Kdo může být právním nástupcem spolku

Dobrý den,
před několika lety jsme s pár přáteli založili malou místní internetovou televizi a protože šlo čistě o dobrovolný projekt založili jsme občanské sdružení. Po pár měsících, jak to někdy bývá, opustil většinu lidí elán a celý projekt postupně zanikl. Sdužení nemělo žádný majetek a za těch pár měsíců mělo náklady pouze na doménu a webhosting, které byly uhrazeny ze společného jednorázového členského příspěvku. Spolek nemá žádné závazky ani pohledávky, nevyvíjí žádnou činnost. Protože o něj už nikdo nestojí, bylo by dobré jej zrušit. Likvidace spolku však, jak jsem se dověděl něco stojí - zejména jde o placené zveřejnění v obchodním věstníku. Nikomu se však nechce tyto poplatky zaplatit.
Můj dotaz: Může být právním nástupcem spolku kdokoliv (tedy jakákoliv fyzická či právnická osoba) nebo jen jiný spolek. Jde v podstatě o to, dosáhnout výmazu spolku, který nemá majetek, závazky ani pohledávky, bez ("zbytečné a drahé") likvidace.

— Libor Ilčík, Mikulovská internetová televize o.s.

Odpověď:

Dobrý den,

dosáhnout zrušení spolku „bez likvidace“ není z tohoto pohledu právně možné. Právní nástupnictví, které by řešilo zrušení spolku bez likvidace, přechodem na jinou právnickou osobu či dokonce na osobu fyzickou právní řád nezná. Čistě v rovině akademické by připadala v úvahu fúze spolků, ale i ta představuje nezanedbatelnou administrativní zátěž, těžko říci, zda menší nebo větší než likvidace Vašeho spolku. Samotná likvidace nemusí být nutně ani finančně ani administrativně nepřiměřeně náročná. Více informací k likvidaci najdete zde: http://poradna.crdm.cz/zruseni-spolku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 7. 12. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz