Platnost svolání členské schůze

Dobrý den, v případě, že je předsedou spolku svolána členská schůze, tak dle zákona musí být svolána minimálně 30 dní před dnem jejího konání. Mám dotaz zda se den doručení, v případě, že byla pozvánka doručena emailem, započítává, nebo zda klasicky platí, že tato lhůta začíná běžet dnem následujícím. Příklad: pozvánka na schůzi byla rozeslána emailem 13.8.2018 s tím, že schůze se koná 12.9.2018. V případě, že lhůta začíná běžet až dnem následujícím se jedná o 29 dni. Nevím zda je takto svolaná schůze platná. Děkuji, Lukáš Pelikán

— Lukáš Pelikán

Odpověď:

Dobrý den,

pokud stanovy neupravují tento údaj odlišně, skutečně dle občanského zákoníku musí být členská schůze svolána minimálně 30 dnů před dnem jejího konání. A to s ohledem na § 605 občanského zákoníku, který říká, že lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. Tedy v uvedeném případě se jako první den lhůty počítá den 14. 8. 2018 a poslední den lhůty den 13. 9. 2018. Z formálního hlediska tedy zákonná lhůta pro svolání členské schůze nebyla v tomto případě dodržena a bylo by možné z tohoto důvodu navrhnout prohlášení neplatnosti rozhodnutí této členské schůze. V takovém případě musí být ale vždy rovněž posuzováno, zda zájem spolku na ponechání rozhodnutí členské schůze v platnosti nepřevyšuje zájem člena spolku, který usiluje o zneplatnění rozhodnutí. Pokud zájem spolku převyšuje zájem člena, neplatnost rozhodnutí nebude soudem vyslovena. Určitě tedy nelze s jistotou říci, že z takového důvodu bude rozhodnutí členské schůze naprosto jednoznačně prohlášeno za neplatné, popř., že „je neplatné“.

AK Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 25. 10. 2018

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz