svolání členské schůze spolku z podnětu třetiny členů

Jak chápat větu "Nesvolá-li statutární orgán spolku...." z ust. § 248 odst. 2 NOZ? Splní statutární orgán podmínku svolat členskou schůzi tím, že pošle pozvánku s datem konání schůze až třeba za jedenáct měsíců? Jinými slovy: je nějak omezená doba, do které se má členská schůze, svolaná výborem na základě doručení podnětu jedné třetiny členů, uskutečnit (kromě toho, že členská schůze musí být jednou do roka kvůli schvalování účetní uzávěrky)?

— Marie Dvořáková, Zahrádková osada Jenerálka, z.s.

Odpověď:

Dobrý den,

odpověď najdete v uvedeném § 248: 

Členská schůze

§ 248

(2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

Eva Beránková

Poslední revize: 27. 8. 2019

Komentář

Stále mi není jasné, zda slovo "svolat" v § 248 NOZ znamená "uskutečnit schůzi" nebo zda znamená "rozeslat povánku", přičemž sama schůze se podle této pozvánky může konat i výrazně později. Za vysvětlení děkuji. Dvořáková

Marie Dvořáková (neověřeno)

Dobrý den,

možná napoví další paragraf:

§ 249

(1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

Eva Beránková

Sekretariát ČRDM

In reply to by Marie Dvořáková (neověřeno)

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz