Vedení spolku

Dobrý den,
rád bych se na Vás obrátil s prosbou. Máme menší sportovní svaz vedený jako z.s., jeho statutární orgán je předseda. Rád bych prosím věděl, zdali předseda má absolutní právo rozhodovat ohledně hospodaření s financemi, majetkem a tvořením rozpočtu? Nebo je přípustné, aby se na vedení spolku podílel výkonný výbor a rozhodování ohledně hospodaření a tvoření jednotlivých cílů svazu a nebylo pouze v rukou jednoho člověka? Jsem si vědom, že statutár je za vše zodpovědný(??), přesto ve stanovách je uvedeno: Předseda jedná v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. Jeden z bodů týkajícího se výkonného výboru udává: VV organizuje a řídí činnost spolu. Další: Výkonný výbor dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku.
Přesto prý zákoník udává statutárovi, že pouze on sám může vše řídit, tvořit rozpočet a nakládat s financemi.
Děkuji za informaci, hezký den Tomáš Veselý

— Tomáš Veselý, zapsaný spolek

Odpověď:

Dobrý den,

pokud máte ve stanovách dané, že předseda jedná v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného orgánu, pak je předseda povinen tak jednat. 

Statutár má svou funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře, z toho však nevyplývá, že má vše řídit sám. Kompetence vašich orgánů (statutárního orgánu, nejvyššího orgánu či dalších orgánů) máte určené ve stanovách. 

Eva Beránková

 

Poslední revize: 27. 9. 2022

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz