Rezignace - může ji předseda vzít zpět?

Dobrý den, předseda bytového družstva podal rezignaci, na členské schůzi byla rezignace vzata na vědomí a před uplynutím 2 měsíční doby rezignaci sam odvolal. Je toto vůbec možné? Děkuji

— Petr Veselý , Bytové družstvo

Odpověď:

Dobrý den,

rezignací (rozumíme tomu tak, že bylo bytovému družstvu doručeno „Prohlášení předsedy o odstoupení z funkce“ – ať už písemně nebo ústně při zasedání členské schůze) začala v souladu s ust. § 160 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů běžet lhůta dvou měsíců, jejímž uplynutím funkce zanikne. „Zpětvzetím“ rezignace se tato lhůta nezastaví ani nezruší. Aby funkce předsedy uplynutím lhůty nezanikla, muselo by dojít k uzavření dohody mezi předsedou a bytovým družstvem, respektive musela by členská schůze družstva odhlasovat, že se „zpětvzetím“ rezignace souhlasí a předseda bude funkci dále vykonávat. Pokud lhůta uplyne, aniž by k dohodě došlo, bude třeba zvolit nového předsedu bytového družstva, i kdyby to měl být ten samý člověk, který odstoupil z funkce. V souvislosti s tím bude také třeba provést odpovídající úpravy zápisu ve veřejném rejstříku.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 30. 8. 2019

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz