Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Kontrolní komise v pobočném spolku

Dobrý den, za jakých podmínek musí mít pobočný spolek kontrolora či kontrolní komisi, pokud tento požadavek není povinně uveden ani zamítnut zapsaným spolkem?
Musí být kontrolor volený nebo ho lze jmenovat?
Může být členem výboru, když pobočný spolek má malý počet členů?
Pokud není kontrolor ani kontrolní komise stanovena, kdo provádí kontrolu?
Děkuji za odpověď a případné další tipy k tématu. JN

Zápis změny do rejstříku o.p.s.

Dobrý den, z rejstříkového spisu bylo zjištěno, že v rejstříku o.p.s. nejsou zapsány aktuální údaje o dni vzniku funkce v orgánech u všech zapsaných osob. Jak a kde provést návrh na zápis o připsání funkce a data k registrovaným osobám?

O.p.s. - odstoupení ředitele

Dobrý den, prosím o radu, co mám udělat proto abych odstoupila z funkce ředitele o.p.s. Je to potřeba udělat u právníka. Děkuji.

Změna v zakládací listině o.p.s.?

Dobrý den, V Dubnu 2017 jsme odhlasovali ( správní rada ) změnu v zakládací listině a to že spojíme funkci vedoucího a ředitele O.P.S. Tato změna byla nahlášena na soud a nebyl udělán notářský zápis a ani zápis ze schůze nebyl ověřen. Je možné, že ředitel v tomto případě nemá pravomoc k zastupování O.P.S.? Děkuji.

Kumulované funkce v malé o.p.s.

Dobrý den,
chystám se ze souboru činností kolem dětí (loutková divadla, cvičení pro děti, programová pásma pro MŠ a ZŠ) založit o. p. s. (dokonce jsem myslel, že o. s. už ani není možné).
Protože to bude rodinná "firma", zakladateli jsme my dva s manželkou.
Zároveň budeme nejčastější realizátoři získaných nabídek - lektoři cvičení, účinkující divadla, účinkující v pásmech atd.
1) Podle mého porozumění pravidlům se můžeme stát i členy správní rady nebo dozorčí rady. Můžeme?

Závaznost zákona o ops

Dobrý den,

nevím si rady se závazností zákona o obecně prospěšných společnostech. Jedná se především o paragrafy o orgánech o.p.s.. Zákon stanovuje, že o.p.s. má tyto orgány: správní radu, dozorčí radu a ředitele a tady mám problém s tím, že řada o.p.s. zřídila i valné shromáždění zakladatelů, se kterým zákon nepočítá. Chápu tedy dobře to, že je možné zakládací listinou (smlouvou) se od zákona o o.p.s. odchýlit? Je možné zakládací listinou převést, některé pravomoci zákonem přidělené správní radě na valné shromáždění zakladatelů nebo je nutné doslovně dodržet zákon?

Témata poradny