Odpovědnost členů výboru spolku

Dobrý den,

náš spolek, organizující letní dětský tábor, má 5 členů výboru. Jednotlivé funkce mají své pojmenování (předseda, místopředseda, hospodář, atd.), nicméně práce všech členů se nijak zásadně neliší (všichni dělají všechno - tedy skoro nic). Dostali jsme se k otázce, jak a jestli vůbec jsou členové výboru zodpovědni za činnost spolku jako takového a především za aktivity, které během roku zaštiťuje? Mohla by nějaká běžná, ale negativní událost (předpokládejme však čisté úmysly všech členů výboru i spolku), která by se stala na zaštiťované akci vést až k osobní odpovědnosti členů výboru? 

A tedy ještě další podotázka, je člen výboru, jehož pozice se jmenuje např. hospodář (ačkoliv by se mohla jmenovat jakkoliv jinak) automaticky osobně zodpovědný za hospodaření spolku?

Doufám, že se mi povedlo dotaz napsat srozumitelně.

Děkuji mnohokrát za odpovědi na otázky,

s pozdravem

Martin Konrád

— Martin Konrád, spolek

Odpověď:

Dobrý den,

pokud je váš výbor orgánem statutárním kolektivním, pak mají všichni jeho členové odpovědnost za všechny záležitosti spolku, bez ohledu na to, kterou oblast mají přidělenou. Pokud se tedy stane něco, co spolku způsobí škodu, a pokud bude tato škoda důsledkem toho, že výbor nejednal s péčí řádného hospodáře, pak členové výboru budou povinni škodu spolku uhradit a do okamžiku, kdy škodu uhradí, jsou do výše neuhrazené škody odpovědni za dluhy spolku. Cesta k osobní odpovědnosti členů výboru za činnost spolku je tedy zákonem založena, byť je to klikatá cesta složitého dokazování, že výbor nejednal s péčí řádného hospodáře.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 13. 10. 2016

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz