Hlasování na základě plné moci

Dobrý den,
měl bych dotaz ohledně hlasování na členské schůzi. Na poslední členské schůzi, kde byl jediným bodem prodej nemovitosti, měl jeden z členů 2 plné moci. Měl tedy 3 volební hlasy. Chtěl bych se zeptat, zda má tento člen 3 volební hlasy i při hlasování jako je schválení programu schůze, volba mandátové komise,...? Děkuji Jiří Machač

— Jiří Machač, VSDK

Odpověď:

Dobrý den,

dle ustanovení občanského zákoníku o zastoupení i dle obecné praxe a není-li zastoupení člena na zasedání nejvyššího orgánu spolku vyloučeno stanovami, má člen spolku právo nechat se na zasedání nejvyššího orgánu spolku zastoupit jiným členem spolku. Členovi může být uděleno více plných mocí najednou. Může tedy vykonávat hlasovací právo za více členů (zastoupení se pak považují za přítomné při projednávané věci). V plné moci musí být vymezen rozsah zmocnění (uvedením výčtu záležitostí, o nichž se má na zasedání orgánu spolku jednat – s ohledem na plánovaný program zasedání), protože vymezení rozsahu zastoupení je povinnou náležitostí plné moci. Způsob hlasování za zmocnitele o jednotlivých záležitostech v plné moci nemusí být uveden. Pokud se na zasedání nejvyššího orgánu spolku hlasuje o záležitosti, která v plné moci není uvedena, zástupce o ní není oprávněn hlasovat. Pokud byl tedy rozsah plné moci úzce vymezen, jen na hlasování o prodeji nemovitosti, zástupce neměl hlasovat za zastoupeného při hlasování o schválení programu schůze a volbě mandátové komise. Záleží tedy na vymezení rozsahu udělené plné moci. Dlužno ještě upozornit na skutečnost, že ve věci, v níž se rozcházejí zájmy zastoupeného a zástupce, není zástupce způsobilý za zastoupeného jednat – převedeno do reality – pokud by zplnomocněný člen chtěl hlasovat jinak, než ten koho zastupuje, nemůže v ten okamžik při hlasování zmocnitele jako zmocněnec zastoupit (pro střet zájmů). Zástupce tedy může hlasovat pouze těmi hlasy, které korespondují s jeho vlastním rozhodnutím o hlasování.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 26. 3. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz