Žádné články nebyly nalezeny.

Dotazy k tématu

Jak zajistit platnou volbu nového výboru?

Dobrý den, jak zajistit platnou volbu nového výboru, když původnímu výboru nevypršelo funkční období - jaké jsou možnosti ? Výbor může být odvolán členskou schůzi, když tento bod bude v programu členské schůze a následně může být na této členské schůzi zvolen výbor nový ?

Malá členská základna

Pokud má spolek členskou základnu o sedmi členech - jaké mají být orgány spolku? Stačí předseda a místopředseda, nemusí být výbor?

Vícečlenný individuální statutární orgán

Dobrý den, lze u spolku ustanovit "vícečlenný" individuální statutární orgán? Podobně jako je tomu u 's.r.o.', kde může být více jednatelů. V OZ to není přímo zakázáno nebo jsem to přehlédl. Při změně údajů u zaregistrovaného spolku to však nejde. Děkuji za odpověď.

Odpovědnost nového předsedy spolku

Dobrý den, na výroční členské schůzi jsem byl zvolen novým Předsedou spolku. Budeme podávat návrh na změnu stanov do spolkového rejstříku (změna statutárního orgánu a změna sídla spolku). Jak je to s odpovědností za účetnictví a finance spolku? Ponesu odpovědnost od vzniku funkce, nebo i zpětně za předešlé roky? Měl bych s bývalým statutárem podepsat smlouvu o odpovědnosti k určitému datu? Děkuji za odpověď.

Hospodář - podpis za spolek samostatně kromě statutárního zástupce

Dobrý den, jsme pobočný spolek Praha 3 Svazu diabetiků ČR. Ve spolkovém rejstříku máme zapsaného statutárního zástupce předsedkyni spolku, které je ale 93 let a zhoršuje se jí zdraví. Při zapisování našeho spolku do rejstříku jsem si neuvědomila, že by bylo dobré to dát do pořádku. Jsem hospodář spolku, vlastně vše za tu starou paní vyřizuji. Proto se ptám, co potřebuji k tomu, abych mohla podepsat např. žádost o dotaci aniž bych musela s touto starou paní chodit do Czech Pointu k ověření podpisu. Výbor spolku tuto úpravu projednal a souhlasí a ní.

Nejvyšší a staturání orgán je předseda

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat ohledně správnosti stanov našeho nově vznikajícího sportovního klubu.

1) Chceme mít ve stanovách uvedeno, že je nejvyšším a statutárním orgánem pouze předseda, jakožto jednotlivec. Je to možné?

2) Dále bychom chtěli, aby spolek měl členy, co by sportovce, kteří mohou navrhovat např. změny, chodit na společné schůze, ale nemohou odvolat předsedu ze své funkce. Je to možné?

Celá Rada statutárů

Dobrý den,
ve stanovách spolku je označena jako statutární orgán celá patnáctičlenná rada, ale jejím jménem může jednat pouze předseda a tři místopředsedové. Má toto ustanovení nějaký praktický význam nebo jde jen o alibismus? Viz např. $4 stanov v příloze.

Děkuji za odpověď, s pozdravem Luděk

zápis změny člena výboru Spolku

Dobrý den,

prosím o radu, jak postupovat při změně člena výboru Spolku. Členové Spolku zvolili nadpoloviční většinou nového pokladníka a není mi jasné jak tuto změnu zadat do rejstříku.

Změna individuálního organu spolku na kolektivní a volba nového vedení

Dobrý den
Jsem zvoleným předsedou a zároveň statutárním orgánem zapsaného spolku. Bohužel při zápisu do rejstříku spolků jsme zaskrtli individuální místo kolektivní vedení spolku,i když v zápise ustanovující schůze byl zvolen výbor spolku, předseda, místopředseda,pokladník a dozorčí orgán spolku.
Zároveň ve spise se nachází ověřené podpisy všech zúčastněných i potvrzení o způsobilosti vykonávat funkce. Po zápisu spolku jsem však veden jako jediný a jako jediný člen spolku.
Nyní svolavam schůzi spolku s tím, že hodlam odstoupit a volilo by se nové vedení spolku.

Změna vedení spolku

Dobrý den,
minulý týden jsem jako předseda spolku svolal schůzi našeho studentského spolku. Na této schůzi došlo k jmenování nového vedení spolku. Vše jsem přepsal ve vašem inteligentním formuláři. Od nového vedení mám čestné prohlášení a podpisový vzor. (Není ověřený jelikož jsem se dočetl, že to není potřeba.), dále zápis z ustavující schůze a listinu přítomných účastníků. Chtěl bych se tak zeptat , jestli mám vše v pořádku a listiny mohu předložit na nejbližším rejstříkovém soudu.

Přeji hezký den.

Děkuji Jeník

Může být člen správní rady z.ú. jednatelem v jiné organizaci?

Dobrý den, máme ve správní radě člena, který je zároveň jednatelem organizace (s.r.o.), která je s námi spřízněná. Obě organizace sídlí na stejné adrese a ústav je v podnájemním vztahu s s.r.o. a jsme si velmi blízcí náplní práce. Ve svých stanovách máme důvod k odvolání člena: • člen příjme funkci jako statutární orgán, člen nejvyššího orgánu nebo kontrolního orgánu právnické osoby, která svou činností může konkurovat ústavu. Je protizákonné mít takového člena? pokud ne, stačila by úprava stanov či jakým způsobem lze situaci řešit? Děkujeme. Eva Kroutilová

Rezignace na funkce

Dobrý den,
prosím, pokud pošlu písemně spolku prohlášení o odstoupení z funkce člena výboru spolku a rezignaci na funkci pokladníka, musím dát svůj podpis ověřit ?
Děkuji - František Mach

Změna vedení spolku

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak pokračovat když jedna z víceprezidentek našeho spolku chce z osobních-pracovních důvodů odstoupit? Stačí když zvolíme novou víceprezidentku a dáme to tozápisu z valné hromady nebo to musíme ještě hlásit někam jinak (soud ...)

Druhý statutární zástupce spolku

Dobrý den, prosím Vás, založila jsem začátkem roku 2017 spolek, kde jsem byla ustanovena já jako předseda a jediný statutární zástupce spolku. V současné době spolupracuji s osobou, u které bych byla ráda, aby měla stejné pravomoce jako já, co se týká zastupování spolku. Jakým způsobem ji lze, prosím, přidat jako dalšího statutárního zástupce? Zvolit jako místopředsedu s oprávněním jednak samostatně za spolek? Jakým způsobem lze toto provést? Zápis ze schůze a odeslání tohoto zápisu na krajský soud? Děkuji za radu.

Komu oznámit odstoupení z funkce a můžu odstoupit okamžitě?

Dobrý den, prosím o radu, komu mám oznámit odstoupení z funkce člena výkonného výboru, pokud o tom není zmínka ve stanovech spolku? Můžu z funkce člena výkonného výboru odstoupit okamžitě, tj. v den doručení písemného oznámení o odstoupení na adresu spolku? Výkonný výbor zůstane po mém odstoupení usnášeníschopný počtem hlasů, akorát nesplní stanovy určený požadavek na lichý počet členů. Pokud to možné není, platí dvouměsíční lhůta, ve které nemusím být aktivním členem výkonného výboru?
Děkuji za odpověď.

Může mít Spolek pouze předsedu?

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné mít ve Stanovách uvedeno, že Spolek má pouze Předsedu a členskou základnu? Tj. aby se jednalo o Spolek, kde je statutárním a nejvyšším orgánem Předseda (bez jakéhokoliv výboru)?

Děkuji.

Člen statutárního orgánu spolku, musí být členem spolku?

Dobrý den, při volbách do statutárního orgánu tj. předsednictva krajské organizace České unie sportu byl jeden ze zvolených členů výboru - Krajské rady, vyloučen z další volby statutárních místopředsedů s poukazem na skutečnost, že není členem spolku. Domnívám se, že v NOZ taková podmínka stanovena není. Děkuji

Statutar ve dvou organizacich - 1 clovek

Dobry den, chtela bych se optat, zda muze byt jeden clovek statutarnim organem ve dvou ruznych organizacich? Predem Vam velmi dekuji za odpoved. Nemuzu nikde dohledat. S pozdravem Razkova M.

Dvojí funkce předseda a pokladník - z.s.

Dobrý den, naše paní pokladní odmítla vypisovat výdajové pokladní doklady. Po domluvě, že je to dané zákonem a musí to být, přinesla pokladnu předsedkyni - ať si to dělá sama. Na členské schůzi jsem nechala odhlasovat, že pokladnu povede předseda a VŠECHNY DOKLADY příjmové i výdajové PODEPÍŠE jedna ČLENKA VÝBORU- všichni byli pro. Statutárním orgánem je předseda, na Krajský soud do Sbírky listin vyhotovuje Přehled o příjmech a výdajích+Přehled o majetku a podepisuje jako statut. orgán odpovědný za účetnictví a za účetní závěrku. Dotaz : 1. může předsedkyně vykonávat i funkci pokladníka? 2.

Lze uvést ve stanovách variantu individuální i kolektivní statutární orgán?

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda musí být ve stanovách spolku uvedena vždy jen jedna forma statutárního orgánu - individuální vs. kolektivní, anebo je možné mít ve stanovách obě varianty s tím, že rozhodnutím členské schůze se v daném období uplatní jedna z nich, a volí se tak buď předseda, anebo výbor? Děkuji.

jaké může mít další funkce ve spolku jeho zakladatel

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli zakladatel spolku, který je zároveň jeden ze členů členské schůze, což je nejvyšší orgán spolku, může být ještě také zaměstancem spolku a vykonávat funkci výkonného ředitele? Děkuji.

Je nezbytné volit předsedu/místopředsedu výboru?

Dobrý den,

dnes přišlo usnesení ze soudu, kde je rozhodnuto o zapsání spolku do spolkového rejstříku, avšak poslední větě usnesení nerozumím(e).

"Členům výboru, kteří nebyli na schůzi výboru zvoleni do funkce ve smyslu předsedy či místopředsedy, nevzniká funkce, ale pouze členství v tomto orgánu. Soud proto zapsal u členů výboru pouze den vzniku členství, nikoliv funkce."

Můžu založit spolek,když je na mě vedená exekuce?

Dobrý den,,
mám zájem založit neziskový spolek .Vše je na dobré cestě,Jen jsem zjistila z předchozího manželství nějaké nejasnosti ve financích.A s největší pravděpodobností je ,nebo bude proti mojí osobě vedena exekuce .Mohu se v tomto případě stát předsedou, nebo místopředsedou spolku?
Děkuji za odpověď,Petra H.

Výmaz zakládajícího člena ze spolkového rejstříku

Dobrý den, potřebuji poradit, jak postupovat, pokud chci ukončit členství ve spolku, kde jsem místopředseda a zároveň jsem zapsaná jako zakládající člen u spolkového rejtříku. Nevím zda stačí jen písemné oznámení o ukončení členství a vzdání se všech funkcí. Předem děkuji za odpověď. Lesáková

Může být pracovník odboru sportu MŠMT současně členem výkonného výboru spolku?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda může být pracovník odboru sportu MŠMT (konkrétně vedoucí oddělení tohoto odboru) současně členem výkonného výboru spolku (jeho prezident, který jménem spolku jedná) zaměřeného na organizování sportovních akcí dětí základních a středních škol, když je tento spolek v podstatě financován ze státních prostředků a MŠMT rozhoduje o přidělování peněz v této oblasti. Nemůže jít v případě souběhu těchto funkcí o střet zájmů?

Změna příjmení v rejstříku

Jsem ředitelka MŠ a nastane u mě změna v PŘÍJMENÍ! Zastupuji MŠ - příspěvkovou organizaci, jsem statutární orgán a chtěla bych vědět, co všechno musím změnit ( zápis do obch.rejstříku?...aj.) . Děkuji. I.T.

Dočasné odstoupení z funkce

Dobrý den, jak řešit dočasné odstoupení z funkce předsedy? Umožňuje toto OZ. Pokud jsou osobní, nebo zdravotní důvody.
Děkuji

Může být předseda klubu zároveň zaměstnán jako správce?

Dobrý den, měl bych tento dotaz. Jsme sportovni klub. Bylo radou klubu rozhodnuto aby předseda klubu mimo svou funkci ještě vykonával činnost správce a za toto mu je vyplácena měsíční odměna ve výši 3.000,- Kč měsíčně. Mám dotaz jaké náležitosti toto opatření musí splňovat, případně zdali stačí pouze potvrzení této skutečnosti členskou schůzí. Děkuji předem za odpověď Klojda

kooptace

Zdravím, prosím o radu. Máme pobočný spolek a jednočlenný statutární orgán – předsedu, dle stanov. který jediný jedná za spolek. Dále máme volený orgán – výbor, který se pouze stará o záležitosti spolku mezi členskými schůzemi a členové výboru nejsou statutárními orgány. Stanovy nezakazují kooptaci. Org. a jednací řád nemáme. Členové výboru si volí, dle stanov ze svého středu předsedu, který se následně stává jediným statutárním orgánem. Ve výboru bylo sedm členů včetně předsedy. Předseda podal rezignaci a člen výboru také, jsou po ,,výpovědní lhůtě,,. Zůstalo nám pět členovů ve výboru.

Je nutné zapsat změnu místopředsedy do rejstříku?

Dobry den, z výkonného výboru našeho spolku odchází místopředseda k 1. 3. 2017. Na výroční schůzi zvolíme nového místopředsedu. Je potřeba, aby nový člen výkonného výboru byl nově zapsán do rejstříku ? Nebo stačí zápis z členské schůze spolku. V případě, že je nutné provést zápis do rejstříku, do jaké doby je to nutné a je to zpoplatněno.
děkuji za odpověď
Zdenka B.

Změna příjmení po provdání - jednatel OS

Dobrý den,

jsem jednatelkou OS a v létě jsem se vdala. Kam prosím mám nahlásit tuto skutečnost a jak se to dělá? Hygienická stanice po nás chce vždy stanovy, ale tam jsem zapsaná s původním příjmením. A případně pokud se stanovy ztratí, jde si na ministerstvu vyžádat je znovu? Děkuji Volková

Nedostatek členů správní rady zapsaného spolku

Dobrý den, jsme zapsaný spolek, který má správní radu o 3 členech, valnou hromadu, která volí správní radu, pak tvoří 4 členové. Bohužel došlo k názorovému rozkolu a do správní rady byl tak odhlasován pouze 1 člen. Naše stanovy uvádí, že správní radu musí tvořit minimálně 3 členové. Ráda bych se tedy zeptala, zda je správní rada usnášeníschopná, když má za těchto podmínek pouze 1 člena? A jak se názorová situace, kdy jsou 2 hlasy proti 2 může řešit?

Velice děkuji za odpověď, PN

Je možné, aby členská schůze přehlasovala rozhodnutí výboru?

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na případ, zdali je možné přehlasovat rozhodnutí výboru rozhodnutím členské schůze.
Na poslední výborové schůzi se schválila změna pro klasifikaci na mistroství ČR v hopu králíků. Členové s tímto rozhodnutím výboru nesouhlasí a při blížící se členské schůzi by chtěli toto rozhodnutí zrušit.
Děkuji. Černá Jana

změna srpš - změna předsedy, místopředsedy a pokladníka

Dobrý den,
mám prosbu ohledně změny předsedy, místopředsedy a pokladníka v srpš. Co všechno - jaké dokumenty potřebujeme pro provedení změny, kam a jakým způsobem tyto dokumenty zaslat. Jsem spolu s kolegyněmi nově zvolena a původní seskupení nám moc nevychází vstříc a dost se v tom plácáme, tak uvítáme jakoukoli radu.
Předem děkuji za odpověď
Slámová

Kdo je statutární orgán ústavu?

Statutární orgán v NNO je pouze ředitel popř. osoba s obdobným označením organizace neziskového sektoru např. výkonný ředitel, obchodní ředitel, technický ředitel atd., nebo i členové správní rady jsou statutární orgánem.
Děkuji za odpověď. Věra Burdová

Clen statutarniho organu vs. zamestnanec

Dobry den, rad bych se zeptal, zda clen vyboru spolku (vybor je kolektivnim stat. organem), muze byt zaroven zamestnancem tohoto spolku? Resp. na co si pripadne dat pozor pri uzavirani pracovnepravniho vztahu mezi spolkem a clenem vyboru (a zaroven statutarem) tohoto spolku?

odstoupení z funkce předsedy NO

Dobrý den, jsem místopředsedkyní zapsaného spolku, předsedkyně mi předložila písemné "odstoupení z funkce předsedkyně, jež zanikne dne 31. 12. 2016. Ráda bych se Vás zeptala, zda je nutné, případně jak rychle volit nového předsedu, nebo zda může spolek na nějakou dobu fungovat bez něj. S tím, že tuto funkci zastoupím jako místopředseda (máme uvedeno ve stanovách, že místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti).

Předseda sdružení

Dobrý den, prosím o radu. Dle stanov našeho Sdružení volí předsedu (náš jediný statutární orgán) ze svého středu nově zvolené vedení. Valná hromada zvolila nové vedení, a to se vzápětí hlasováním na poradě dohodlo, že předsedu a celý výkonný výbor zvolí až na první poradě vedení v lednu (cca za 2 měsíce). (Obyčejně nové vedení zvolilo předsedu ještě na Valné hromadě). Naše stanovy ale mlčí o tom, kdo v tomto poměrně dlouhém mezidobí vlastně organizaci zastupuje. Může to být bývalý předseda, který již do nového vedení nekandidoval a nemá tak od Valné hromady mandát?

Musí být členi výkonného výboru zapsáni do spolkového rejstříku?

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali členi výkonného výboru musí být zapsány do spolkového rejstříku nebo stačí jen zápis statutárního orgánu tedy předsedy?

Ve stanovách budeme mít orgány popsány následovně (viz příloha):
a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) předseda jako orgán statutární,

Jde mi o to, jestli v tomto případě je výkonný výbor kolektivní statutární orgán a tak musí být uveden ve spolkovém rejstříku.

Předem moc děkuji za odpověď.

funkční období

Dobrý den,
Na jaké funkční odobí se volí Výkonný výbor spolku? Je to opravdu na 5 let? Přebírali jsme agendu po muinulém vedení klubu. Lze zjistit od kdy je nynější výbor ve funkci?
Děkuji
Š.Spiková

Předsedou ve více spolcích

Dobrý den,

nemůžu se nikde dopátrat informace, zdali je možné být předsedou ve více spolcích.

Předem děkuji za odpověď.

stejná osoba pro dvě funkce v statutárním orgánu

Dobrý den,
jako kolektivní statutární orgán jsme si ve stanovách určili: Prezident, vice prezident, předseda, jednatel - každý může za spolek jednat samostatně.
Můj dotaz je takový, zda může být do funkce Prezidenta i jednatele zvolena stejná osoba. Už se Nám dříve několikrát stalo, že i přesto, že statutárním orgánem je i prezident, odmítala třetí osoba s ním jednat, protože není jednatelem.
Jde mi tedy jen o to, zda může vzniknout nějaký problém se zápisem do spolkového rejstříku pokud bude jedna osoba uvedena ve dvou funkcích statutárního orgánu.

Změna spolku - způsob ujednání

Dobrý den, před cca měsícem jsme z důvodů podání grantu založili na rychlo spolek Czech illustrators. Založení spolku jsem dělala podle vzoru jiného spolku a pořádně jsem všem položkám nerozumněla. Nyní je spolek založen tak, že jsem jeho předsedkyní a jsem jediná, kdo za něj může jednat. Potřebovala bych ovšem přidat ještě kolegyni, která by za spolek taky nezávisle na mě (tzn. bez plné moci) měla jednat. Jaká je nejlepší cesta jak to udělat? Sepsat dodatečně jmenování o tom, že kolegyně bude předsedkyně? Doufáme, že to jde!
Předem díky moc za radu!

Jaký můžeme určit nejvyšší orgán? Jak četná může být členská schůze?

Dobrý den,
1) Můžeme si určit ve stanovách že :
-předseda (individuální statutární orgán zapsaný ve spolk. restříku ) může být zároveň i nejvyšším orgánem spolku a může schvalovat i např. roční účetní uzávěrku ( dle § 247 NOZ ) ?
- může být nejvyšším orgánem spolku např. i 3-členný výkonný výbor volený členskou schůzí, ale nezapsaný ve spolkovém rejstříku ?
- může pak být členská schůze v souladu s funkčním obdobím orgánů spolku podle potřeby nebo např. 1x za 7 let ?

Zpronevěra

Jaká je trestni odpovědnost spravni rady spolu, když způsobí škodu většiho rozsahu přímo zaměstnanec spolku. (Zpronevěři penize)

Jednání spolku

Dobrý den, ve stanovách našeho spolku statutární orgán jedná následujícím způsobem: "Všichni členové tvoří jednotný statutární orgán, řídící chod sdružení mezi zasedáními Správní rady. Jménem spolku jednají členové statutárního orgánu samostatně a to v běžných věcech do výše 10 000 Kč. Samostatným jednáním se rozumí uzavírání majetkově právních úkonů vlastním podpisem ve jménu spolku.

Způsob jendání

Dobrý den, ve stanovách máme uvedeno:
"Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku."

Musíme v rejstříku zapsat změnu hospodáře?

Dobrý den,
jsme Rodinné centrum sdružující především maminky na MD a RD. V rejstříku máme uvedeny fce předsedy, místopředsedy a hospodáře. Bohužel se nám maminky věnující se vedení spolku často mění. Je nutné neustále hlásit a platit změny v rejstříku?
Díky za radu
P. Mateiciucová

Odstoupení předsedy spolu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit. Jsem předseda spolku, sídlo spolku je zapsané na moje trvalé bydliště a živnostenský list, který máme na spolek, tak tamjsem také garantem z oboru.
Chci odstoupit z funkce a vystoupit ze spolku. Prosím o radu, jak vše v pořádku vyřídit. Kam co poslat a zapsat. Moc Vám děkuji.

Muže předseda zbavit funkce člena výboru?

Dobrý den,
v našem spolku je volen 7členný výbor, který si funkce rozdělí dohodou (Předseda, místopředseda, jednatel, tiskový referent, matrikář, ekonom a člen bez portfeje). Krátce po zvolení jednatel selhal a ztratil důvěru. Předseda navrhnul, aby byl zbaven funkce jednatele a zůstal ve výboru jako člen bez portfeje. Člen bez portfeje byl jmenován jednatelem. Vše ve výboru odhlasováno. Otázka zní, zda jsme měli právo takto rozhodnout bez členské schůze?
Děkuji Katka

Souběh funkcí předsedy spolku

Dobrý den,
může být předseda spolku zabývající se sportovní činností zároveň zaměstnanec - sportovní intstruktor? Kdo podepisuje pracovní smlouvu popř. DPP? On sám sobě?
A je možné, aby předseda spolku, který má zároveň živnost na sportovního instruktora fakturoval svou práci instruktora spolku?
Děkuji moc za odpověď,
Nováková

Předseda

Dobrý den,

chci se zeptat, jestli je možné být předsedou ve více spolcích. Konkrétně se jedná o dva spolky, oba se týkají organizování volného času dětí, avšak v jiných sportovních odvětvích.

Díky.

Funkční období

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jako obc.sdr. jsme vznikli v roce 2013. Poté v září roku 2014 jsme přešli na spolek. Máme (předseda,jednatel a pokladník) ve stanovách 5-leté funkční období. Počítá se to až od toho roku 2014 nebo se období sčítá? Kdy se bude muset znovu volit výbor? Děkuji za odpověď. Jana P.

Statutární orgán občan SK

Dobrý den, může být čenem statutárního orgánu zapsaného spolku občan Slovenské republiky...? Děkuji za odpověď.

Práva jednatele spolku

Dobrý den, potřebovala bych zjistit, jaká práva má jednatel spolku. 
Jsme tři jednatelé a jeden z nás má zatím absolutní právo nahlížet do účtu, dávat platební příkazy aj...Mám z toho obavu. Děkuji a prosím o odpověď. Eva Jouklová

 

způsob jednání za AK

Dobrý den, 
kdo je prosím oprávněn jednat, včetně podepisování smluv apod, za sdružení advokátů? Oba nebo stačí jeden? AK má IČ, ale není zapsaná v OR, IČ je psané na FO podnikající nezapsanou v OR, která je jednou ze zakladatelů AK. Tedy může za celou AK jednat pouze tato FO nebo je třeba i spoluzakladatel?

Předseda a místopředseda

Dobrý den,

náš spolek řídí předseda (individuální statutární orgán), chceme ale mít i místopředsedu, který může předsedu zastoupit. Stává se tím statutární orgán kolektivním? O výbor se dle mého názoru nejedná.

Je-li statutární orgán individuální, lze zapsat jen jedinou fyzickou osobu, místopředseda by tedy v rejstříku nebyl. Jedině ho pak vybavit plnou mocí. Pokud by byl statutární orgán kolektivní, říká §156 NOZ, že rozhoduje ve sboru, což není náš případ (místopředseda je zvolen "do rezervy", kdyby byl předseda dlouhodobě nedostupný, nečinný, nemocný).

Můžeme rozdělit kompetence statutárního orgánu?

Dobrý den,
vytvářím nové stanovy a chtěla bych se zeptat jestli je možné, aby statutární orgán přenesl podpisová práva na jiné osoby např. každý viceprezident bude podepisovat listiny, které náleží do jeho působnosti??

Děkuji za odpověď.

Budou mít pobočné spolky své statutární zástupce?

Podle NOZ není právní subjektivita pobočných spolků úplná, ale pouze odvozená. JUDr. Deverové z této skutečnosti vyvozuje, že statutární orgán má pouze hlavní spolek, ale pobočný spolek jej nikdy mít nemůže. To by ale pro některé pobočné spolky (ale společně s tím i pro spolky hlavní) mohlo znamenat značné komplikace v oblasti samostatného uzavírání smluv s jinými subjekty,  v pracovněprávních vztazích vůči dosavadním zaměstnancům apod. Jiní právníci však na problém statutárních orgánů pobočných spolků mají názor zcela opačný. Posunul se v poslední době výklad zákona v této věci?

Statutární orgán pobočného spolku

Dobrý den,
kdo je prosím oprávněn jednat za pobočný spolek, je-li statutárním orgánem myslivecká rada pobočného spolku, a to předseda, místopředseda a další členové, když ve spolkovém rejstříku zjistím, že ve způsobu jednání je napsáno, že pobočný spolek zastupuje ve všech záležitostech předseda myslivecké rady, a to samostatně. Ostatní členové nemají stejná práva a povinnosti jako tento předseda, když si myslím, že v tomto případě se jedná o kolektivní statutární orgán? Myslím tím zejména jednání za pobočný spolek navenek se státními orgány. Děkuji

Podoba statutárního orgánu spolku

Dobrý den, paní magistro Hájková,
Při vytváření našeho statutárního orgánu jsme se inspirovali Vaším níže uvedeným textem pod jedním z dotazů. Odeslali jsme návrh změny na krajský soud společně s novými stanovami.

Výkonný výbor spolku funkce výkonná a statutární

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat, když připravujeme převod našeho původně o.s. na z.s. Vytváříme nové stanovy a potřebovali bychom, aby měl tříčlenný výkonný výbor (předseda, tajemník a hospodář) klasickou funkci výkonnou, ale k tomu ještě statutární - aby každý z členů výkonného výboru mohl jednat jménem spolku samostatně. Lze to? Do stanov jsem to zatím napsala takto a pak je to samozřejmě dále rozvedené: 

Struktura Spolku

Dobrý den,

v nejbližší době plánujeme založit tzv. Zapsaný Spolek. Budeme mít pouze tři členy, přičemž v současné chvíli máme organizační strukturu Spolku nastavenou následujícím způsobem:

Členská schůze - nejvyšší orgán Spolku
Výbor - statutární orgán Spolku
Předseda - nejvyšší výkonný představitel Spolku

Vystoupení ze spolku

Dobrý den,
poslala jsem písemnou žádost o vystoupení z výboru a zároveň jako člen ze spolku „Centrum Menežmentu OZP“ ke dni 29.2.2016. Dosud na tuto žádost nikdo ze spolku nereagoval ani mi neposlal žádné vyrozumění. Prosím o odpověď, jak mám postupovat dále.

Děkuji

Odstoupení předsedy oddílu ve spolku

Dobrý den naše TJ má různé oddíly a ty mají své výbory a předsedy. Náš předseda fotbalového oddílu odstoupil ze zdravotních důvodů. Je třeba okamžitě v oddíle volit předsedy i když oddíl právní subjektivitu a podléhá VV TJ.
A ani ve stanovách TJ tato možnost není nijak ošetřena.
Děkuji Jiří Fiala

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz