Postup likvidace spolku – nečinnost třetí rok, funkční orgány spolku

Předpokladem pro využití toho postupu likvidace spolku je, že spolek už třetím rokem nevykonává činnost nebo alespoň nemá ze své činnosti žádné zdanitelné příjmy, nemá žádné závazky ani pohledávky vůči třetím subjektům a má funkční orgány nebo alespoň tři členy, kteří by je mohli „oživit“.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Jak sestavit přehled o příjmech a výdajích ke dni likvidace

Dobrý den, jsme spolek při MŠ, momentálně již v likvidaci. Máme před sebou ještě poslední fázi likvidace a v rámci ní, máme předložit mimo jiné Přehled o příjmech a výdajích a přehled o majetku a závazcích ke dni likvidace. Nemáme žádný majetek, jen peníze v hotovosti. Dohodli jsme se, že po úhradě nákladů na likvidaci, bude vyplacena odměna likvidátorovi a pak zbytek peněz bude převeden formou daru na MŠ. Mohu se zeptat, prosím, jestli má být tento dar převeden na MŠ ještě před sestavením závěrečných přehledů ke dni likvidace?

Zrušení neziskové organizace.

Dobrý den partnerka založila před 8 lety neziskovou společnost. Požádala mě a jejího známého o členství. Toto členství bylo po celou dobu formální. Partnerka zemřela a soud po mě chtěl nového předsedu. Napsal jsem, že smrtí předsedy se činnost ukončila. Soud chce po mě nyní likvidaci. Jelikož jsme byli členy pouze papírově, nevím co dělat. Prosím o radu.
Děkuji Garažija Jaroslav

Ruseni pobocneho spolku

Dobry den.Vsichni clenove pobocneho spolku hodlaji ukoncit clenstvi formou nezaplaceni clenskeho prispevku k 31.12 pro nesouhlas s praktikami a ekonomikou Svazu vcelaru,cimz ztrati mandat i vybor pobocneho spolku.Hlavni spolek pozaduje prevod majetku,uctu,pokladny,predani archivalii,jmenovani likvidatora.Jak to ma pobocny spolek provest,kdyz k 1.1. nema zadne cleny,tudiz uz zadneho likvidatora nebo novy vybor nemuze zvolit a ani nemuze nikdo majetek prevest?

Vypořádání majetku spolku při jeho likvidaci

Dobrý den.
Jak bude naloženo s majetkem spolku, pokud se na valné hromadě nejsme schopni dohodnout na způsobu jeho rozdělení. Ve stanovách máme toto :
Zrušení a likvidace spolku
1) Spolek se zrušuje rozhodnutím Valné hromady. Po zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace podle příslušných ustanovení NOZ, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, který je přednostně volen Valnou hromadou z řad jeho členů, nebo stanoví-li zákon jinak. (viz dále uvedeno ve Vnitřních předpisech VP)

Zrušení spolku po srpnu 2019

Dobrý den, jaký je prosím nyní postup při zrušení spolku (občanského sdružení), kdy vešla v platnost novela nařízení o Obchodním věstníku. Prý je zrušena povinnost dvojího zveřejnění o likvidaci. Bylo by prosím možné aktualizovat postup při zrušení spolku uveřejnění na Vašich stránkách. Moc by nám to pomohlo, rádi bychom zrušili spolek, který jsme založili při vysoké škole, ale nikdy jsme ho neuvedli v činnost, nicméně stále je vedený v rejstříku. Předem moc děkuji.

Změna sídla likvidátorem

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, jestli může likvidátor změnit sídlo spolku? Důvod je finanční úspora, aby se nemuselo dále platit virtuální sídlo. Nebo je nutné změnit sídlo před vstupem do likvidace? Děkuji. M.Lupa

Zveřejnění v rejstříku namísto v obchodního věstníku?

Dobrý den, je pravda, že podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., § 13 (1), postačí pro zveřejnění likvidace spolku - namísto za poplatek 2200 Kč zpoplatněného uveřejnění v obchodním věstníku - uložit zápis (zdarma?) o likvidacu jako listinu do rejstříku u soudu?! citace:"§ 13 (1) ... nebo uložení listiny ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob."

Zrušení o.s. v případě že doposud nedošlo k transformaci na z.s.

Dobrý den,
Naše sdružení není již delší dobu aktivní a shodli jsme se na jeho zrušení. Doposud jsme však tak neučinili ani jsme netrasformovali o.s. na z.s. můj dotaz zní: je možné zrušit o.s. dle původních stanov nebo musíme nejprve provést transformaci na z.s. a poté provést jeho zrušení?
Děkuji

plnění závazků likvidátora

Dobrý den, naše bytové družstvo je v likvidaci. Likvidátor mi zaslal písemný návrh na odkup družstevního bytu. Nyní jsem zjistila, že likvidátor odstuje z funkce a bude jmenován nový likvidátor. Je prosím návrh současného likvidátora stále platný? Odkup bytu není dořešený, mám pouze nabídku na odkup se stanovenou částkou. Žádala jsem likvdátora o zaslání návrhu kupní smlouvy a dořešení odkupu, ale nyní jsme se dozvěděla, že odstupuje. Může nový likvidátor nabídku zrušit a stanovit jinou, například mnohem vyšší cenu než jaká byla původně stanovena současným likvidátorem?

zrušení spolku likvidací

Jsme spolek s 3 členným výborem - jako statutárním orgánem. Podepisování za klub provádí prezident nebo 2 jím pověření členové výboru.Takto zní výpis spolekového rejstříku. Prezident spolku je po těžké operaci v nemocnici, neschopen mluvit ani psát. Tento stav může dle lékařů trvat 1 - 2 roky. Nechceme dále provozovat tento spolek, zbývající členové výboru se rozhodli pro jeho likvidaci.

Zrušení spolku

Dobrý den,

ve stanovách spolku máme ty odstavce na zrušenís spolku:
IX. Zánik spolku
1. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze, které musí schválit dvoutřetinová většina přítomným členů s hlasovacím právem. V tomto případě členská schůze rozhodne, jak bude naloženo s finančními prostředky popřípadě ostatním majetkem spolku.
2. Spolek dále zaniká zákonem stanoveným způsobem.

Likvidace pobočného spolku

Dobrý den jsme pobočný spolek spolku Unie rodičů ČR. Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 80 Cm 13/2017-3 ze dne 14.3.2017 byl zrušen spolek Unie rodičů ČR, IČ: 613 86 766 a jmenována likvidátorka JUDr. Dagmar Mixová. Usnesení nabylo právní moci ve výroku I. dne 18.4.2017 a ve výroku II. - IV. dne 4.5.2017. Podle § 230 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. Náš pobočný spolek byl tedy zrušen. Bohužel tato skutečnost nám nebyla sdělena a my jsme až doposud fungovali nevědomky dál. Prosím o radu jak nyní postupovat.

Změna v osobě likvidátora

Dobrý den,
společnost, která nám dluží za neuhrazené faktury vstoupila do likvidace. Likvidátorkou byla ustanovena valnou hromadou jednatelka společnosti, která se dlouhodobě vyhýbá placení faktur a na naši písemnou přihlášku do likvidace reaguje tím, že odepisuje e-maily, ve kterých sděluje, že pohledávku neuznává. Na žádost o poskytnutí soupisu majetku nikterak nereaguje. Jaká je možnost se bránit takovému jednání?
Děkuji.

Změna likvidátora během likvidace

Dobrý den, byl jsem jmenován likvidátorem z.s. V momentální chvíli jsem přišel o práci a na pracovním úřadě mě nevzali do evidence z důvodu že jsem veden jako likvidátor. Chtěl bych funkci likvidátora zrušit a přehodit to na druhou osobu. Vyvěšení v obchodním věstníku nám končí 19.1.2019. Chtěl bych se zeptat jestli jsou u výpovědi likvidátora nějaké lhůty Jestli se mi tou změnou vůbec oplatí zabývat. Aby mi to soud z důvodu bzrkého konce stejně nezavrhl.

Zrušení spolku kvůli nefunkčnímu předsedovi?

Dobrý den chtěla bych se zeptat jak zrušit spolek který neplní své povinnosti a předseda jedná za mými zády?
Jako místopředseda jsem v tomhle spolku neměla žádné slovo neboť si všechno odsouhlasil on sám. K tomu ještě zpronevěřil peníze spolku neboť se skládali peníze na autobus který měl být napsán na spolek ale on si ji napsal na sebe a peníze nevrátil. (17 tisíc a 16tisic) láká další členy které bude ždímal z peněz jako ždímal mne. Proto bych tenhle spolek ráda zrušila. Děkuji za odpověď.

Zrušení spolku - usnášeníschopnost

Dobrý den. Prosím o radu. Vzhledem k tomu, že náš spolek nemá žádnou aktivitu chtěli bychom ho zrušit. Máme pouze tři členy. Můj dotaz je, jestli k odsouhlasení o zrušení spolku (likvidaci) stačí dva přítomní členové na zasedání členské schůze. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Hana Ulmanová

Termín zveřejnění oznámení o likvidaci ve Věstníku

Dobrý den, zkusila jsem se sama, jako likvidátor jmenovaný výkonným výborem, podle návodů na internetu (mimo jiné i zde na těchto stránkách), pustit do likvidace našeho spolku. Poslala jsem tedy návrh na zahájení likvidace přes interaktivní formulář (se všemi náležitostmi k soudu). A zároveň jsem tentýž den napsala (a zaplatila) oznámení o likvidaci do Věstníku. Teď jsem se dozvěděla, že jsem se zřejmě s tím Věstníkem unáhlila, že jsem měla počkat až nabude rozhodnutí soudu právní moci.

vystoupení ze spolku a jeho následné zrušení

Dobrý den, co mohu udělat pro to, abych oficiálně odešla ze spolku (založeno jako občanské sdružení), kde jsou jen 3 členové (vč. mně)?
S předsedou spolku nejsem v kontaktu, při poslední příležitosti před 3 měsíci nechtěl o mém odchodu slyšet - předpokládám, že by došlo ke zrušení spolku, pokud nezahrnuje minimálně 3 osoby.
Spolek dlouhodobě neplní své právní povinnosti a nechci žít ve strachu z exekutora nebo jiných problémů.

zrušení spolku - zápis do obchodního věstníku

Dobrý den.
Občanské sdružení už několik let nefunguje. Nemá žádný majetek, pouze zůstatek v pokladně v hodnotě cca 500 Kč. Jak postupovat při likvidaci sdružení, když povinný zápis do obchodního věstníku činí cca 2200 Kč. Sdružení tolik prostředků nemá. Z čeho má poplatek zaplatit a jak to pak vyúčtovat? Pokud toto uhradí likvidátor, kdo to uhradí jemu? Jak se vše promítne v účetnictví, jak se ztráta vyrovná? Děkuji za odpověď.

Likvidace po úmrtí předsedy spolku.

Dobrý den,
kamarádka měla spolu se svým manželem a jednou členkou spolek pro ochranu zvířat. Ta členka se již před časem vytratila, manžel, předseda spolku, náhle zemřel. Spolek nemá žádný majetek. Prosím o zprávu, jak v tom případě postupovat? Děkuji, zdravím, M. Šímová

Likvidace Spolku bez majetku

Chceme zrušit spolek. Musí proběhnout fáze likvidace Spolku když nemá žádný majetek, žádné pohledávky ani dluhy. Prostě není co likvidovat. Prosím jen o odpověď zda ano, nebo ne. Odkazy na postup jsem si již přečetl. Děkuji Otáhal
Doplnění: Musí se likvidace za těchto podmínek zveřejňovat ve věstníku a realizovat návrh na zápis údajů (změna názvu s přívlastkem v likvidaci) do spolkového rejstříku.

zrušení nikdy neaktivního spolku

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli musíme při zrušení spolku, který nikdy nebyl aktivní, ani neměl majetek, činnost atd. postupovat stejně jako u spolků s likvidací a platit poplatek ve věstníku o likvidaci nebo je jednodušší způsob.

Závazky spolku při likvidaci

Dobrý den, náš spolek již 3 roky nevyvíjí žádnou činnost a nemá ani jiné příjmy, bohužel před 3 lety vznikly závazky vůči našim dodavatelům, které spolek není schopen splatit, majetek žádný nemá.
Jak mám s těmito závazky pokračovat při likvidaci spolku?
Předem děkuji za odpověď.
Doušová

Zrušení spolku

Dobrý den, chtěla bych zrušit občanské sdružení (zde jsem se dozvěděla, že od roku 2014 se to již nazývá spolek). Ve stanovách máme, že o zániku sdružení rozhodne valná hromada. Stačí tedy ke zrušení rozhodnutí valné hromady, nebo je nutný jiný postup? Spolek byl financován jen sponzorským příspěvkem z obce.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem Květoslava Pokorná

Likvidace spolku - majetek

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli může spolek ve stanovách stanovit, že při případné likvidace dojde k přesunu majetku mezi členy spolku např. rovným dílem nebo prodejem majetku spolku a rozdělení výnosů z prodeje mezi členy?

Předem děkuji za odpověď.

občanské sdružení

Klub byl překlopen do rejstříku spolků. Nedodal žádný předepsaný doklad, nepřepracoval stanovy a nechce být evidován v rejstříku spolků.
Kdy se dozvíme o zahájení likvidace občanského sdružení?
Jak tuto likvidaci - zrušení urychlit?
Musí být případná žádost o zrušení podána prostřednictvím právníka (klub neměl žádný zdroj příjmu)?
Hrozí bývalému klubu případné sankce a jaké?
Je možné obdržet písemný doklad o likvidaci?

ZRUŠENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Dobrý den, prosím o radu, v roce 2011 jsme v načem domě založili Občanské sdružení spoluvlastníků domu, jelikož jsme bytový dům se 4 byty, nebylo možné založit SVJ. Dle nového občanského zákoníku to již lze, což jsme také učinili. Nyní bychom však chtěli zrušit občanské sdružení. Prosím, jak to mohu provést?
Děkuji Kremlová

Likvidace spolku

Dobrý den,
mám prosím dotaz ohledně likvidace spolku, který ale již od roku 2011 neexistuje. Byli jsem jako občanské sdružení, ale myslela jsem si že pokud neupravíme stanovy tak že nás nepřevedou na spolek, ale opak je pravdou a zjistila jsem to až teď v prosinci 2017, kdy mi přišla pokuta z FÚ za zdaňovací období 2013. Na adrese kdy bylo sdružení již od roku 2010 nejsem, nemáme účty, členy nic. Nevím teď vůbec jak postupovat, jak to zlikvidovat. Prosím o radu. Děkuji Vám

Zrušení nefunkčního spolku-kdo hradí soudní poplatky?

Dobry den, na základě soudni obsilky jsme zjistili, ze zasláním stanov vznikl pred 20lety spolek,a i kdyz nasledne nebyl činný(bez stanoveni clenu,sídla,účtu atd.) je stale vedeny u soudu a neni zruseny.Krajsky soud vydal usnesení a vyzval k platbe za naklady řízení + soudni poplatky a jmenoval likvidatora.
Kdo by mel konkretne poplatky zaplatit,kdyz spolek fakticky neexistuje?
Predem diky za odpověď
P.Dvorska

zproštění pozice likvidátora

Byla jsem ustanovena členskou schůzí likvidátorkou již nefunkčního občanského sdružení, kde jsem v minulosti byla statutárním zástupcem. Ale po dvojím vrácení dokumentů krajským soudem si uvědomuji, že na tuto funkci nestačím. Nerozumím právním argumentům soudu, nevím, co kam zveřejnit a jak. Navíc nemám z důvodů vytíženosti čas se tomu více věnovat. Jak se mohu zprostit pozice likvidátora?

Dotaz ke zrušení spolku

Dobrý den,

chtela bych Vás požádat o radu ohledne zrušení spolku. Statutarni orgán spolku svolal členskou schůzi a rozhodl o zrušeni spolku k 01.10.2017. Následně bylo provedeno zveřejnění v Obchodním věstníku. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem uveřejnit název spolku s dodatkem "v likvidaci" do obchodního rejstříku?Máme použít inteligentní formulář?

Předem Vám moc děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem

Adéla Petrovická

zrušení clubu

Bohužel dlouhodobá nemoc a nečinost členůCLUBU Piccaso a prodej domu s klubovnou mě nutí zrušit náš spolek CLUB Piccaso,Arnoltice u Děčína 88.Potřebuju poradit jak a co vyplnit,kam poslat veškeré papíry,prostě zánik clubu.Děkuji Vaníček Květoslav,předseda clubuPiccaso.

zrušení NNO

Dobrý den,
před lety po studiích jsme se se spolužák rozhodli založit NNO a působit v oblasti, kterou jsme vystudovali. Brzo se však naše cesty rozešly a nyní bychom rádi organizaci zrušili. V posledních 3 letech ani nefunguje a každoročně dáváme na FÚ pouze prohlášení, že není co danit. Po platnosti novely o Spolcích mi někdo říkal, že pokud nepožádáme o převedení budeme vyzváni a následně zrušeni. Zatím nás nikdo nevyzval a jestli nás zrušili nevíme. Tak bychom tomu šli rádi naproti. Co všechno musíme udělat pro zrušení NNO? Je někde manuál?
Děkuji za odpověď
Hříbal

Likvidace nefunkčního spolku

Dobrý den, kdysi dávno jsme se registrovali jako občanské sdružení, které mělo přejít pod spolek. V řádném termínu jsme nepodali nové stanovy ani podklady na příslušný soud, ke kterému spadáme. Bohužel jsme neměli žádný majetek ani finanční hotovost, protože se nám nepodařilo činnost rozjet.
V tuto chvíli není schopna se sejít ani členská základna a jediný kontakt je předsedy s původním hospodářem a to pouze telefonicky vzhledem ke vzdálenosti mezi nimi. Jak máme podat návrh na zrušení občanského sdružení, jak zapsat likvidaci a kdo může vůbec likvidaci zpracovat?

Zrušení neaktivního spolku

Dobrý den,
chceme zrušit spolek, který jsme v roce 2014 založili, když jsme zakládali lesní školku. Spolek (dříve o.s.) však nikdy nebyl aktivní a nevykonával žádnou činnost (školka začala fungovat pod jiným spolkem). Můžete nám, prosím, poradit, jak postupovat, aby byl spolek zrušen?
A je potřeba udělat daňové přiznání za uplynulý rok, pokud spolek neprováděl žádnou činnost a neměl tedy žádný příjem?
Velice děkujeme,
Mgr. Zuzana Šalplachtová

zrušení PS spolku

naše organizace je činná,ale zatím z neznámého nám důvodu výkonný výbor hlavního spolku nás poslal do likvidace.Máme sice tušení,že se tak jedná o majetky,AVZO totiž vesele likviduje hromady ZO a rozprodává tak jejich majetky( budovy,my sami vlastníme budovu,která nebyla součástí delimitačního protokolu,nebot byla koupena za dob svazarmu 1967 a to za peníze ZO,dokonce soud v roce 2004 uznal,že je majetkem ZO a nebyla součástí delimitačního protokolu)

Spolek při základní škole

Dobrý den,
prosím mohla by jste mi zodpovědět, zda je možné zrušit spolek rodičů a přátel školy při základní škole, kde jsou vybírány finanční prostředky, které jsou využity pro dárky či aktivity dětí. Nevím, zda by mohla paní ředitelka tyto finanční prostředky, pomocí interní úpravy, vybírat v rámci školy od rodičů pro potřeby dětí. V případě , že bylo možné spolek zrušit.
děkuji
Horáková

Archivace vybraných dokumentů

Při rušení(likvidaci) spolku se musí archivovat některé doklady. Potřebuji vědět jaké doklady a kde se mají uchovat. Např. na stránkách Státního archivu se toto nedá dohledat. Děkuji za odpověď.

dotaz na likvidaci neziskové organizace

Dobrý den,

prosím Vás o radu, jak ukončit neziskovou organizaci. Společnost je v likvidaci. Před třemi roky jsem ji zakládala, byla jsem celou dobu předsedou spolku a nyní jsem jejím likvidátorem. Vím, že nemá žádný majetek a žádné dluhy. Nicméně mi rejstříkový soud odmítl výmaz společnosti s tím, že chce do 14 dnů doložit celou řadu dokladů, z nichž si s některými nevím rady.

likvidace

Zdravím a mám tento dotaz. Od roku 2008 jsem předsedou uvedeného spolku a převzala jsem budovu bývalého Svazarmu ve strašném stavu a bez financí. Snažila jsem se udržet spolek v činnosti, ale s nástupem PC a nových technologií dnešního života je téměř nemožné na malé vesnici mládež do nějakého sportu zapojit. Víjímku na vesnici ještě trochu drží fotbal. Postupně členové odcházeli a dnes jsme pouze 3.

Zrušení spolku

Hezký den,valná hromada odsouhlasila zrušení spolku -jak dále postupovat. Dá se část prostředků převést na spolek provádějící stejnou sportovní činnost kam přešla většina sportovců . Je výhodnější sloučení spolků zdali to jde?

Zrušení OS/ZS

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jakým způsobem se dá v současné době době zrušit občanské sdružení, založené v prosinci 2013. Občanské sdružení jako takové doteď nevykázalo žádnou činnost a neplní svůj účel. Stavy tohoto os obsahují klauzule o povinnosti svolání správní rady třikrát do roka ( zasedla pouze při volbě orgánů os) a o zániku sdružení formou dobrovolného rozpuštění na základě valné hromady. Je možné tyto klauzule použít, nebo se musíme již obracet na nějaké určité orgány, abychom sdružení, či tedy nově spolek zrušili? 

 

Datum zrušení spolku

Dobrý den, na valné hromadě chceme zrušit náš spolek. Je třeba do usnesení uvést datum, k jakému rušíme spolek?  např. usesení: VH schvaluje zrušení spolku k datu.....Nebo bude zrušen až oznámením od rejstříkového soudu. Děkuji za odpověď.

Výmaz ze spolkového rejstříku

Náš spolek - občanské sdružení, již přes dva roky nevyvíjí činnost, Z části proto, protože již naplnilo své poslání( vyvíjelo činnost v oblasti  charity, kultury, sportu pro veřejnost, ale především pro děti ), pro jinam nasměrované zájmy členů a v neposlední řadě, i když největší části pro vážný zdravotní stav předsedkyně, tedy mé osoby.
Na podzim roku 2015 jsem zažádala o výmaz z rejstříku. Odpovědí bylo, že musíme doložit příslušné dokumenty. 

Zrušení spolku

Dobrý den,

členové spolku by rádi ukončili svou činnost a zrušili spolek. Problém je, že spolek má majetek v řádech pár stokorun a tak nemá dostatečnou finanční částku ani na zaplacení poplatků za dvě zveřejnění v obchodním věstníku.

Existuje nějaká možnost, jak spolek zrušit, bez toho, aby členové museli zaplatit tyto položky z vlastních kapes, protože k tomu by ochotni nebyli.

Děkuji za odpověď.
Silvie

Témata poradny