Podkategorie

Dotazy k tématu

Potvrzení o způsobilosti práce s dětmi

Dobrý den,
ve výkladu jsem nalezla definici, že "zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství".
Znamená to v praxi, že musí být potvrzení o způsobilosti vydané POUZE mým praktickým lékařem u kterého jsem registrovaná či je možné, aby vyšetření proběhlo např. u jiného praktického lékaře či jiné poliklinice?

Mockrát děkuji.

Posudek o zdravotní způsobilosti - psycholog

Dobrý den,
je nutné, aby na dětský tábor měl posudek o zdravotní způsobilosti psycholog, který pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a jede na tábor ve svém volném čase jako jeden z vedoucích? Pokud ne, je nutné nějaké další potvrzení o tom, že se jedná o pedagogického pracovníka?
Předem děkuji za odpověď,
Kateřina

potvrzení či posudek zdravotní způsobilosti dítěte

Dobrý den,
synovi ve škole začíná plavecký výcvik.Ze školy přinesl formulář Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka (Potvrzení se vydává jako doklad zdravotní způsobilosti dítěte absolvoval školu v přírodě,kurz plavání, dětský tábor, sportovně-rekreační akce apod. Potvrzení je platné 2 roky od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti).

Dospělý účatník akce - potvrzení

Dobrý den,
má dospělý účastník a) zotavovací akce b) nezotavovací akce povinnost předložit "LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
PRACOVAT S DĚTMI" ? Jedná se nikoli o dozor, ale o účastníka - pouze je onen účastník dospělý. Nestačí pouze potvrzení o bezinfekčnosti? Popřípadě jaké další dokumenty onen účastník potřebuje a jak se liší pro oba druhy akcí? Děkuji za odpověď.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi. Právě jsem odmaturovala na střední pedagogické škole, tudíž mám pedagogické minimum. Potřebuji na dětský tábor stále potvrzení i když už jsem vystudovaná? Popřípadě jaký doklad mi toto potvrzení nahradí? Děkuji za odpověď.

platnost lékařského potvrzení pro dítě na tábor

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak dlouhá je platnost lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte, absolvovat letní tábor. Stačí z loňského roku, nebo musím vyřídit u dětského lékaře nové potvrzení? Děkuji Marie Marková

platnost zdravotního posudku vydaného před listopadem 2017

Dobrý den,
dočetla jsem, se, že od listopadu 2017 platí zdravotní posudky účastníků zotavovacích akcí (i potvrzení o způsobilosti pro vedoucí) 2 roky. Vztahuje se to prosím i na posudky vydané před tímto datem? Tedy -- pokud mám posudek vydaný např. loni v březnu, mohu jej letos použít pro letní tábor?
Děkuji
Kateřina Fárová

Zdravotní způsobilost účastníka a asistenta

Dobrý den,
vím, že podle zákona je povinnost, aby děti účastnící se zotavovací akce, odevzdaly lékařský posudek o zdravotním stavu. Dále také zákon vyžaduje posudek o zdravotní způsobilosti pro fyzické osoby činné na zotavovací akci. První posudek má platnost 1 rok, druhý 2 roky.

o zdravotním stavu

Dobrý den prosím Vás na týdenní tábor/sportovní soustředění, kde je 12dětí stačí vybavit děti prohlášením rodičů o zdravotním stavu dítěte?

Musíme uchovávat kopii lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte?

Dobrý den,

chtěl bych se Vás zeptat, zda je nutné pořizovat si kopii lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte i po skončení zotavovací akce( tábor, 10 dnů 80 dětí) a tu dále uchovávat pro kontrolu zřizovatele Jihomoravského kraje. ( Nevím přesně jak se ta kontrola jmenuje, prostě ta co chodí jednou za rok a kontroluje všechny faktury a papíry spojené s chodem domu dětí a mládeže. Tábor pořádal dům dětí a mládeže. Toto potvrzení platí 1 rok a rodiče ho chtějí vrátit. Musím mít kopii uschovanou pro tuto kontrolu?
Petr

Ostatní jiná akce pro děti a posudek od lékaře pro vedoucí

Dobrý den,
v létě jsme měli na táboře kontrolu z hygieny a jedna vedoucí měla propadlý posudek od lékaře pro práci s dětmi. Jednalo se o ostatní akci pro děti (méně jak 30 dětí pod 15 let), tedy si myslím, že se na nás nevztahovala povinnost mít pro vedoucí posudek od lékaře o způsobilosti pro práci s dětmi. Pracovnice KHS, ale tento posudek vyžaduje a chce ho doložit zpětně. Jak je to správně?

Děkuji moc za odpověď.

Posudek o zdravotní způsobilosti jako dozor na ZO

Dobrý den, mám dotaz na potvrzení o posudku jako dozor na LT. Účastník, který může jet jako vedoucí oddílu si obstarával posudek u lékaře. Jelikož je mu bude letos 19 let a je ještě v evidenci praktického lékaře pro děti a dorost potvrzení od lékaře nedostal z důvodu, že dětští lékaři nesmí takový posudek napsat. A jak je to tedy s instruktorama. Ty toto potvrzení musí mít také, nebo ho nikde nedostane. Perková Drahomíra

Způsobilost práce s dětmi - věková hranice

Dobrý den,
na táboře rozdělujeme přípravný tým na tzv. asistenty (15-18let) + vedoucí (18let +). Je nutné, aby Potvrzení o způsobilosti práce s dětmi měli všechny fyzické osoby, tzn. od 15 let včetně? Děkuji za odpověď.

Kohoutová

Potvrzení způsobilosti práce s dětmi

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak je to s potvrzením způsobilosti práce s dětmi v roce 2016. Jakou má platnost potvrzení od data vystavení lékařem a zda ho musejí mít i pedagogičtí pracovníci? Děkuji.

Témata poradny