Žádné články nebyly nalezeny.

Podkategorie

Dotazy k tématu

Rezignující předseda

Dobrý den, řádně si pročítám Vaší poradnu, ale i přes to se pro jistotu musím zeptat.
Náš spolek byl založen v r.2013, v r.2016 byl přejmenován a předsedou se stal někdo jiný. Stanovy spolku jsou nijaké, základní a zbytek řeším dle zákona. Ve stanovách je uvedeno, že každý člen spolku, musí být schválen radou spolku, musí podat přihlášku. To neučinil nikdo a tyto dokumenty ani zápisy neexistují. Od roku 2019 zápisy činíme a jsou vždy přítomni stejní lidé, dostávají úkoly apod. Do této doby se považoval za člena spolku každý plnoletý hráč nebo zákonný zástupce hráče.

zpochybnění platnosti Valné hromady

Prosím je někde uvedena lhůta pro podání stížnosti na způsob svolání Valné hromady z.s. - a tudíž na neplatnost této VH.
Této valné hromady se účastnilo téměř 90% členů , s tím , že osloveni byly všichni , ale ne písemnou cestou.

Členská schůze jako povinný orgán spolku

Dobrý den,
rád bych se zeptal na pojetí členské schůze ve spolku, který má nejvyšší orgán odlišný od členské schůze. Uplatní se i přesto ustanovení občanského zákoníku ohledně členské schůze? Respektive je členská schůze orgánem každého spolku, i pokud není v daném případě orgánem nejvyšším? Nebo jsou ustanovení o členské schůzi pouze podpůrná pro případy, kdy je členská schůze nejvyšším orgánem a pokud je stanovami určen jiný orgán, tak se neuplatní? A jaký je v případě, že členská schůze je orgánem každého spolku, vztah mezi ní a nejvyšším orgánem?

Děkuji za odpověď.

Podpisy na usnesení Valné hromady spolku

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné, aby usnesení z Valné hromady spolku podepsala osoba- místopředseda , která nebyla fyzicky přítomna jednání této Valné hromady?
Děkuji za odpověď.

svolání členské schůze spolku z podnětu třetiny členů

Jak chápat větu "Nesvolá-li statutární orgán spolku...." z ust. § 248 odst. 2 NOZ? Splní statutární orgán podmínku svolat členskou schůzi tím, že pošle pozvánku s datem konání schůze až třeba za jedenáct měsíců? Jinými slovy: je nějak omezená doba, do které se má členská schůze, svolaná výborem na základě doručení podnětu jedné třetiny členů, uskutečnit (kromě toho, že členská schůze musí být jednou do roka kvůli schvalování účetní uzávěrky)?

zápis z VH

Je prosím někde k nahlédnutí vzor zápisu z valné hromady?

Valná hromada

Můžou být členové výboru spolku - předseda, místopředseda a člen výboru zároveň také členy valné hromady?

Členská schůze zapsaného spolku - hlasování

Na Členské schůzi, hlasovali členové osobně přítomni vlastním hlasem, tak i nepřítomni na základě plných mocí. Někteří přítomní voliči hlasovali za pět i více nepřítomných voličů na základě těchto plných mocí.
Jaký je rozdíl mezi způsobem hlasováním na ČS spolku a hlasováním do Evropského parlamentu, kde v informacích o způsobu hlasování je jasně napsáno, že volič na hlasovacím lístku, může kroužkovat nanejvýš dva kandidáty a při samotném hlasování hlasuje volič osobně a zastoupení není přípustné?
Co platí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb ?

Spolek - valná hromada, svolání

Dobrý den,
jaké jsou obecné podmínky pro svolání VH spolku? Musí být součástí pozvánky na VH i všechny dokumenty, o kterých se má na VH hlasovat? Jak postupovat, když se má hlasovat o změně stanov, ale nové znění bude uveřejněno až na VH.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
JR

Návrh změn provozního řádu MŠ

Dobry den mam prosim dotaz,kdy clen dal pisemny navrh zmen provoznoho radu MS.
Vybor musi clenske achuzi tento navrh prezentovat v plnem zneni? nebo pokud clenove vyboru maji shodu pouze v nekter,ch nodeech tak se prezentuje cast navrhovanych zmen? nebo vetsina vyboru je pro to tyto zmeny neprezentovat a pak je jen receno clenske schuzi ze vybor zmeny nedoporucuje.

Dekuji moc za odpoved

S pozdravem
R Shromazdil tel 777262105

Zrušení spolku - usnášeníschopnost

Dobrý den. Prosím o radu. Vzhledem k tomu, že náš spolek nemá žádnou aktivitu chtěli bychom ho zrušit. Máme pouze tři členy. Můj dotaz je, jestli k odsouhlasení o zrušení spolku (likvidaci) stačí dva přítomní členové na zasedání členské schůze. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Hana Ulmanová

Platnost svolání členské schůze

Dobrý den, v případě, že je předsedou spolku svolána členská schůze, tak dle zákona musí být svolána minimálně 30 dní před dnem jejího konání. Mám dotaz zda se den doručení, v případě, že byla pozvánka doručena emailem, započítává, nebo zda klasicky platí, že tato lhůta začíná běžet dnem následujícím. Příklad: pozvánka na schůzi byla rozeslána emailem 13.8.2018 s tím, že schůze se koná 12.9.2018. V případě, že lhůta začíná běžet až dnem následujícím se jedná o 29 dni. Nevím zda je takto svolaná schůze platná. Děkuji, Lukáš Pelikán

Hlasování prostřednictvím internetu - emailu

Dobrý den, mám dotaz - jsme dlouho fungující SRPŠ, máme Stanovy, podle kterých se řídíme a které máme ve Sbírce listin řádně zavedené. Nově se začínají objevovat požadavky, abychom některé záležitosti Spolku odsouhlasili přes internet, pomocí emailu. Osobně si myslím, že bychom toto měli uvést ve Stanovách, nebo se mýlím? Nebo si jen tak můžeme dnes říct, že to tak chceme dělat, uděláme schůzi, odsouhlasíme si to na ni, nedáme to do Stanov a prostě podle toho pojedeme? Díval jsem se na ostatní SRPŠ a ty to mají ve Stanovách. Jaký je ten správný postup? Děkuji za odpověď. Chudík

členská schůze

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli jde svolat schůzi čtyř členného výboru spolku, aniž by tam jeden ze členů nebyl. A ten dotyčný nepřítomný byl všemi zbylými, tj. třemi členy vyloučen ze spolku? děkuji

Nejvyšší orgán spolku

Dobrý den, jaké jsou příklady nejvyššího orgánu spolku kromě členské schůze a statutárního orgánu (předsedy)? Mohou být nejvyšším orgánem pouze zakládající členové, i když má spolek více členů?
Děkuji a přeji hezký den!
V. Mrázová

svolání zasedání spolku

Dobrý den , ve stanovách máme že : výbor svolává zasedání členské schůze nejméně 15 dní před jeho konáním a v pozvánce musí být místo , čas a program zasedání členské schůze. Způsob doručení ve stanovách je mimo jiné :členskou schůzí schválený harmonogram členských schůzí . Na členské schůzi konané 23 dní před Výroční členskou schůzí byl odhlasován datum a hodina konání a projednán program Výroční členské schůze a tudíž nebyli výborem doručovány pozvánky členům přítomných na schůzi pouze dvěma členům nepřítomných na zmiňované schůzi jsem pozvání z programem zdělil osobně .

Co se zápisem z Členské schůze

Dobrý den,
byla realizována první Členská schůze spolku, ze které byl vyhotoven zápis + listina přítomných. Tyto dva dokumenty je potřeba odeslat na nějaký úřad nebo Krajský soud? Nebo slouží pouze do archivu spolku samotného? Dále je potřeba, aby k těmto dvěma dokumentům byla připojena i oficiální pozvánka?
Děkuji,
s pozdravem
M. Petrošová

Náležitosti programu a zápisu členské schůze spolku

Dobrý den,
pokud je předsedkyní spolku svolaná členská schůze, která je po roce od minulé schůze, a mimoto si v mezidobí vyměnily s místopředsedkyní své funkce (bez uvědomění členské schůze třeba dopisem nebo e-mailem), jaké všechny náležitosti by měl obsahovat program a následně zápis z této schůze?

Hlasování na základě plné moci

Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně hlasování na členské schůzi. Na poslední členské schůzi, kde byl jediným bodem prodej nemovitosti, měl jeden z členů 2 plné moci. Měl tedy 3 volební hlasy. Chtěl bych se zeptat, zda má tento člen 3 volební hlasy i při hlasování jako je schválení programu schůze, volba mandátové komise,...? Děkuji Jiří Machač

usnášenischopnost členské schůze spolku a plné moci

Dobrý den,
máme před členskou schůzí a měla by být volební. Máme něco přes 100 členů, ale na schůze přichází asi tak kolem 40 členů.
Pro dostatek hlasů při hlasování jsou vydávány plné moci. Ptám se - počítají se také svěřené plné moci do přítomnosti členů? Ve stanovách máme ustanovení o usnášenichopnosti - přítomnot je více jak polovina členské základny. skutečně přítomno ale nebude a budou vydány plné moci. Je tedy takováto členská schůzeusnášenischopná? Moc děkuji za poradu. Jirka Pavlík

hlasování na členské schůzi

Je možné při hlasování na členské schůzi o vyloučení člena spolku hlasovat an blok o celém usnesení členské schůze najednou, nebo se musí hlasovat o tomto bodu/ návrh na vyloučení člena spolku / samostatně ?

Změna pořadu jednání členské schůze spolku

Dobrý den, ve Vaší poradně jsem našla odpověď týkající se změny pořadu jednání členské schůze. Jednoznačně je zde odkaz na ust. § 253 odst. 3 NOZ, tedy že o "nové" záležitosti lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů atd., jinak bude rozhodnutí členské schůze neplatné.
Prosím o vysvětlení, jaký je vztah ust. § 247 odst. 3 a ust. § 253 odst. 3. Lze odlišně od ust. § 253 odst. 3 zakotvit ve stanovách jiné podmínky pro změnu pořadu jednání členské schůze?

Zrušení spolku - platnost hlasování?

Dobrý den, prosím o informaci, za jakých okolností je možné odhlasovat na členské schůzi mysliveckého spolku zrušení (ukončení činnosti) spolku? Je nás dvacet členů a na schůzi nás byla těsná nadpoloviční většina tzn. jedenáct členů. Deset bylo pro zrušení a jeden byl proti. Je hlasování platné?

Členská schůze

Dobrý den,

mám dotaz ohledně členské schůze. Pochopil jsem, že každý člen spolku má právo účastnit se členské schůze jakožto nejvyššího orgánu spolku. Lze nějak zařídit, aby se schůze mohli účastnit pouze táboroví pracovníci - vedoucí, instruktoři, zdravotník, hospodář, předsed, kuchaři apod.? S naším spolkem pořádáme letní tábory a jiné víkendové akce a v členské základně máme i děti. Nemám zájem, aby se schůze účastnili děti resp. jejich zákonní zástupci.

Děkuji.
S pozdravem,
Ondřej Holický

Náhradní členská schůze SVJ

Dobrý den, lze u SVJ svolat náhradní schůzi Schromáždění, byla li svolana řádná schůze , která byla neusnášení schopná. Za jakou dobu a lze akceptovat pro usnášeníschopnost schůze menší kvórum přítomných, nebo lze vycházet jen z počtu přítomných členů, kteří se náhradní schůze zůčastní jako se 100%? Můžeme pak použít při hlasování nad 50% většinu z přítomných ??? Děkuji Evžen Hartman.

Náhradní členská schůze

Dobrý den, je možné aby se náhradní členská schůze konala v ten samý den jako členská schůze, nebo je dle OZ nutné dodržet onu 15-ti denní lhůtu dle §257?

Předem děkuji za odpověď.

Usnášeníschopnost členské schůze

Dobrý den, může mít spolek ve stanovách, že členská schůze je usnášeníschopná i v případě, že není přítomna většina členů klubu? Tudíž by nemusela být nikdy svolávána náhradní členská schůze. Děkuji

Členská schůze v zahraničí?

Dobrý den,
je možné, aby členská schůze (na které potřebujeme odhlasovat změnu stanov), proběhla v zahraničí (Slovensko)? Je to nejbližší možná příležitost pro náš spolek, jak se sejít v usnášeníschopném počtu. Tzn. v zápisu a nových stanovách bude uvedeno, že schůze proběhla, resp. stanovy byly přijaty mimo ČR. Není to problém?
Děkuji
Nováková

Scházení Členské schůze

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli se může Členská schůze (nejvyšší orgán spolku) scházet třeba jednou za 4 roky, kdy se má volit předseda, místopředseda a rada spolku? Musel bych tedy udělat změnu ve stanovách, že se Členská schůze bude konat v tomto termínu.

A ještě mám jeden informační dotaz - co se stane, pokud chybí zápis z jedné členské schůze, nebo pokud se členská schůze nesešla, jak je napsáno ve stanovách v plánovaném období jednoho roku.

Děkuji za odpověď.

Stížnost na neplatnost valné hromady

Dobrý den,
mám dva dotazy.
1) pokud členská schůze byla neplatná ( z důvodu nedodržení 30 denní lhůty od vypsání členské schůze), ale schůze se přesto konala, na schůzi se dohodlo, že se ve schůzi bude pokračovat, může nějaký člen platnost schůze zpětně napadnout? V jaké lhůtě a jakým postupem?

Jak často se má sejít nejvyšší orgán?

Dobrý den,
jak často se má scházet nejvyšší orgán spolku (v našem případě valná hromada)? V našich stanovách je dáno minimálně jednou za 4 roky, ale jak může schvalovat výsledky hospodaření, které má v kompetenci? Dle mého by to mělo být minimálně jednou ročně. Pro info dodávám, že statutárním orgánem je dvoučlenné představenstvo.

Děkuji
Menšík Radek

Kárné opatření

Členská schůze mi udělila kárné opatření - výtku. To bylo následně uvedeno v zápise, nicméně bez dalších podrobností.
Mám právo (nebo je zde dokonce povinnost spolku) obdržet písemné rozhodnutí o udělení kárného opatření, včetně popisu co jsem porušil a popisem jednání, kterým jsem porušil ? Jaký je temín na doručení kárného opatření a jaké jsou důsledky nedoručení ?
Děkuji za zodpovězení, případně odkazy na NOZ. ing.Doubek

Změna pořadu jednání členské schůze

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat za jakých podmínek je možno zařadit na pořad řádného jednání nejvyššího orgánu spolku, svolaného statutárním orgánem, záležitost, která nebyla uvedena v pořadu jednání na pozvánce. Nevím zda postačí, když o zařazení dodatečného bodu, jeho projednání a přijetí rozhodnutí mohou rozhodnout přítomní členové nejvyššího orgánu, nebo k tomu musí dát souhlas všichni členové spolku. Ve stanovách spolku nemáme tuto záležitost upravenou. Děkuji za odpověď

Možnost aplikace §159 NOZ na sněmu delegátů

Dobrý den,

chystáme se na sněm delegátů, jehož fungování je upraveno v bodu VI.1 našich stanov. Jeden z našich delegátů se sněmu nemůže zúčastnit a řešíme, zda je možné aplikovat §159, odst. 2 NOZ ve smyslu, že by ho někdo z nás dalších delegátů zastoupil na základě plné moci.

"(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval."

Rozhodnutí členské schůze

Členská schůze odhlasovala potrestání přestupku člena tak, že trest zcela neodpovídal trestům uvedených v organizačním řádu spolku. Má rozhodnutí členské schůze přednost před organizačním řádem, schváleným členskou schůzí?

Je možné, aby členská schůze přehlasovala rozhodnutí výboru?

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat na případ, zdali je možné přehlasovat rozhodnutí výboru rozhodnutím členské schůze.
Na poslední výborové schůzi se schválila změna pro klasifikaci na mistroství ČR v hopu králíků. Členové s tímto rozhodnutím výboru nesouhlasí a při blížící se členské schůzi by chtěli toto rozhodnutí zrušit.
Děkuji. Černá Jana

Podle jakých stanov se svolává členská schůze a musí se konat každý rok?

Dobrý den, prosím mám dotaz ohledně členské schůze - v případě, že spolek nemá nové stanovy a tyto jsou nyní předmětem změny, tak svolává se náhradní členská schůze podle stávajícího znění stanov? V případě, že by nastala potřeba svolat náhradní členskou schůzi, může se konat okamžitě poté? V případě, že v novém návrhu stanov spadá do kompetence členské schůze pouze volba členů představenstva, které mají 5 leté funkční obodbí, je vhodné/nutné ponechat četnost konání členské schůze každý rok? děkuji

Od kdy běží lhůta pro svolání mimořádné členské schůze?

Dobrý den, byla na adresu spolku k rukám statutárního orgánu doručena žádost o svolání členské schůze z podnětu třetiny členů - paragraf 248 NOZ. Dle zákona má předseda 30 dní na svolání schůze a pokud tak neučiní svolá schůzi, ten kdo o to požádal. Předseda rezignoval a v době než mu vypršela výpovědní lhůta byla tato žádost doručena. Vypadá to, že nic nesvolá do 30 dnů. Jaká je pak tedy lhůta ke svolání členské schůze - toho co o ní požádal za třetinu členů spolku. Má se opět čekat dalších třicet dní, po rozeslání pozvánek všem členům spolku.

Jaký můžeme určit nejvyšší orgán? Jak četná může být členská schůze?

Dobrý den,
1) Můžeme si určit ve stanovách že :
-předseda (individuální statutární orgán zapsaný ve spolk. restříku ) může být zároveň i nejvyšším orgánem spolku a může schvalovat i např. roční účetní uzávěrku ( dle § 247 NOZ ) ?
- může být nejvyšším orgánem spolku např. i 3-členný výkonný výbor volený členskou schůzí, ale nezapsaný ve spolkovém rejstříku ?
- může pak být členská schůze v souladu s funkčním obdobím orgánů spolku podle potřeby nebo např. 1x za 7 let ?

Musí být plná moc ověřená při zastupování na členské schůzi?

Dobrý večer, rád bych se zeptal, zda je nutné mít plnou moc při mém zastupování na členské schůzi spolku (nejvyšší orgán spolku) notářsky ověřenou, nebo mít ověřené podpisy na úřadě. Jsem členem spolku a vystavená plná moc bude také na člena našeho spolku. Je nutné specifikovat v plné moci (dle programu schůze), jak má za mne hlasovat? Nebo postačí jeho všeobecné zmocnění k hlasování o bodech schůze a usnesení. Mohou být vystaveny na jednoho člena spolku např. dvě plné moci. Stanovy spolku plnou moc nijak neřeší. Děkuji.

Chyba na listině přítomných

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Co mám dělat pokud jsem na listině přítomných ustanovující schůze spolku udělal chybu a místo koncovky "z.s." napsal "s.z.". Bohužel jsem si toho nevšimnul a nechal kopii úředně ověřit. Správnost a úplnost listiny jsem ověřoval osobně, ale toto mi uniklo. Musím znovu svolat všechny přítomné aby se znovu podepsaly, nebo by se to dalo jen opravit? Děkuji za odpověď.

zápis o rozhodnutí o změně stanov

Dobrý den,

na výroční členské schůzi jsme aktualizovali stanovy našeho spolku tak, aby odpovídaly požadavkům NOZ. Na stránkách justice.cz jsem nalezl požadavek na doložení "zápisu o rozhodnutí o změně stanov". Je tímto myšlen celý zápis z členské schůze, který obsahuje dalších cca 10 bodů, o kterých bylo rozhodnuto? Nebo postačí jen jednodušší zápis o tom, že členská schůze o tomto konkrétním bodu rozhodla?
Děkuji za odpověď
Karel Požárek

Je možné, aby předseda před schůzí obvolával členy a žádal plné moci?

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. V našem klubu proběhla minulý týden volba nového výboru. Dopadla tak, že se i přes výhrady opět zvolil stejný výbor způsobem o kterým si myslím že nebyl v pořádku. Předseda před schůzí obvolal členy klubu,u kterých byl předpoklad že se na schůzi nedostaví a vyžádal si od nich plné moci aby mohl za ně volit. Tímto způsobem byla celá volba ovlivněna a opět se navolili stejní členové. Nevím zdali je tento postup možný a jsem spíše přesvědčen že toto nejni možné. Po volbě nám bylo odmítnuto nnahlédnout do volebních lístků a do prezenční listiny.

Jak spravedlivě určit počet delegátů za jednotlivé oddíly na VH?

Spolek (tělovýchovná jednota) tvoří pět sportovních oddílů. Každý oddíl má jinou členskou základnu. Např. oddíl 1 má 170 členů, oddíl 2 má 110 členů, oddíl 3 má 60 členů, oddíl 4 má 55 členů a oddíl 6 má 50 členů. Předseda jednoty svolává volební valnou hromadu, na kterou každý z těchto 5 oddílů podle 15 let starých stanov vysílá své delegáty.  Podle stanov klíč pro výpočet delegátů stanovuje výkonný výbor jednoty. Ve výkonném výboru jsou ve výrazné většině zastoupeny 3 oddíly s nejnižší členskou základnou.

Můžeme po další neusnášeníschopné členské schůzi použít institut náhradní členské schůze dle § 257 NOZ, pokud o ní naše stávající stanovy přímo vůbec nehovoří?

Dobrý den, jsme občanské sdružení podle č. 83/1990 Sb., nově od 1.1.14 tedy spolek dle NOZ. Vrcholným orgánem našeho sdružení je členská schůze, usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny členů. Vzhledem k velkému počtu členů je už dlouhodobě nemožné zajistit setkání v potřebném počtu a tedy i usnášeníschopnost členské schůze pro úpravu stanov dle NOZ v požadované lhůtě.
Můžeme po další neusnášeníschopné členské schůzi použít institut náhradní členské schůze dle § 257 NOZ, pokud o ní naše stávající stanovy přímo vůbec nehovoří? 

Jak svolat náhradní zasedání členské schůze?

Lze svolat náhradní zasedání členské schůze předem? Např. společně s pozvánkou na řádné zasedání členské schůze zaslat i pozvánku na případné náhradní zasedání členské schůze, že se v případě, že schůze nebude usnášeníschopná, bude konat NČS např. hodinu poté. Musí se zasedání svolat písemnou pozvánkou, nebo lze např. SMS?
Děkuji

Je možné delegovat hlas jinému členu či nečlenu na zasedání členské schůzce?

Může člen PO svojí plnou mocí delegovat hlas jinému členu, případně nečlenu, na zasedání členské schůze? Lze tento delegovaný hlas uznat jako přítomnost člena na schůzi (kvůli usnášeníschopnosti)? viz § 252, odst. 1. zákona 89/2012 Sb.
Příklad: na zasedání členské schůze PO o 10 členech jsou fyzicky přítomni 3 členové, jeden z nich má písemné plné moci od dalších tří členů, kteří se však osobně nedostavili. Je členská schůze usnášeníschopná? Stačí 3 plné moci + 1 hlas fyzicky přítomného člena k přijetí usnesení?

 

Jakou formou svolat náhradní členskou schůzi?

Dobrý den, zajímá mě jakou formou je možné svolat náhradní členskou schůzi dle paragrafu 257 NOZ. Jestliže je ve stanovách spolku upraveno pozvání členů na řádnou členskou schůzi emailem + zveřejněním na www stránkách nejméně čtyři týdny před zasedáním a náhradní členská schůze ve stanovách upravena není, lze dovodit, že pro svolání náhradní členské schůze platí stejná pravidla? (tedy pozvánka emailem členům plus 4 týdny před konáním)  

Jak svolat členskou schůzi, když jsme velký spolek s mnoha členy?

Když jsme sdružení (spolek), který má hodně členů, jak to máme udělat, když musí být na členské schůzi přítomna nadpoloviční většina, aby byla schůze usnášeníschopná, a přitom je poměrně složité, abychom svolávali např. 8000 členů?

Dotaz byl položen na semináři v Justiční akademii, v odpovědi je přepis z jednání.

Jak se do usnášení na VH započítává hlas na základě plné moci?

Chtěl jsem se zeptat, jak se počítá do usnášení se valné hromady plná moc někoho, kdo na valné hromadě fyzicky není přítomen?  Tzn. počítá se tato"duše" jakoby byl přítomen?  Obdobně je to u tzv.dílčího hlasování, které nový OZ umožňuje? Je valná hromada nakonec platná, když např. z 50 členů s hlasovacím právem jich 30 využije dílčí hlasování ( nebo plnou moc) a VH se přímo neúčastní?
Děkuji

Témata poradny