Informace k ochraně osobních údajů ve vztahu ke zveřejňování fotografií z činnosti dětských spolků

Na pořízení fotografie (nebo i jiné zachycení podoby osoby) se primárně vztahují ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

Z hlediska OZ je fotografie jedním z možných způsobů zachycení podoby člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost. Jak zachycení, tak rozšiřování podoby člověka je v základu možné jen s jeho souhlasem. Zákon ale připouští výjimky z tohoto pravidla. Pro pořizování fotografií pro „zpravodajské účely“ je důležitá především tato:

Spolky a GDPR - východiska pro přípravu na účinnost Nařízení

Mnohé spolky se děsí nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které má u nás vstoupit v platnost od května 2018, ale pokud již data zpracovávají, zas tak mnoho nového je nečeká.

Cílem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR) je především sjednotit, zpřesnit a aktualizovat pravidla ochrany osobních údajů v rámci členských států Evropské unie (EU).

Spolek a účetní závěrka

Spolky a pobočné spolky jsou, jako právnické osoby, podle Zákona o účetnictví považovány za účetní jednotky.

Většina spolků spadá do kategorie:

mikro účetní jednotka - aktiva celkem do 9 000 000 Kč, čistý obrat do 18 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 10

nebo

malá účetní jednotka - aktiva celkem do 100 000 000 Kč, čistý obrat do 200 000 000, průměrný počet zaměstnanců do 50

Provedení změn zápisu ve spolkovém rejstříku - shrnutí praktických informací

Občanská sdružení považovaná za spolky mají povinnost:

  • do dvou let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2016 – přizpůsobit svůj název požadavkům OZ
  • do tří let od účinnosti OZ – tj. do 1. 1. 2017 – přizpůsobit stanovy požadavkům OZ a doručit je rejstříkovému soudu.

Pokud jste ještě změnu neprovedli, můžete si stáhnout přiložený podrobný materiál, který vám poradí, jak na to.

Pokud již máte hotovo, můžete si zkontrolovat, jestli jste již učinili vše, co požaduje OZ...

Povinnost evidence tržeb ve vztahu ke spolkům (pobočným spolkům)

Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), který je platný od 13. 4. 2016 a nabývá účinnosti postupně (ve čtyřech fázích) pro různé druhy činností.

Jako první se povinnost evidovat tržby stane účinnou pro ubytovací a stravovací služby, a to od 1. 12. 2016.

Principielně:

Dotazy k tématu

Pronájem nemovitosti spolku

Dobrý den,
chystáme se založit spolek na kulturní akce a rezidenční pobyty. Je možné, aby člen spolku pronajímal spolku nemovitost? Děkuji

Kolik musí mít spolek orgánů?

Dobrý den,
právě zakládáme spolek a mám dotaz ohledně počtu orgánů. Jsme pouze 3, což nám k založení stačí. Statutárním orgánem bude Výbor spolku, tudíž kolektivní orgán, a zvolen bude i předseda orgánu, který bude pověře zapsáním spolku. Více orgánů ale nepotřebujeme, protože vždy se budeme domlouvat společně, když je nás takto málo. Podle zákonu jsem ale nepochopila, zda je možné mít jen jeden orgán nebo je nutné mít i nejvyšší orgán spolku. Moc Vám děkuji za odpověď.

předseda spolku - fakturace

Může předseda spolku fakturovat spolku činnost, která nesouvisí s výkonem fce předsedy (statutárního orgánu). Např. spolek je založen na účelem poskytování terapie...předseda spolku je i terapeut ( OSVČ) a spolku bude fakturovat "terapeutické služby" . Lze to? Je možné s členem výboru uzavřít DPP?
Výkon fce budou předseda i ostatní vykonávat zadarmo. Odměny nebudou. Vidíte v tom nějaký problém? Děkuji moc za odpověď.

Spolek a E-shop

Dobrý den, jsme zapsaný spolek a chceme mít vlastní e-shop, kde budeme prodávat reklamní nebo charitativní předměty a výtěžek z nich mít na hlavní činnost spolku. Co je tedy k e-shopu potřeba? Myslím co za povolení.
Děkuji

Dovoz zboží z Číny pro potřeby spolku

Dobrý den,

chceme pro náš neziskový spolek objednat zboží z Číny, které bude sloužit výhradně spolku. Z druhé strany nám bylo řečeno, že potřebujeme mít jakýsi status "company". Tak mě zajímá, zda je možnost objednat zboží i na spolek s vlastním IČ. Případně jak je to řešeno s daní a clem.

Mnohokrát děkuji.

spolek a umění

Dobrý den. Rád bych se zeptal. Zakládáme spolek sdružující "výkonné umělce-žongléry", jako hlavní činnost spolku je pořádání vlastních akcí a zdokonalování vlastních schopností, přičemž vedlejší činností spolku by bylo vystupování na soukromých/veřejných akcích, za účelem financování hlavních činností. Jak musíme v tomto případě postupovat s daněmi?

Příspěvky/podpory od spolku

Dobrý den, rád bych se zeptal, jak může spolek vyplácet podpory/příspěvky dle zákona 586/1992, §4, odstavec 1), písmena k), "2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, s výjimkou rodinné fundace, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi...". Zajímá mne, jak by se toto v praxi vykonalo popř. jaké by to mělo mít náležitosti. Děkuji za odpověď.

Pozastavení činnosti spolku

Dobrý den, zná zákon možnost něco jako dočasné pozastavení činnosti spolku nebo lze přerušit činnost spolku, například jako u živnostenského podnikání ?

Děkuji

Založení kroužku, doučování

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak pod naším spolkem oficiálně vést kroužek/doučování dětí - uzavírat s rodiči smlouvy? Jaké? Připojistit sebe (spolek) pro práci s dětmi, kdy rodiče nebudou aktivitám přítomni? S pozdravem Lenka

Není protipravné mít neregistrovaný spolek?

Dobrý den, je možné (respektive není protiprávní ) mít neregistrovaný spolek a vystupovat jeho jménem? Jsme sdružení lidi, které pojí stejná věc a to je sociální oblast (terénní práce, spolupráce se školami atd.) děkuji.

sportovní klub a prodej občerstvení při utkáních

Dobrý den,
chci se se zeptat pokud by jsme jako sportovní klub chtěly v areálu sportoviště pronajmout místnost na prodej občerstvení běhen sportovních akcí. Co vše je k tomu potřeba aby zařídil náš spolek ( sportovní klub) a co si nájemce zařizuje sám.
Předem děkuji za odpověď

Spolek změnil hlavní činnost.

Dobrý den, spolek psího sportu, který byl založen k práci pod platným mezinárodním řádem Velké Británie si po roce český výbor spolku změnil pravidla a tímto i hlavní činnost. Jakým způsobem zastavit činnost, která se neshoduje. Je možnost podat návrh na soudní zastavení činnosti. Děkuji

Nákup majetku od členů spolku

Dobrý den, může spolek koupit majetek, který potřebuje ke svému provozu od člena spolku? Konkrétně jde o nakup auta od předsedy spolku. Musí potom být proveden přepis na registru vozidel a sjednáno nové povinné ručení, když hlavním řidičem zůstává předseda? Děkuji za odpověď

veřejná sbírka při změně sídla spolku

Dobrý den, absolvovali jsme změnu sídla spolku, která je již zapsána v rejstříku. Mám dotaz ohledně veřejné sbírky (na dobu neurčitou). Je nutné při změně sídla tuto sbírku rušit a nově žádat o povolení místní úřady v rámci místní příslušnosti k novému sídlu? Dle § 4 a §5 zákona o veřejných sbírkách 117/2001 Sb bych tak soudil. Děkuji a jsem s pozdravem. Daniel

Co potrebuji k provozu krouzku

Dobry den,
Jsem zastupce neziskoveho spolku v okruhu rybarstvi. Zajimalo by mne co potrebuji k provozu rybarskeho krouzku pro deti a mladez.
Zda je nutno mytve bedeni krouzku pedagoga a s jakou kvalifikaci .. Nasledne jake dalsi aspekty jsou treba. Predem dekuji za jakoukoliv inforaci a odpoved.

Příjmy spolku uvedené ve stanovách

Dobrý den,

všiml jsem si, že spousta spolků má ve Stanovách uvedeno že mohou na podporu své činnosti přijímat dary a čerpat granty z veřejných peněz. Podle mého názoru je to zbytečné, nebo se mýlím? Může nám to, že nemáme tuto skutečnost uvedenu ve stanovách nějak ztížit přístup k veřejným finančním zdrojům, případně může být taková podpora důvodem ke zrušení spolku, nebo jej alespoň daňově znevýhodnit? Já myslím, že ne, ale přesto prosím o odpověď.

Děkuji Jan Sedláček

Spolek/jednání s MÚ

Dobrý den, uvažuji o založení spolku, který by dozoroval revitalizaci městského parku a zabýval se ochranou ŽP ve městě i okolí. Má MÚ povinnost zvát spolek k jednáním o ŽP, výstavbách atd. ? Má také MÚ povinnost zapojit spolek do územního či stavebního řízení? Má spolek povinnost mít vlastní bankovní účet a webové stránky? Jak zařídit, aby byl spolek zván k jednáním na MÚ nejen o ŽP? Je někde stanovena výše členského příspěvku? Musí se podávat daňové přiznání, pokud je jediný zisk pouze členský příspěvek cca 30 Kč ročně? Děkuji. Lenka Třísková

Hostinská činnost

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jakým způsobem ošetřit odborného garanta pro založení hostinské živnosti u spolku. Garantem by byl člen spolku. Jeden ze statutárního orgánu. Je tedy potřeba s ním ještě nějak vstupovat do smluvního vztahu. Děkuji za odpověď.

Název pracovní pozice ve spolku

Dobrý den, dostal jsem nabídku řídit spolek s tím, že si mohu vymyslet vlastní název pozice, ale jelikož jsem ve spolku nikdy předtím nepracoval, vůbec netuším, jaké pozice zde mohou být kromě předsedy. Poradili by jste mi prosím názvy pozic osoby, která spolek bude řídit a spravovat? Děkuji

Účast spolku na jednání rady zastupitelstva

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli mají spolky právo účastnit se jednání rady města, nebo musejí žádat o přizvání. Pokud musejí žádat, stačí jednou obecně, nebo na každé zasedání zvlášť? Děkuji za odpověď. Hrabětová

ZMĚNA ADRESY SPOLKU

Dobrý den, lze změnit adresu spolku na adresu. jíž je adresa bydliště člena spolku? Pokud se jedná o dům, kde je společenství vlastníků, má to vliv na požadované dokumenty při hlášení změny? Děkuji

Inteligentní formulář na veřejném rejstříku - změna údajů

Dobrý den,
chci se dotázat na několik věcí, které mi nejsou zcela jasné při změně údajů v inteligentním formuláři na veřejném rejstříku. Nedávno se nám ve spolku obměnil prakticky celý výbor + členové kontrolní komise. Celý původní výbor + členové kontrolní komise mají zapsaný den vzniku funkce i den vzniku členství k datu 23. 3. 2013.
DOTAZY:

počet členů spolku

Vážení, máme problém s městem, snaží se zpochybnit naši existenci. Byli jsme tři členové výboru (nemáme žádné členy, jen pomocníky) a založili jsme v tomto počtu spolek s cílem ochrany přírody a krajiny. Výbor mě zvolil předsedkyní spolku a jsem jí dodnes. 10. 12. 2015 nám zemřela jedna členka výboru. Místo ní jsme 12. 12. 2015 zvolili další členku výboru, která měla podmínku, že je to jen dočasně, dokud nezvolíme řádného člena výboru. Toho jsme zvolili 16. 2. 2016.

Zveřejňování smluv v registru smluv

Dobrý den, jako spolek jsem obdrželi investiční dotaci od Krajského úřadu na vybudování oplocení. Spolek vybral dodavatele, uzavřel smlouvu a chtěl bych se zeptat, jestli se na zapsaný spolek vztahuje zákon o registru smluv a jestli musíme smlouvu zveřejnit. Děkuji.

Náležitosti prezenční listiny

Dobrý den,
mám dotaz ohledně správného vedení prezenční listiny spolku, která je velmi důležitá z důvodu prokázání usnášenischnopnosti členské schůze spolku. Prezenční listinu vyžadují i krajské soudy z důvodu zápisu statutárního orgánu do veřejného rejstříku.
Aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, tak jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem můžeme prezenční listinu vést:
a) připravit předem prezenční listinu, která bude obsahovat jméno a příjmení a členové se podepíší ke svému jménu,

Spolek - daňové přiznání

Dobrý den,
mám dotaz. Mám spolek: podpora, rozvoj a provozování sportovní činnosti, zejména badmintonu, tělovýchovných a pohybových aktivit a propagace sportu ve vztahu k veřejnosti, především k dětem a mládeži . Jediným příjmem je vybraná částka od hráčů za pronájem haly, který je navýšen o marži cca. 2.000,- měsíčně. Musím tedy podat daňové přiznání?
Velice děkuji za pomoc.

Dobrovolnická smlouva

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o radu. Pracuji v neziskové organizaci zabývající se náhradní rodinnou péčí a nyní kompletuji dobrovolnictví v rámci organizace. Potřebovala bych vědět, zda je nutné k dokumentaci každého dobrovolníka dokládat výpis z trestního rejstříku a lékařské potvrzení. Máme dobrovolníky, které jsou v organizaci i několik let, je třeba tyto dokumenty aktualizovat? Děkuji Vám, Ivana Jašková.

Převod spolku

Dobrý den,
prosím o radu ohledně převodu spolku. Naše firma má zájem koupit jachetní klub (spolek), nicméně jsme zjistili, že vlastnící dosud neuvedli spolek v souladu s NOZ, není tedy upravený název, stanovy, zkrátka na to nijak nezareagovali. Je možné převést spolek v tomto "stavu"? Pokud ano, jak má potom naše firma postupovat? Nebo nejdříve vlastníci musí uvést vše v souladu s NOZ a pak lze převádět?

Děkuji za odpověď

Změna činnosti

Dobrý den,
prosím o pomoc při řešení následující věci. Náš spolek má jako hlavní zájem ve stanovách uvedeno zajištění oprav kostela a získávání prostředků na tyto opravy. Jako doplňková činnost je uvedena péče o interiér kostela a jeho vybavení, údržba přilehlého okolí. Jak postupovat, kdyby se doplňková činnost měla stát činností hlavní? Je to důvod k zániku spolku a nutnost vytvoření nového, nebo postačí jen provést změnu ve stanovách a v názvu spolku?
Předem velice děkuji.
Dana Pletichová

Bobřík odvahy

Zaslechl jsem že od roku 2018 legislativa zakazuje bobříka "stezku" odvahy je to pravda? Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne.

Zadání zakázky spolkem

Jak zadávat zakázky pro opravy nebo údržbu nemovitého majetku spolku ? Je spolek vázán nějakou zákonnou normou při zadávání zakázek ?

Zákonné povinnosti spolku pro zveřejňování informací na webových stránkách

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, co musí spolek ze zákona zveřejňovat za informace na svých webových stránkách. Musíme mít na stránkách zveřejněny stanovy, výroční zprávy, zápisy z valné hromady apod.? Popřípadě ještě nějaké jiné dokumenty? Jak dlouho zpětně musíme informace na webových stránkách mít?

Děkuji za odpověď.

Prodej nemovitosti

Dobrý den,
na členské schůzi TJ, jsme odsouhlasili prodej chaty, kterou nejsme schopni z vlastních zrdojů rekonstruovat. Odhadní cena podle znaleckého posudku je 1 000 050,-. Jeden z členů spolku, který se o provoz chaty jako jediný posledních 20 let staral, by za tuto cenu chatu koupil. Souhlasili bychom, jak členská schůze, prodat chatu tomuto členovi, za tuto odhadní cenu. Ptám se jestli je to možné? Neporušíme tím nějaký zákon, když neuděláme výběrové řízení, obálkovou metodu, dát to do realitky nebo něco podobného? Děkuji.

