Postup likvidace spolku – nečinnost třetí rok, funkční orgány spolku

Předpokladem pro využití toho postupu likvidace spolku je, že spolek už třetím rokem nevykonává činnost nebo alespoň nemá ze své činnosti žádné zdanitelné příjmy, nemá žádné závazky ani pohledávky vůči třetím subjektům a má funkční orgány nebo alespoň tři členy, kteří by je mohli „oživit“.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Datové schránky pro spolky v likvidaci

Bude zřízena automaticky datová schránka i spolkům v likvidaci? Pokud ano jak se to dozvíme, když adresy na které je spolek původně registrován již neexistuje?

Spolek bez členů

Dobrý den,

Podle zákona má každý člen možnost kdykoliv ze spolku svobodně vystoupit a nemůže být nucen do svého členství. Co se ale stane, pokud všichni členové zruší své členství? Bude spolek automaticky zrušen nebo co přesně nastane?

Zrušení spolku - jmenování likvidátora

Dobrý den,
již jsem svůj dotaz jednou položil a dostal jsem odpověď, že si mám projít již zveřejněné odpovědi. Odpověď jsem však nenašel. Možná jsem svůj dotaz nepoložil úplně přesně zkusím ho tedy specifikovat přesněji.

Zrušení neziskové organizace.

Dobrý den partnerka založila před 8 lety neziskovou společnost. Požádala mě a jejího známého o členství. Toto členství bylo po celou dobu formální. Partnerka zemřela a soud po mě chtěl nového předsedu.

Ruseni pobocneho spolku

Dobry den.Vsichni clenove pobocneho spolku hodlaji ukoncit clenstvi formou nezaplaceni clenskeho prispevku k 31.12 pro nesouhlas s praktikami a ekonomikou Svazu vcelaru,cimz ztrati mandat i vybor pobocneho spolku.Hlavni spolek pozaduje prevod maje

Zrušení spolku po srpnu 2019

Dobrý den, jaký je prosím nyní postup při zrušení spolku (občanského sdružení), kdy vešla v platnost novela nařízení o Obchodním věstníku. Prý je zrušena povinnost dvojího zveřejnění o likvidaci.

Změna sídla likvidátorem

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat, jestli může likvidátor změnit sídlo spolku? Důvod je finanční úspora, aby se nemuselo dále platit virtuální sídlo. Nebo je nutné změnit sídlo před vstupem do likvidace? Děkuji. M.Lupa

plnění závazků likvidátora

Dobrý den, naše bytové družstvo je v likvidaci. Likvidátor mi zaslal písemný návrh na odkup družstevního bytu. Nyní jsem zjistila, že likvidátor odstuje z funkce a bude jmenován nový likvidátor.

zrušení spolku likvidací

Jsme spolek s 3 členným výborem - jako statutárním orgánem. Podepisování za klub provádí prezident nebo 2 jím pověření členové výboru.Takto zní výpis spolekového rejstříku.

Likvidace pobočného spolku

Dobrý den jsme pobočný spolek spolku Unie rodičů ČR. Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 80 Cm 13/2017-3 ze dne 14.3.2017 byl zrušen spolek Unie rodičů ČR, IČ: 613 86 766 a jmenována likvidátorka JUDr. Dagmar Mixová.

Změna likvidátora během likvidace

Dobrý den, byl jsem jmenován likvidátorem z.s. V momentální chvíli jsem přišel o práci a na pracovním úřadě mě nevzali do evidence z důvodu že jsem veden jako likvidátor. Chtěl bych funkci likvidátora zrušit a přehodit to na druhou osobu.

Zrušení spolku - usnášeníschopnost

Dobrý den. Prosím o radu. Vzhledem k tomu, že náš spolek nemá žádnou aktivitu chtěli bychom ho zrušit. Máme pouze tři členy. Můj dotaz je, jestli k odsouhlasení o zrušení spolku (likvidaci) stačí dva přítomní členové na zasedání členské schůze.

Likvidace Spolku bez majetku

Chceme zrušit spolek. Musí proběhnout fáze likvidace Spolku když nemá žádný majetek, žádné pohledávky ani dluhy. Prostě není co likvidovat. Prosím jen o odpověď zda ano, nebo ne. Odkazy na postup jsem si již přečetl. Děkuji Otáhal

zrušení nikdy neaktivního spolku

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli musíme při zrušení spolku, který nikdy nebyl aktivní, ani neměl majetek, činnost atd. postupovat stejně jako u spolků s likvidací a platit poplatek ve věstníku o likvidaci nebo je jednodušší způsob.

Závazky spolku při likvidaci

Dobrý den, náš spolek již 3 roky nevyvíjí žádnou činnost a nemá ani jiné příjmy, bohužel před 3 lety vznikly závazky vůči našim dodavatelům, které spolek není schopen splatit, majetek žádný nemá.

Zrušení spolku

Dobrý den, chtěla bych zrušit občanské sdružení (zde jsem se dozvěděla, že od roku 2014 se to již nazývá spolek). Ve stanovách máme, že o zániku sdružení rozhodne valná hromada.

Likvidace spolku - majetek

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli může spolek ve stanovách stanovit, že při případné likvidace dojde k přesunu majetku mezi členy spolku např. rovným dílem nebo prodejem majetku spolku a rozdělení výnosů z prodeje mezi členy?

občanské sdružení

Klub byl překlopen do rejstříku spolků. Nedodal žádný předepsaný doklad, nepřepracoval stanovy a nechce být evidován v rejstříku spolků.
Kdy se dozvíme o zahájení likvidace občanského sdružení?

ZRUŠENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Dobrý den, prosím o radu, v roce 2011 jsme v načem domě založili Občanské sdružení spoluvlastníků domu, jelikož jsme bytový dům se 4 byty, nebylo možné založit SVJ. Dle nového občanského zákoníku to již lze, což jsme také učinili.

Zrušení nefunkčního spolku-kdo hradí soudní poplatky?

Dobry den, na základě soudni obsilky jsme zjistili, ze zasláním stanov vznikl pred 20lety spolek,a i kdyz nasledne nebyl činný(bez stanoveni clenu,sídla,účtu atd.) je stale vedeny u soudu a neni zruseny.Krajsky soud vydal usnesení a vyzval k platb

zproštění pozice likvidátora

Byla jsem ustanovena členskou schůzí likvidátorkou již nefunkčního občanského sdružení, kde jsem v minulosti byla statutárním zástupcem. Ale po dvojím vrácení dokumentů krajským soudem si uvědomuji, že na tuto funkci nestačím.

zrušení clubu

Bohužel dlouhodobá nemoc a nečinost členůCLUBU Piccaso a prodej domu s klubovnou mě nutí zrušit náš spolek CLUB Piccaso,Arnoltice u Děčína 88.Potřebuju poradit jak a co vyplnit,kam poslat veškeré papíry,prostě zánik clubu.Děkuji Vaníček Květoslav,

Likvidace nefunkčního spolku

Dobrý den, kdysi dávno jsme se registrovali jako občanské sdružení, které mělo přejít pod spolek. V řádném termínu jsme nepodali nové stanovy ani podklady na příslušný soud, ke kterému spadáme.

zrušení PS spolku

naše organizace je činná,ale zatím z neznámého nám důvodu výkonný výbor hlavního spolku nás poslal do likvidace.Máme sice tušení,že se tak jedná o majetky,AVZO totiž vesele likviduje hromady ZO a rozprodává tak jejich majetky( budovy,my sami vlast

Archivace vybraných dokumentů

Při rušení(likvidaci) spolku se musí archivovat některé doklady. Potřebuji vědět jaké doklady a kde se mají uchovat. Např. na stránkách Státního archivu se toto nedá dohledat. Děkuji za odpověď.

likvidace

Zdravím a mám tento dotaz. Od roku 2008 jsem předsedou uvedeného spolku a převzala jsem budovu bývalého Svazarmu ve strašném stavu a bez financí.

Zrušení spolku

Hezký den,valná hromada odsouhlasila zrušení spolku -jak dále postupovat. Dá se část prostředků převést na spolek provádějící stejnou sportovní činnost kam přešla většina sportovců . Je výhodnější sloučení spolků zdali to jde?

Datum zrušení spolku

Dobrý den, na valné hromadě chceme zrušit náš spolek. Je třeba do usnesení uvést datum, k jakému rušíme spolek?  např. usesení: VH schvaluje zrušení spolku k datu.....Nebo bude zrušen až oznámením od rejstříkového soudu.

Výmaz ze spolkového rejstříku

Náš spolek - občanské sdružení, již přes dva roky nevyvíjí činnost, Z části proto, protože již naplnilo své poslání( vyvíjelo činnost v oblasti  charity, kultury, sportu pro veřejnost, ale především pro děti ), pro jinam nasměrované zájmy čle

Zrušení spolku

Dobrý den,

členové spolku by rádi ukončili svou činnost a zrušili spolek. Problém je, že spolek má majetek v řádech pár stokorun a tak nemá dostatečnou finanční částku ani na zaplacení poplatků za dvě zveřejnění v obchodním věstníku.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz