Sb. mám nastudovaný a žádnou nahlašovací povinnost jsem nenašel.
Pokud nějaké takové povinnosti jsou tak jaké tedy, a kde se zveřejňují.
Nechceme nic zanedbat :-)
Děkuji J. Malíček

Přefakturace NNO na účastníky konference

Dobrý den, zajímalo by mne, zda NNO může přijmout od účastníků mezinárodní konference, kterou sama platí a pořádá, příspěvek na náklady vzniklé v souvislosti s touto konferencí (za ubytování , stravu,...) Účastníky jsou zahraniční osoby, některé z nich nám za své předchozí služby pro nás fakturovaly nebo ještě budou fakturovat. Jsme "zapsaný spolek", máme pouze jednu hlavní činnost, a to "předcházet ekologickým a sociálním dopadům mezinárodního financování projektů". Vedlejší činnost nemáme, všechny naše příjmy jsou jen granty, tedy nezdanitelné.

změna účetní metody

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je u spolku možné po dvou letech přejít z podvojného účetnictví zpět na jednoduché. A pokud ano, musíme o tom informovat FÚ? A ještě jeden dotaz, má forma účetnictví vliv na podávání žádostí o dotace?

Děkuji Petra Stachová, Sokol

Vyplnění přiznání k DPPO, účtování prodeje majetku

Dobrý den,

náš spolek měl v majetku pozemek, který odprodal svému členovi. Příjem bude podléhat dani z příjmů. Chtěl bych se zeptat, zda si do výdajů mohu dát pořizovací cenu toho pozemku či nikoliv. Pozemek pořízen v předchozím roce.
A další dotaz zní: v přiznání k DPPO když vyplňuji přes EPO, jakou vyhlášku zaškrtnu v příloze vybrané údaje z účetnictví.

Děkuji

Spolek a tok peněz

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli má spolek nějakou povinnost vůči plátcům poplatku (máme při škole spolek, který přispívá na např. cestovné nebo další výdaje studentů a to primárně z peněz, které se od všech studentů vyberou začátkem každého roku) odhalit a poskytnout k nahlédnutí hospodaření akce, která byla z části zaplacena právě těmito poplatky (studentský ples; zbytek byl zaplacen vstupným).
Děkuji

Spolek a dotace

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může spolek vést jednoduché účetnictví, když má příjem z dotace města (na spolek, na akci konanou spolkem). Ve smlouvě o poskytnutí dotace je uvedeno: "O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostanou (analytickou) průkaznou evidenci." Není tedy zmíněno, zda se musí jednat o podvojné účetnictví. Dále by mě zajímalo: příjem z dotace by měl být osvobozeným příjmem. Jak se naloží s náklady, které jsou např. trojnásobné proti dotaci.

Účtování investiční dotace

Dobrý den, prosím o informaci.
TJ Sokol obdržel dotaci na zateplení budovy z MŠMT.
Příjem dotace jsem zaúčtovala na účty 221/374..do doby než bude předloženo vyúčtování
V prosinci bylo tech, zhodnocení zařazeno 021/042.
Na konci roku chci zaúčtovat odhadnutí výnosů.388/a nevím proti jakému účtu.
V následující letech jak se bude odpisovat
551/081
a rozpouštění dotace ...Nevím jaký účet/682

Předem děkuji moc za informaci

kdo může vést účetnictví v pobočném spolku

Může vést jednoduché účetnictví paní,která není členem spolku nebo to může vést popřípadě někdo z výboru spolku (starosta,jednatel atd.) a 1x za měsíc to účetní (která není členem) zkontroluje?Dík za odpověď.

Oprava výsledku hospodaření

Dobrý den, při účetní závěrce za rok 2017 jsme zjistili, že jsme na konci roku 2016 uvedli chybnou výši příslibu dotace .... místo 15 tisíc. jsme mylně uvedli 14 tisíc, tedy i výsledek hospodaření máme o 1.tis nižší než by měl za rok 2016 být. Jaké kroky bychom měli v účetnictví učinit k nápravě? A jaké ve výkazech ZaZ a Rozvaze? Děkuji Trávníčková

Jednoduché účetnictví - majetek z grantu

Dobrý den, jsme spolek věnující se hlavně sportovní činnosti dětí a mládeže. Od podnikatelského subjektu jsme v roce 2017 získali grant na vybavení. Vedle drobného majetku jsme z grantu pořídili i dlouhodobý hmotný majetek za cca 125 tis. Kč. Vše bylo plně hrazeno z grantu a v souladu se smlouvou. Daňově by měl mít dlouhodobý majetek nulovou hodnotu, nebudeme z něj uplatňovat žádné odpisy, protože byl plně hrazen z grantu. Evidujeme jej v knize majetku s poznámkou "plně hrazen z dotace".

Daňové přiznání - spolek

Dobrý den, musí zapsaný spolek podávat daňové přiznání když příjmy má pouze z členských příspěvků? Musí být příjmy stejné jako výdaje? Tedy zisk na konci roku musí být 0 nebo je možné aby se členské poplatky převedly do dalšího roku? Od jaké částky je případně nutné daňové přiznání podat. Děkuji.

účetní osnova zu

Dobrý den, j
¨1je pravdu, že zu musí zveřejnit závěrku a VZ do 6 m od konce úo ve SL OR?
2) jakou účetní osnovu a podle jakého "§§" musí používat zu?
Děkuji za info TP

daňové přiznání

Dobrý den,
bylo by dobré a určitě by to pomohlo spoustě spolků vytvořit vzorové daňové přiznání s popisem co do kterého řádku se zapisuje atd..

Příspěvek na soutěže členům sportovního spolku

Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Sportovní organizace - spolek - vyplácí svým členům příspěvky na sportovní turnaje, kterých se účastní. Příspěvek je na cestu, strartovné, stravování... Peníze vyplácí proti podpisu a podpisové listiny z každého turnaje slouží jako podklad pro výdajový pokladní doklad. Lze tyto výdaje zaúčtovat do nákladů spolku? Pokud ano, na jaké účty?
Předem moc děkuji,
Marečková Jana

Účtování sponzoringu (reklamy) a zdanění

Dobrý den, fotbalový klub dostal finanční dar od s.r.o., uzavřeli darovací smlouvu, ve které je psáno, že finanční dar je poskytnut na provoz FK. Zároveň se FK zavazuje, že bude na dresech nosit logo s.r.o. Jde o sponzorský dar, který podléhá zdanění ? Jak se bude postupovat, když FK nestihne celý dar proinvestovat v daném roce ? Musí se zbytek neproinvestované částky převést do nějakých fondů na konci roku ? Jak by případně vypadalo účtování ? Vedou podvojné účetnictví. Děkuji

Má ČRDM multilicenci na nějaký účetní SW?

Rádi bychom si sami vedli účetnictví (umožní nám to snadnější procesy než s externím účetním), ale už jsme přiliš velcí, aby nám na to stačila Excelová tabulka. Zároveň jsme nenašli cenově přívětivé řešení ve formě účetního software. Nelze přstoupit např. k multilicenci nějakého účetního software, který má ČRDM? Nemáte na nějaký účetní software dohodnuté slevy?

Využití prostředků z grantu ESF - nepřímé náklady a zisk

Dobrý den,
jako zapsaný spolek jsme v r. 2017 ukončili realizaci grantového projektu financovaného z prostředků ESF, tzn. jsme příjemci dotace. V rozpočtu projektu jsme obdrželi 25% tzv. nepřímých nákladů (na administraci projektu, nájemné, energie, atd.), které nemusíme v projektu dokládat. Část z těchto nepřímých nákladů jsme nevyčerpali (ušetřili). Protože se jedná o finanční prostředky z dotace, předpokládám, že nejsou předmětem daně z příjmu právnických osob. Můžeme tyto prostředky použít na činnost spolku v letošním roce?
Děkuji

příjem z pronájmu

Jsme spolek tenistů a máme pronajaté hřiště od města.Vybíráme 50,-Kč za hodinu.Všechno co vybereme je jediný příjem a ten se použije na provoz (antuka,voda síť apod.)Někdy vznikne přebytek,jindy jsme v mínusu ,což se pokryje z přebytku loňského roku.Musíme dávat doklady při příjmu peněz ,jaké vést účetnictví a podávat daňová přiznání,Děkuji.

Daňová úspora

Co mohu udělat s HV ve schvalovacím řízení u spolku?
Za rok 2017 mi vyšla daňová úspora na ZD 4000,-Kč. V roce 2017 tedy někde v excelu vyrobím podrozvahový zápis 978/999 ve výši 760Kč. A daň nezaúčtovávám a mohu účetnictví uzavřít. V roce 2018 až mi příjde FP na kterou využiji částečně úsporu 760Kč zaúčtuji následovně 5../321, úhradu FP 321/221 a jaké zaúčtování mám ještě provést? V podrozvahovém zápise provedu opačný zápis. Nějak nemohu přijít na to jak a kde se mi projeví těch 760Kč - daňová úspora.
Děkuji za radu Jana L.

Je nutné registrovaný spolek registrovat v obchodním rejstříku?

Dobrý den, spolek je zapsán ve spolkové rejstříku. Mám povinnost registrovat tento spolek v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU? Vznikl na konci roku 2017, pokud bychom chtěli účetní závěrku zpracovat za období 11/17-12/18, dle zákona o účetnictví je to možné, nikde jsem nenašla, kde o to požádat nebo kde to oznámit? Kde se účetní závěrka bude uveřejňovat, kam ji máme povinnost poslat?
Děkuji moc, odpovědi na tyto otázky jsem nikde nenašla....L.Ch.

Přihláška k dani na finančním úřadě

Dobrý den,

máme spolek, příjmy máme z darů, adopčních poplatků, veřejných sbírek a z aukcí. Musíme se registrovat k dani na finančním úřadu? Musíme podávat daňové přiznání, když příjmy ani majetek nepřesáhne 3 mil.? Děkuji

Schvalování výsledků hospodaření

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda když nedojde ke schválení roční uzávěrky spolku nejvyšším orgánem (členská schůze) dle stanov a roční uzávěrku schvaluje pouze vnitřní orgán spolku,tj.výbor, zda se výbor dopouští trestného činu,který může vést ke zrušení naší organizace, popř. jaké z toho plynou pro spolek a členy výboru postihy.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den

Příjem daru ze zahraničí

Dobrý den,

máme zapsaný spolek (bez živnosti), který se zabývá organizováním bezplatných vzdělávacích akcí, a čas od času přijme dar (v rámci darovací nebo sponzorské smlouvy) od České právnické osoby.

Co pro náš spolek znamená, pokud nám chce peníze darovat právnická osoba ze Slovenska? (některá prezentace je občas i na Slovensku) Budeme řešit dar stejně, jako kdybychom ho dostali od české PO? Nebo je třeba se někde speciálně registrovat na Slovensku nebo řešit daně ze slovenských darů odlišně od českých?

Děkuji za odpověď

Vrácení daru na činost

Dobrý den
chci se zeptat. Náš spolek dostal dar na činnost od s.r.o. na rok 2017 a 2018 . Tento dar využíváme na naší činnost a nastavili jsme na něj i náklady na rok 2018. Teď se změnilo vedení společnosti a bylo nám naznačeno, že budou chtít dar vrátit.
Pro nás by to bylo prakticky likvidační. Chci se tedy zeptat. Je vůbec možné, aby jednostranně mohli odstoupit od smlouvy a nárokovat si vrácení? A v případě, že ano, jak se postupuje, když většina peněz je již utracena a my nemáme z čeho dar vrátit.
Děkuji
Hlaváč

Musím vést účetnictví?

Dobrý den, mám dotaz ohledně účetnictví spolku SRPŠ, jelikož nemáme žádný majetek ani závazky, hospodaříme s příspěvky příp. výdělky na akcích pro děti, musíme vést jednoduché ůčetnictví? nestačí jen pokladní kniha? Děkuji Martynková

kontrola účetnictví spolku

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jak se to s možností členů spolku nahlížet do jeho účetnictví. Stanovy o něčem takovém zcela mlčí a i když je zřízena kontrolní komise, tak přes tu odpovědi na otázky nedostáváme, popř. jsou na tolik vyhýbavé a nekonkrétní, že naše pochyby ohledně správnosti vedení účetnictví nijak nevyvrací. Má spolek (odpovědná osoba) povinnost člena spolku k takto závažným dokumentům pustit?

Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Může mít z.s. na konci roku na účtu zůstatek?

Může mít zapsaný spolek na konci roku na účtu zůstatek a případně jak veliký?
Musí se vést případné kurzovné dětí za jejich aktivity jako příspěvek do spolku nebo platí příspěvek člen zvlášť mimo částku za aktivity?

Povolené výdaje spolku

Dobrý den, existuje někde výčet činností, které lze v účetnictví spolku uplatnit jako výdaj? Mám na mysli např. jízdné (vlak, autobus, letadlo), ubytování v hotelu, pohoštění v restauraci, účet za telefon, vstupné na akci apod. Všechny činnosti se týkají členů spolku a jsou spojeny s jeho hlavní činností.

Účetnictví ve spolku

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo je ve spolku oprávněn nakládat s účetnictvím a zda je zákonné odvést účetnictví ze sídla spolku? Děkuji

Příjem ze vstupného - archivace

Dobrý den,

rád bych se zeptal, zda je nutné archivovat trhací bloček po skončení akce. Trhací bloček byl použit jako potvrzení o zaplacení vstupného na akci. Nebo jen stačí zaevidovat výši příjmu ze vstupného? Jak případné kontrole dokáži určitý příjem?

Děkuji FC

Musí se vypisovat pokladní doklady?

Dobrý den. Je správné nevypisovat výdajový pokladní doklad, do účetnictví založit např. jízdenku z autobusu na ni vepsat V20 (jako výdajový č. 20) a do peněžního deníku zapsat CESTOVNÉ UH PŘED. Naše paní účetní tvrdí, že není třeba doklad psát. Po mé domluvě a předložení Zákona o účetnictví § 11 Účetní doklady - odstoupila z funkce, jelikož si stále vymýšlím. Prosím o odpověď, kterou předložím členské schůzi. Děkuji a jsem s pozdravem Hanáčková Vlasta

Neaktivní spolek

Heyký den,

před několika lety jsme s přáteli založili neziskové občanské sdružení za účelem pořádání pokerových turnajů. Tím to také ale skončilo. Neuspořádali jsme ani jeden turnaj a od založení sdružení jsme 100% neaktivní.
Můj dotaz zní, zda řediteli nebo členům rady mohou vznikat nejaké problémy plynoucí z nevykazování jakéhokoli účetnictví nebo jiných prohlášení.

Díky,
s pozdravem,
Hoska

Musíme zveřejňovat výroční zprávu?

Dobrý den,
prosím o radu ohledně povinnosti zveřejnění "výkazu zisku a ztrát" a "výroční zprávy" ve spolkového rejstříku. Musím zveřejnit oba dokumenty nebo stačí pouze "výkazu zisku a ztrát"?

Sokol

Dobrý den.
Můžete mi prosím vysvětlit termín samostatné hospodaření oddílu pod TJ Sokol?
Náš oddíl hospodařil prokazatelně několik let samostatně a vedl zvlášť své finance.
Najednou se ale výbor TJ rozhodl a peníze (proti vůli oddílu) z účtu oddílu převedl na svůj účet (protože funkcionáři výboru TJ měli přístup k oddílovému účtu) a použil je rozdílným způsobem, než oddíl plánoval a rozhodl (hlasování oddílu).

Chceme založit spolek k uspořádání mini festivalu.

Dobrý den,
chceme uspořádat mini festival pro naše známé, jejich známé atd. Čili +/- 200 osob.

Chceme festival uspořádat "čistě", neboli nebýt v křížku s finanční správou či úřadem. Nechceme evidovat tržby (EET).

Jelikož roční příjmy nebudou vyšší než 175tis. nepodléhá příjem (nebo zisk??) evidenci tržeb, rozhodli jsme se založit spolek, který bude zaštiťovat celou akci. To už víme.
Jednalo by se vedlejší podnikatelskou činnost. Děláme to bez vlastního nároku na zisk a ve volném čase.

Možnost vzájemného započtení pohledávek a závazků

Dobrý den, jsme Společenství vlastníků a máme dotaz týkající se možnosti provedení vzájemného zápočtu v případě, kdy předseda SVJ má pohledávku za SVJ z titulu uzavřené dohody o provedení práce a na druhé straně je členem SVJ a platí zálohy na služby včetně příspěvku do fondu oprav. Z důvodu jednoduchosti požaduje provedení zápočtu vzájemných nároků. Předem děkujeme za odpověď.

Nemocenská

Dobrý den.
Chtěla bych se zeptat,zda se v třísměnném provoze,nemocenská od zaměstnavatele,počítá na odpracované nebo pracovní dny,v organizaci,kde se nejede podle dlouhodobého plánu.
Předem děkuji za odpověď.Drábová

Jednoduché účetnictví spolku

Dobrý den,

jsme spolek hudebního souboru, který má 20 členů. 8 členů je zaměstnáno na základě DPP, zbytek DPP nemá. Honoráře za provedené akce se těmto členům, kteří DPP nemají vyplácí na základě výdajového pokladního dokladu. Nejsem si tedy jistá, jak tento VPD účtovat do jednoduchého účetnictví. Jako provozní režii (jako výdaj za poskytnuté služby) nebo jako mzdy (honorář člena spolku). Členy, kteří mají DPP, účtuju jako mzdy.

Předem děkuji za odpověď

Účetnictví pobočky organizace, která nemá statut pobočného spolku

Dobrý den, jsme republiková organizace (z.s.), která má několik regionálních poboček. Ty nejsou zapsány jako pobočné spolky, nicméně vedou nějakou formou účetnictví, resp. spíše vedou evidenci příjmů a výdajů v pokladně. Jednou ročně pak předávají účetní informace přehled příjmů a výdajů, který je pak implementován do účetnictví organizace. Nejsme si však jistí, jestli je to tak v pořádku, zda mohou (a případně na základě čeho) takto postupovat nebo zda musí být registrovanými pobočnými spolky s právní osobností. Děkuji.

majetek spolku

Dobrý den,
jako zapsaný spolek jsme koupili automobil, který slouží pro činnosti spojené s fungováním spolku (pořádáme dětské tábory a auto používáme jako táborové - nákupy potravin ...)
Jak je to s majetkem spolku. Musíme ho někde evidovat, nebo stačí, že je majitelem auto spolek?
Děkuji za odpověď.

Může ústav vést jednoduché účetnictví?

Občanské sdružení se stane v roce 2014 automaticky spolkem a vede dál jednoduché účetnictví. V průběhu roku 2014 provede transformaci na ústav (IČ zůstane zachováno). Může v roce 2014 a dál pokračovat v jednoduchém účetnictví?

 

Může spolek vést daňovou evidenci?

Dobrý den, nezisková organizační jednotka (od 1.1.2014 spolek) vedla v letech 2012,2013,2014 účetnictví.

Mohu za rok 2015 vést daňovou evidenci? 

Počáteční zůstatek byl pouze na bankovním účtu a v roce 2015 byly zaplaceny pouze příspěvky na tento bankovní účet. 

Jak by to bylo v případě zaplacení prezentace spolku na webové stráce? Jde o daňový nebo nedaňový výdaj! Předem moc děkuji za odpověď

Mám vést daňovou evidenci nebo účetnictví?

Dobrý den, 
převzala jsem účetnictví spolku a nějak v tom tápu, prosím o radu.
Mohu vést daňovou evidenci -né účetnictví - a dál jak se bude dělat daňové přiznání?? Na tiskopise pro FO nebo právnickou osobu? To co jsem převzala je trochu zmatené.....Děkuji za radu. Alena

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz