Jak spravedlivě určit počet delegátů za jednotlivé oddíly na VH?

Spolek (tělovýchovná jednota) tvoří pět sportovních oddílů. Každý oddíl má jinou členskou základnu. Např. oddíl 1 má 170 členů, oddíl 2 má 110 členů, oddíl 3 má 60 členů, oddíl 4 má 55 členů a oddíl 6 má 50 členů. Předseda jednoty svolává volební valnou hromadu, na kterou každý z těchto 5 oddílů podle 15 let starých stanov vysílá své delegáty.  Podle stanov klíč pro výpočet delegátů stanovuje výkonný výbor jednoty. Ve výkonném výboru jsou ve výrazné většině zastoupeny 3 oddíly s nejnižší členskou základnou. Aby tito členové výkonného výboru obhájili své pozice ve výkonném výboru i pro další čtyřleté období stanoví výkonný výbor počet delegátů na VH následovně: oddíl se 170 členy bude na valné hromadě zastoupen 5 delegáty, oddíl se 110 členy 5 delegáty, oddíl s 60 členy 4 delegáty, oddíl s 55 členy 4 delegáty a oddíl s 50 členy 3 delegáty. Chtěl bych se optat jestli toto neproporcionální zastoupení delegátů vzhledem k počtu členů v jednotlivých oddílech je zcela v souladu se zákonem popřípadě jak by měly oddíly s početnou členskou základnou postupovat, aby posílily svůj vliv ve spolku  (mely právo vyslat spravedlivý počet delegátů vzhledem k poču členů v jednotlivých oddílech). Předem děkuji

— Tomáš Ficenc, TJ Slovan Havířov

Odpověď:

Dobrý den,

samozřejmě záleží hodně na tom, co máte ve stanovách. Jak píšete "podle stanov klíč pro výpočet delegátů stanovuje výkonný výbor jednoty". Na snadě je tedy iniciovat změnu stanov, aby bylo přímo ve stanovách zakotveno jaký počet členů oddílu volí delegáta na valnou hromadu.

Než se Vám podaří prosadit změnu stanov, můžete postupovat tak, že napadnete rozhodnutí o (vý)počtu delegátů, a to pro rozpor se zákonem. Nebo můžete napadnout volbu výboru pro rozpor se zákonem.

V obou případech by šlo o rozpor s ustanovením § 256 odst. 2) NOZ, kde je stanoveno, že každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů a není-li to dobře možné, mohou stanovy určit pro volbu delegátů rozumnou odchylku. Jestliže Vaše stanovy nestanoví odchylku, pak musí být delegáti voleni stejným počtem hlasů (tj. stejným počtem členů spolku). Stav, kdy v jednom oddíle zastupuje delegát - 34 členů (oddíl 1) a v jiném zastupuje 16 členů (oddíl 5) tedy odporuje zákonu (a i v případě, že by stanovy takovou odchylku upravovali, nemyslím, že by bylo možné označit ji za rozumnou...).

Ještě obecné doporučení - nejprve zkuste výbor vyzvat, aby stanovil počet delegátů v závislosti na počtu členů oddílu, a teprve pokud tak neučiní, podnikejte další kroky.

Mgr. Alena Hájková

Poslední revize: 23. 5. 2017

Komentář

Přidat komentář

Povinné, nezobrazí se.

Témata poradny

Nenašli jste odpověď?

Prohledali jste všechna témata a stále nemůžete najít odpověď na svoji otázku?
Zkuste položit dotaz.

Položit dotaz