zrušení spolku likvidací

Jsme spolek s 3 členným výborem - jako statutárním orgánem. Podepisování za klub provádí prezident nebo 2 jím pověření členové výboru.Takto zní výpis spolekového rejstříku. Prezident spolku je po těžké operaci v nemocnici, neschopen mluvit ani psát. Tento stav může dle lékařů trvat 1 - 2 roky. Nechceme dále provozovat tento spolek, zbývající členové výboru se rozhodli pro jeho likvidaci.
Naše otázka: mohou 2 zbývající členové výboru sami spolek zrušit likvidací, nebo budeme muset doplnit výbor, zvolit nového prezidenta, provést změnu v rejstříku a terpve potom likvidovat. Máme valnou hromadu na konci března, na ní bychom chtěli nechat odhlasovat likvidaci spolku. Jaký postup je možný?
Děkujeme

— Eva Houdková

Odpověď:

Dobrý den,

postup likvidace a její náležitosti najdete zde: http://poradna.crdm.cz/index.php/zruseni-spolku/postup-zruseni-spolku-s-likvidaci-999. Nejjednodušší způsob, jak zrušit spolek, je rozhodnutím orgánu, o němž to předpokládají stanovy. Pokud stanovy upravují, který z orgánů rozhoduje o zrušení spolku (zpravidla nejvyšší orgán, tj. ve vašem případě Valná hromada), zařiďte se podle nich. Svolejte schůzi orgánu a rozhodněte o zrušení spolku s likvidací. Zároveň bude jmenován likvidátor (může jím být např. člen dosavadního statutárního orgánu, advokát či jiná osoba) a následně provedena likvidace. Pokud tedy stanovy vašeho spolku rozhodnutí o zrušení spolku svěřují do působnosti valné hromady, můžete na březnové schůzi rozhodnout o likvidaci a jmenovat likvidátora. Další postup likvidace najdete ve výše uvedeném odkazu.

Pokud máte podle stanov rozhodnutí o zrušení spolku vyhrazeno statutárnímu orgánu (výboru), záleží v jakém počtu a složení je tento orgán usnášeníschopný. Zcela běžně je kolektivní (rozuměj vícečlenný) orgán usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, je tedy možné, že o zrušení spolku budou moci rozhodnout i zbývající dva členové spolku. Pouze pokud by žádná z předchozích dvou variant nebyla možná, tedy nemohlo by bez prezidenta dle stanov dojít k rozhodnutí o likvidaci, nezbyde vám než postupovat tak, jak je naznačeno v dotazu – tj. napřed doplnit výbor, a teprve po jeho zapsání do spolkového rejstříku rozhodnout o zrušení a likvidaci spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 3. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz