Funkční období spolku, nesvolání valné hromady

V našem zájmovém spolku byl zvolen výbor v prosinci 2014, ke změně TJ na z.s. došlo v prosinci 2015. Od té doby proběhla pouze 1 valná hromada (podle stanov má být každý rok) a uplynulo ve stanovách 4leté funkční období. Výbor funguje dále, kromě 1 člena, který odstoupil. V registru je stále zapsán, VH není naplánována. Jak postupovat dále pro svolání VH a změnu výboru? Nejsme vystaveni nebezpeží, že nedostaneme dotace ze st. rozpočtu? Děkuji za odpověď

— František Slavič

Odpověď:

Dobrý den, 

co se týká nekonání valných hromad a prodloužení funkčního období výboru. Pokud Vás nikdo s těmito nedostatky nekonfrontoval, tak nemá smysl se tímto zpětně zabývat.

Doporučil bych Vám co nejdříve svolat valnou hromadu, aby nebyl pochyb, že jste nejednali v rozporu se stanovami. Výbor by měl rozeslat pozvánky(listinné, elektronické) na valnou hromadu všem členům, popřípadě delegátům, dle stanov. Osoby jenž mají právo se účastnit valné hromady by měli být uvedeny ve stanovách. Termín a místo konání valné hromady by měl být vyvěšen na webu spolku. 

Další postup změny orgánu by měl být také uveden ve stanovách. Popřípadě využitje informace zde.

Mgr. Jakub Sotl
Právní poradce

Poslední revize: 7. 11. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Ochrana proti spamu.

Témata poradny