Povinnost vytvářet účetní závěrku

Dobrý den, pokud jsme zapsaný spolek s jednoduchým účetnictvím, který nemá v daném roce žádné zdanitelné příjmy, nemáme povinnost vytvářet účetní závěrku? Ani výroční zprávu? Nebo se má podat přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích? Spolek jsme navíc převzali, je tam nějaká zpětná povinnost? Je tam v tomhle směru nějaká další povinnost, která mi potenciálně utekla?
Snažil jsem se to dohledat, ale našel jsem několik si navzájem odporujících interpretací. Předem moc děkuji, Michal Smetana

Převedení činnosti spolku na nový - fúze

Děkuji za odpověď - dotaz zveřejněn pod názvem Převedení činnosti spolku na nový. Rada- " fúze" by asi byla ideální, ale nebylo by možné poradit konkrétně, co pro to udělat? Starý spolek je zapsán bez stanov, bez orgánů. Stačí svolat schůzi spolku pod hlavičkou starého spolku, na něm zvolit předsedu , prohlásit, že členové tohoto spolku jsou zároveň členy nového spolku, že jediným majetkem starého spolku je hotovost a že schůze schválila fúzi s novým spolkem. Musel by na takovéto schůzi být notář?

Převedení činnosti spolku na nový

Dobrý den, sportovní klub (bez majetku pouze hotovost) chybně místo toho, aby po automatickém zápisu do rejstříku k 1.1.2014 uvedl spolek do souladu, založil v roce 2017 spolek s jiným IČO. Finanční hotovost původního spolku vložil na nově založený účet. Víme, že je to špatně, ale potřebovali bychom poradit co s tím. Ideální by byla likvidace původního spolku s právním následnictvím v novém. Spolek disponuje minimálními zdroji. Starý spolek nemá zapsány žádné osoby, které by mohli jednat, žádné stanovy. Můžete nám poradit jak z toho ven a co to bude asi stát?

Funkční období předsedy spolku

Dobrý den,

dne 6.5.2013 jsme založili občanské sdružení. Poté jsme ze zákona přešli na zapsaný spolek. Od začátku vzniku máme stejného předsedu. Od kterého data se počítá funkční období předsedy spolku? Je to od data vzniku o.s. nebo až od vzniku z.s.? Stanovy funkční období předsedy neupravují.
Děkuji za odpověď.

Datove schranky

Dobrý den, mám tri dotazy...
1) Zda je treba v pripade vedeni datove schranky nejak implementovat do stanov spolku zak. 300/2000Sb. nebo nejaky dalsi?

2) Ktere zakony resi e-prihlasku na letni tabor? A zda se ji nove tyky i GDPR?

3) Lze za ucetni zaverku u spolku, ktery vede dle zakona jednoduche ucetnictvi, povazovat zverejneni do sbirky listin Prehled o majetku a zavazcich?

Skutečný majitel spolku - zákon 253/2008 Sb.

Dobrý den,
prosím jakým způsobem splnit zákonnou povinnost a nahlásit skutečné vlastníky spolku? Je prosím k dispozici interaktivní formulář k doplnění nebo postačí vyplnit formou sdělení v rozsahu informací daných zákonem a podat na příslušný rejstříkový soud?
Děkuji a přeji krásný den
Šárka Kulhavá

— Šárka Kulhavá, Farma Naděje z.s.

Musím vést účetnictví?

Dobrý den, mám dotaz ohledně účetnictví spolku SRPŠ, jelikož nemáme žádný majetek ani závazky, hospodaříme s příspěvky příp. výdělky na akcích pro děti, musíme vést jednoduché ůčetnictví? nestačí jen pokladní kniha? Děkuji Martynková

Identifikace skutečných majitelů u spolku

Dobrý den,
měla bych na Vás dotaz ohledně identifikaci skutečných majitelů u našeho spolku. Jsme nově založený spolek, máme tři členy (tedy tři zakladatele). Nejvyšší orgán je členská schůze a statutarní orgán je předseda. Řeším teď otázku, zda jsme schopni indentifikovat své skutečné majitelé nebo nejsme? Myslím si, že spolek by asi neměl být schopen takto určit své majitele. Ale dle zákona č.253/2008 Sb, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti si nejsem jistá, jelikož v jednom dokumentu, který mám vyplnit je na výběr:

Musí mít spolek určeného konkrétního předsedu?

Dobrý den, před několika lety jsme s kamarádkama založili o.s. a posléze přepsali na z.s.. Nyní jsme ve fázi, kdy naše předsedkyně potřebuje fyzickou i psychickou pausu a proto bych potřebovala poradit jak v tomto případě jednat? Musí mít spolek určeného konkrétního předsedu, místopředsedu a pokladníka? Nemůžeme se na těchto funkcích podílet jak se to komu zrovna časově hodí? Je nás 7členek. Budeme muset přepisovat stanovy, které jsme měli zbytečně komplikovaně napsané, tak raději zjištuji jaké máme možnosti...Předem velice děkuji za odpověď a přeji krásný den Bohdana

Věk předsedy

Dobrý den,
rád bych se chtěl prosím zeptat, jaký musí mít minimální věk předseda, popř. kandidát na předsedu spolku?
Děkuji.

Jak zvolit orgány spolku?

Dobrý den,
chtěli bychom založit spolek, který bude rozvíjet kulturní prostřední v našem městě. Zatím jsme tři, jak nejlépe zvolit orgány spolku? Můžeme mít předsedu, výbor a ekonoma/pokladníka? Čl. schůze by se tedy rovnaly zasedání výboru?

Děkuji
Tereza Součková

Spolek - hlavní a vedlejší činnost?

Dobrý den, v účelu a cíli spolku máme pořádání vinobraní. Hlavní činnost. Nakoupíme burčák a prodáváme ho. Rozdíl mezi cenou nákupu a prodeje použijeme na uhrazení např. zvučení akce. Rozdíl není velký. Cimbálku hradíme částečně ze vstupného a částečně z dotace městského úřadu.
Jelikož hlavní činnost je pořádání vinobraní = vstupné a prodej burčáku a následně proúčtování hudební produkce, je to jistě stále hlavní činnost :-). Je to jednou za rok, takže to nemůže být vedlejší, nepodnikáme v tom.
Děkuji za odpověď.
Renáta Michálková

organizační struktura spolku

Jak vyřešit strukturu spolku, který má více podřízených sekcí? Je zde problematika, přihlášek, placení příspěvků, vedení účtů.

Daňové přiznání spolku

Dobrý den,
jsme spolek, který má zdroj pouze z členských příspěvků. V roce 2016 jsme dostali od obce dotaci 20 000 Kč na pomůcky a jednorázový dar v hodnotě 3000 Kč jako příspěvek na ubytování dění na soustředění. Musíme podávat daňové přiznání?

Bezúročná zápůjčka spolku předsedou

Dobrý den,
jsem předsedou zapsaného spolku, kdy jsem jako fyzická osoba poskytl na rozjezd spolku částku 30.000,- Kč, za níž došlo k nákupu propagačních předmětů, triček pro členy a zaplacení provozu historického motorového vozidla při oslavách železnice. Teď však nevím, zda je tento příjem pro spolek daňový nebo nedaňový. Děkuji za odpověď.

lhůty pro odpověď, práva členů spolku

Lze sdělit nějaké lhůty pro odpověď (vyřízení žádosti) vedení spolku na žádost člena spolku (obtěžující notorický stěžovatel). Lhůty pro spolky jsem nikde nenašel! Také jak se postavit k žádosti člena spolku o předání fotokopií všech účetních dokladů spolku pět let zpětně (tak chápe právo nahlížet do dokladů spolku)!

Odpovědnost výboru spolku za škodu

Dobrý den,

prosím o vysvětlení, do jaké míry zodpovídá náš spolek a jeho výbor za škodu, která vznikne v souvislosti s jeho činností. Pořádáme letní tábor pro děti a různé další akce během roku.

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz