Povinnost evidence tržeb ve vztahu ke spolkům (pobočným spolkům)

Povinnost evidovat tržby je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), který je platný od 13. 4. 2016 a nabývá účinnosti postupně (ve čtyřech fázích) pro různé druhy činností.

Jako první se povinnost evidovat tržby stane účinnou pro ubytovací a stravovací služby, a to od 1. 12. 2016.

Principielně:

Podkategorie

Dotazy k tématu

Přijetí daru do tomboly

Dobrý den. Jsme sbor dobrovolných hasičů. Jako spolek vedeme jednoduché účetnictví a nejsme plátci DPH. Jednou ročně pořádáme ples (máme to jako vedlejší výdělečnou činnost-živnostenské oprávnění). Dostáváme samozřejmě i dary do tomboly. Někteří podnikatelé požadují potvrzení o tom, že nám dali dar v určité hodnotě. Pokud jim to potvrzení vystavíme (a oni si s tím sníží základ daně z příjmů), budou z toho pro nás vyplývat nějaké povinnosti? Nějaké zdanění nebo změna v účetnictví?

Zakladajici listina u rodicovske organizace kvuli vedlesi hospodarske cinnosti

Dobrý den, Nedoklubko je zapsaný spolek, pomáhá rodičům předčasně narozených děti, naše IČO - 26596784, a kvůli vedlejší hospodářské činnosti, která se nás bude také už nyní týkat potřebujeme vědět, jak postupovat, co je třeba pro získání Živnostenského listu. Máne výpis zapsaného spolku u Městského soudu v Praze, a dále máme stanovy. Nejspíš je těeba zakládající listina. Tu ale nemáme. Zakládající listina je nutná, ohledně vedlejší hospodářské činnosti? Co musí obsahovat taková listina, když by měla mít jen to co je nezbytně nutné, aby ji uznali na živnostenském úřadě?

Prodej notebooku spolku

Dobrý den,

máme malý spolek, který před dvěma roky nakoupil z grantu ministerstva školství notebook pro účely užívání naším zaměstnancem. Nyní již zaměstnance nemáme a notebook nevyužíváme, a tak bychom jej rádi prodali a peníze využili jako rezervu v budgetu spolku. Můžeme notebook "prostě prodat" s tím, že kupující by nám poslal peníze na účet, bylo by to v rámci hl. hosp. činnosti a nemuseli bychom řešit odpisy atd.? Případně, jak byste nám doporučili postupovat?

Předem moc díky!

Jak může spolek pronajímat své prostory, které si sám pronajímá?

Dobrý den, náš kulturní spolek si pronajímá prostory od soukromého majitele. Ve smlouvě majitel souhlasí s tím, že spolek může tyto prostory dál pronajímat jako svou vedlejší hospodářskou činnost. Je možné, aby náš spolek inzeroval tyto prostory např. přes Airbnb? přes fb? Co musí splňovat, poskytuje-li ve své vedlejší činnosti ubytování? Děkuji

Kdy musí mít spolek živnostenský list

Dobrý den, máme založený spolek, jehož hlavní náplní je pořádání pobytových akcí pro děti a mládež. V rámci táborů a dalších akcí bychom chtěli otevřít táborový stánek se suvenýry apod. Děti by si zde mohly vyměnit získané body a také nakoupit suvenýry nebo balené nápoje, zmrzliny....
Tábory pořádáme cca 40 dnů v roce, ostatní akce - víkendovky apod cca 20 dnů. Musíme mít na tento prodej živnostenský list? Děkuji Stela Dolínková

Investice do spolku

Dobrý den,
může spolek získat investici, kterou bude postupně splácet, pokud se mu bude dařit? Nechceme přistoupit k půjčce z důvodu nejistoty splácení. Jak zabezpečit smluvní vrácení investic, když spolek může podle zákona použít svůj zisk pouze pro spolkovou činnost a správu spolku?
Děkuji za odpověď, Bujnochová

Je nutné mít Živnostenský list na prodej při založení spolku.

Dobrý den,zakládáme spolek,kde hlavní činností je pořádání dobročinných akcí pro hendikepované děti a jako vedlejší činnost chceme prodávat drobné upomínkové předměty. Musíme mít Živnostenský list nebo je možné prodávat jenom na základě registrace spolku ? A v případě,že musíme mít Živnostenský list,jak postupovat.

Ztráta z vedlejší čínnosti

Dobrý den,
v letošním roce vyšel spolku zisk z hlavní činnosti a ztráta z vedlejší činnosti, do přiznání k dani z příjmů napíši HV jakou součet za obě činnosti a použiji daňovou úsporu podle §20 ods. 7 az do výše 300tis. Je to tak správně?

Hospodaření spolku - zeměděské dotace

Dobrý den,
zakládáme spolek za účelem provozování jezdeckého sportu. Jako jediný roční příjem by měly být zemědělské dotace, které by činily ca 80 000 Kč (hospodaření na pronajatých loukách). Musí mít spolek na tuto vedlejší činnost živnostenské oprávnění? Pokud ano, přihlašuje se k němu celý spolek, nebo stačí, když toto oprávnění má jeden statutární zástupce ve formě živnostenského listu fyzické osoby?
Děkuji, Zuzana Mašková

Živnostenské oprávnění a vedlejší činnost spolku

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na souvislost živnostenského oprávnění a vedlejší činnosti spolku, konkrétně, zda - li může spolek získat živnostenské oprávnění bez zřízené vydlejší činnosti a jaké jsou jeho povinnosti po jeho získání?
Registrace na finančním úřadu proběhla po vzniku entity jako PO, je nutné chodit ohlašovat i vznik živnostenského oprávnění?
Předem děkuji za odpověď.

Hlavní a vedlejší činnost spolku

Dobrý den, jsme malý jezdecký klub, v jehož stanovách máme, že jeho účelem je vybudovat v dětech kladný vztah k přírodě a zvířatům, naučit péče o koně a jízdu na nich. Členové platí členské příspěvky a mimo to platí i za jednotlivé tréninkové hodiny jezdectví. Otázka je, zda tyto tréninkové hodiny nelze považovat za podnikání, zda je to stále hlavní činnost nebo už vedlejší. Dětem za placené tréninky vystavujeme pokladní doklady. Zisk z této činnosti slouží k zabezpečení chodu klubu , který je dále financován z dotací a darů.

Vedlejší výdělečná činnost

Dobrý den,
Zakládám spolek (SRPŠ) a napadlo mě že v rámci kreativních akcí budeme s dětmi vyrábět nějaké výrobky, které následně budeme nabízet na prodej, řekněme 1-2x do roka. Výdělek půjde na hlavní účel spolku, tedy dětem.
Musím toto uvést ve stanovách? Je to vedlejší výdělečná činnost? Potřebuji živnostenské oprávnění. Potřebuji eet? Je možné výrobky nabízet způsobem, že lidé by nám dali dobrovolný dar, ve výši dle vlastního uvážení? Jednalo by se stále o prodej?
Děkuji za odpověď.

Vydávání časopisu pro členy spolku

Dobrý den,
chci se Vás zeptat, zdali vydávání časopisu za cenu, která bude hradit náklady s tím spojené je vedlejší podnikatelská činnost.
Děkuji a zdravím
Miroslav Havlík

Prodej alkoholu

Může byt na spolek napsana koncese na prodej alkoholu? Je s tim nějaký problém? Mnohokrat Děkuji.

živnostenské oprávnění pro z.s. nebo z.s. jednatelem s.r.o.

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o pomoc při založení spolku. Ze soudu nám přišlo usnesení, kde žádají živnostenské oprávnění, jelikož jsem uvedl jako vedlejší činnost spolku hospodářskou činnost spočívající v podnikání. Chtějí po mě specifikovat tuto činnost ve stanovách a také odsouhlasení při zápisu z ustavující schůze.

Otázka č.1:

Živnostenské oprávnění

Dobrý den, prosím můžete mi osvětlit otázku zda musí mít spolek Živnostenské oprávnění pokud není jeho předmětem zisk, ale vedlejší činnost zajišťující fungování spolku (investice do vybavení apod.) A dále pokud by neměl spolek Živnostenské oprávnění tak tedy nepředkládá daňové přiznání. V příloze posílám rozhodnutí soudu jiného subjektu ohledně této problematiky. Nevím tedy co je podle právní normy správně. Mít nebo nemít živnost? Děkuji

sportovní klub a prodej občerstvení při utkáních

Dobrý den již jsem se ptala ale stále jsem nedostala odpověď tak to zkouším ještě jednou.
Jen jsem se chtěla zeptat co jako klub musíme zařídít pokud chceme v naší klubovně provozovat občerstvení a nebo ji na toto pronajmout. Jen během sportovních utkání a nebo akcích klubu.

Nahodilá komerční činnost spolku

Dobrý den,

náš spolek sdružuje zájemce o historickou dopravní techniku, se kterou pořádáme pro nadšence z řad veřejnosti výletní jízdy. Jeden z jejich účastníků (není členem spolku) nás oslovil, jestli bychom jemu zorganizovali vyjížďku na objednávku s tím, že pokud by se tato služba osvědčila, mohla by být poptávána i v budoucnu. Tuto komerční službu ovšem veřejně nenabízíme a ani o tom neuvažujeme, tj. nehodláme cíleně vyvíjet hospodářskou činnost. Jedná se o činnost výhradně v souladu se stanovami, žádné doplňkové služby (občerstvení atp.) nejsou nabízeny.

Potvrzení o přijetí návrhu na zápis vedlejší hospodářské čnnosti

Dobrý den,
v říjnu loňského roku jsme podali návrh na zápis vedlejší hospodářské činnosti spolku spolu s výpisem ze živnostenského rejstříku na zamýšlenou činnost. Neobdrželi jsme však žádnou odpověď. Je zde pouze ohlašovací povinnost, a jsme tedy oprávněni hospodářskou činnost již provozovat, nebo je někde nějaký problém?
Děkuji mnohokrát za odpověď.

Vedlejší činnost

Zdravím, je povinností z.s. nechat zapsat vedlejší činnost? Museli jsme se stát zemědělským podnikatelem z důvodu dotace na louku kterou jsme získali do pronájmu. Děkuji pěkně za odpověď

Ubytování v chatě spolku

Vážení,
jako spolek jsme si celoročně pronajali horskou chatu, kterou využíváme hlavně pro akce spolku a činnost členů spolku v souladu se stanovami. V případě, že chata nebude členy spolku v některých termínech využitá, rádi bychom ji nabídli k užití ( ubytování, rekreaci ) nečlenům.
Musíme mít na tuto činnost živnostenské oprávnění? V chatě pouze nabízíme lůžkoviny a uklízíme. Nevaříme ani neposkytujeme jiné služby.
Děkuji za odpověď.

spolek

Máme v pronájmu hřiště na tenis (spolek tenistů) a musíme se o něj starat,jako je antuka,voda,nákup síťe,výroba hrabel a pod.Hřiště využívají místní občané zdarma,ale od cizích vybíráme vstupné,aby jsme pokryly náklady.Musíme podávat daňové přiznání?Jaké musí být vedeno účetnictví ?Musíme při příjmu vydávat EET.Děkuji.

Spolek - oprávnění krátkodobého pronájmu majetku

Dobrý den, pokud spolek založený za účelem sportovních aktivit v rámci své vedlejší hospodářské činnosti a s ohledem na řádné využití svého majetku krátkodobě pronajímá svou nemovitost (využívanou pro sportovní aktivitu), veškeré vydělané prostředky používá na podporu své hlavní sportovní aktivity, je povinen mít příslušné živnostenské oprávnění na pronájem nemovitostí?
Děkuji Vám za odpověď
Jan Zapletal

Neaktivní spolek

Heyký den,

před několika lety jsme s přáteli založili neziskové občanské sdružení za účelem pořádání pokerových turnajů. Tím to také ale skončilo. Neuspořádali jsme ani jeden turnaj a od založení sdružení jsme 100% neaktivní.
Můj dotaz zní, zda řediteli nebo členům rady mohou vznikat nejaké problémy plynoucí z nevykazování jakéhokoli účetnictví nebo jiných prohlášení.

Díky,
s pozdravem,
Hoska

spolek a eet

Dobrý den,chtěla bych se zeptat ohledně eet. Zakládáme spolek,kde bude hlavní činnosti výroba a následný prodej keramických výrobků. Dále budeme pořádat i kurzy keramiky jak pro děti a i dospělé. Pokud to půjde,budeme se snažit naše výrobky prodávat i na trzích. Můj dotaz je,zda k této činnosti jsme povinni mít pokladnu eet. Děkuji za odpověď.

ZoET

Dobrý den,
ráda bych se informovala na nutnost pořízení EET. Máme jako sportovní spolek zřízený e-shop s prodejem reklamních materiálů. Jedná se o trička, kšiltovky, mikiny, klíčenky ...se znakem klubu. Jak máme postupovat v souvislosti se zákonem ZoET č.112/2016? Děkuji Vám za odpověď. Ing. Vozdecká Dagmar

Musí spolek podat daňové přiznání, má-li příjem z pronájmu?

Dobry den, mame spolek, ktery byl zalozen za ucelem pronajmu a provozu farni budovy v Pyselich jako kulturniho prostoru. Spolek je najemnikem a jeho prijmy jsou hlavne clenske prispevky k uhrazeni najmu. Z kulturnich akci spolku zadny zisk neplyne a soucasti najemni smlouvy je, ze spolek se musi o cirkevni budovu starat a udrzovat/opravovat ji. Z najmu se za timto ucelem cast odecita, ale samozrejme to nestaci, takze spolek budovu obcas pronajima filmarum a ziskane penize se vraci do udrzby/opravy fary, ktera patri cirkvy.
Je potreba danove priznani?
s pozdravem a dekuju

Chceme založit spolek k uspořádání mini festivalu.

Dobrý den,
chceme uspořádat mini festival pro naše známé, jejich známé atd. Čili +/- 200 osob.

Chceme festival uspořádat "čistě", neboli nebýt v křížku s finanční správou či úřadem. Nechceme evidovat tržby (EET).

Jelikož roční příjmy nebudou vyšší než 175tis. nepodléhá příjem (nebo zisk??) evidenci tržeb, rozhodli jsme se založit spolek, který bude zaštiťovat celou akci. To už víme.
Jednalo by se vedlejší podnikatelskou činnost. Děláme to bez vlastního nároku na zisk a ve volném čase.

Spolkový bál - občerstvení jako vedlejší činnost?

Dobrý den, jsme spolek vzniklý mimo jiné na podporu společenského života v obci, který bude pořádat bál a vlastními silami také zařizovat občerstvení na bále. Musíme mít jako vedlejší činnost v rejstříku zapsanou hostinskou činnost nebo lze občerstvení zajistit i bez tohoto?
Děkuji.

Můžeme založit spolek k provozování hudební skupiny?

Dobrý den, chceme založit spolek na pořádání hudebního festivalu (hlavní činnost spolku). Zároveň bychom chtěli mít ve spolku naší hudení skupinu a fakturovat pořadatelům za vystoupení(vedlejší činnost). Je to z hlediska zákonů, daní, finanč. správy proveditelní? Protože se jedná o jeden hudební festival za rok, ale koncertů je cca 80 za rok v příjmech cca 500000Kč. Každý člen by se vyplácel na dohodu.

Děkuji moc za odpověď.

Kam patří prodej drobných suvenýrů?

Dobrý den,, v souvislosti s EET máme dotaz. Jako hlavní činnost máme mimo jiné ve stanovách uvedenou záchranu a konzervaci hradu a jeho provoz. S provozem památky souvisí také prodej suvenýrů. Jinými slovy - pokud nemá hrad otevřeno, suvenýry neprodáváme , pokud by spolek neprovozoval hrad, žádné suvenýry neprodává. Spadá prodej suvenýrů do naší drobné hospodářské činnosti? My jsme přesvědčeni, že ne. Že je navázán na jednu z hlavních činností a je její součástí
. Zajímá nás Váš názor.
Děkujeme.

Spolek a živnostenský list

Dobrý den, chceme se zeptat, zda jako spolek - loutkové divadlo musíme mít nově od roku 2014 živnostenský list. Představení pro děti pořádáme pouze několikrát do roka (např.letos asi 6x). Domnívali jsme se, že dle výkladu zákona nejsme založeni za účelem podnikání a divadelní představení jsou naší hlavní činností a příležitostný příjem z nich pokryje naše náklady (pronájem místností, materiál..). Děkujeme za odpověď. Zároveň vám patří díky za pěkné stránky a užitečné informace o této problematice. 

Občerstvení na akcích

Pro své členy pořádáme setkání s hudbou a při té příležitosti provozujeme  občerstvení a podáváme večeře.. Protože se jedná o důchodce, prodejní ceny se rovnají cenám nákupním, takže z této činnosti žádný zisk není, často je i ztrátová. Musíme podávat daňové přiznání za činnost poskytování občerstvení ?

Zápis do rejstříku?

Dobrý den,

přikládám výňatek ze zákona 231, se kterým souvisí můj dotaz ohledně spolku nebo ústavu. Může být spolek nebo ústav považován za PO nebo FO, která splňuje podmínky stanovené pro podnikání? Viz také níže uvedený § 18, kdy společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku... Jinými slovy, může spolek nebo ústav požádat o licenci k rozhlasovému nebo televiznímu vysílání? 
Děkuji
Helena Horáková

Musí být vedlejší činnost uvedená ve stanovách?

Dobrý den,

náš spolek je založen na podporu sportovních aktivit a organizaci sportovních akcí pro veřejnost. Během některých sportovních akcí, které pořádáme, máme také příjmy z reklamy od našich partnerů (např. za zveřejnění plakátu při závodu atp). Musíme tento občasný příjem z reklamy uvést jako vedlejší činnost? A je třeba ji definovat ve stanovách?

Děkuji uctivě za odpověď.

Musíme mít živnostenský list na prodej suvenýrů?

Dobrý den, 
v rámci své vedlejší činnosti -činnosti hospodářské uvedené a vymezené ve stanovách   prodáváme drobné suvenýry( magnety, pohledy, turistické známky) Musíme mít  na tuto činnost živnostenský list ? Berem to jako službu návštěvníkům památky, o kterou pečujeme. Ceny prodeje nám stanovující dodavatelé suvenýrů , část máme dokonce jako komisní prodej.
Musíme mít  na tuto činnost živnostenský list ? 
Děkuji .
O. Rajcsányi  - jednatel výkonného výboru os. OKS Turnov 

Témata poradny